Wetenschappelijke studie over inzichten bij een bijna doodervaring

Aura Oasis Logo

Wetenschappelijke studies over de levensfilm

bij de bijna doodervaring

Doorheen decennia is de bijna doodervaring bestudeerd door wetenschappelijke organisatie. Een van de belangrijkste en deze waar de studies verzameld worden is IANDS (International Association for Near Death Study)

Bevindingen uit de levensfilm

Het doel van de levensfilm

 • Algemene instructies over leven en dood
 • Een ongelooflijke hoeveelheid kennis opdoen over jezelf, zoals waarom je bent wie je bent. De film toont de motieven achter je acties en de gevolgen voor anderen, hoe je anderen beïnvloedde vanuit hun perspectief, hoe je ze beïnvloedde uit kosmisch perspectief, hoe je het beter kon doen.
 • De film toont hoe al je acties, zowel goede als slechte, een kettingreactie veroorzaken van de ene persoon op de andere, tot deze uiteindelijk terugkeert bij jezelf.
 • Het ontdekken van aspecten van jezelf die niet compatibel zijn met het leven aan gene zijde, en hoe ze te corrigeren.
 • De karakteristiek van de levensfilm
 • Je wordt degene waarmee je in contact stond, tijdens je hele leven. Je moet aan den lijve hun emoties voelen, hun gedachten, beleven van hun ervaringen, hun motieven leven van hun acties.
 • Herbeleving van ieder detail van iedere seconde in je leven, iedere emotie, en elke gedachte, dit alles soms gelijktijdig.
 • Herbeleven van je omgang met anderen en hoe anderen als reactie erop omgingen met je.
 • Het bekijken van een aantal speciale feiten in je leven.
 • Herbeleven van een deel van je leven en inzoomen op bepaalde aspecten voor instructies van het lichtwezen.
 • Het bekijken van voorbije incarnaties en of je toekomst.
 • Het aanvoelen van een sterk verantwoordelijkheidsgevoel voor je daden.
 • Een gerechtigheidgevoel ervaren door zelf te oordelen over je eigen daden.
 • De terugblik is meer een feitenzoekend proces dan een foutenzoekend proces.
 • Uw motieven voor alles worden zo zichtbaar als je acties.
 • De negatieve evenementen die je verwachtte en die niet opdoken omdat je je houding veranderde.

Het lichtwezen

Het is onmogelijk om te liegen tegen jezelf en anderen tijdens de terugblik op het leven terwijl men in aanwezigheid is van het lichtwezen. In aanwezigheid van het licht, beoordeelt de mens en straft zichzelf. God’s standaard is pure liefde en je leven wordt vergeleken met deze standaard. Liefde is anderen dienen zonder eigenbelangen. Je kan vervuld geraken van een onbeschrijflijke liefde. Het licht kan alle negativiteit die je voelt als je je leven herziet, verdragen. De gehele lichttegenwoordigheid kan je bedanken voor de daden die je deed uit liefde. Men kan je aanmoedigen zelfzuchtige liefdesdaden te doen. Men kan meevoelen met je betreft iets wat je deed. Men kan de levensfilm stilzetten tot je klaar bent met te bekomen van de emoties voor je de volgende scène te zien krijgt. Men ziet alles wat je in het geheim verborgen hield. Men (lichtgestalten) kan aspecten van je leven in overweging brengen als het gaat om de evaluatie van je leven zoals hoe je vooruitging, wat van je verwacht werd, de pijn waarmee je te maken kreeg en de kansen die je kreeg en die je liet liggen.

Vragen over het leven door de lichtwezens

 • Zij stellen vragen om een antwoord van u te krijgen.
 • Nochtans weten ze het antwoord op alle vragen.
 • Wat deed je met je leven?
 • Hoeveel liefde heb je gedurende je leven gegeven?
 • Hield je van anderen zoals je nu liefde voelt? Totaal, onvoorwaardelijk?
 • Hoeveel liefde gaf je anderen?
 • Hoeveel liefde ontving je van anderen?
 • Wat deed je met het leven dat ik je gegeven heb?
 • Waarom koos je die ouders?
 • Antwoordend op een feit in je leven, of dat goed of slecht was, antwoord men je “Je deed het goed”
 • We zijn hier om je te helpen
 • Doe verder goed werk en daarbij zullen wij je helpen
 • Jij bent deel van ons, wij zijn deel van u (holisme)
 • We staan klaar om je bij te staan wanneer je ons nodig hebt

Inzichten uit de levensfilm

 • Daden die ons onbelangrijk lijken kunnen belangrijker zijn dan we ons voorstellen.
 • Daden die we belangrijk vinden, kunnen onbelangrijk blijken.
 • De daden waarvan we dachten dat ze goed waren, zullen dat niet zijn als ze mede uit eigenliefde gedaan zijn.
 • De daden welke zonder bijbedoelingen waren zullen ons verrassen als we inzien hoeveel dat voor God betekent.
 • De belangrijkste daden uit ons leven zijn deze die we uit onvoorwaardelijke liefde deden.
 • De belangrijkste daden in ons leven zijn nog de kleine daden omdat ze meer spontaan zijn een beter illustreren hoe we werkelijk zijn.
 • Onze daden houden gevolgen in voor vele andere levens.
 • We zijn enorm krachtig omdat onze onschuldige daden een krachtig effect op anderen kunnen hebben, zelfs als we er ons totaal onbewust van zijn.
 • Al onze daden beïnvloeden anderen.
 • De keuzes die we maken in het leven, zijn zeer belangrijk.
 • Wat we geven is wat we ontvangen.
 • Het is onmogelijk om anderen te vergeven als je jezelf niet kan vergeven.
 • Vergissingen zijn een acceptabel deel van de menselijkheid. Uit de dingen die we verkeerd deden leren we. Zolang we proberen om goed te doen is het goed. Als we een fout maken, is het beste deze fout te herkennen en deze fout niet opnieuw te maken. Waar we fouten maken horen we vergiffenis te vragen.
 • Een eenvoudige lach, heeft de kracht een kettingreactie te veroorzaken die zich over de hele wereld verspreidt en de toekomst verandert.
 • Wie je bent is de liefde die je deelt, en die liefde is God.
 • Het simpele geheim om de mensheid te laten vooruitgaan is het inzicht dat de liefde die je geeft, de liefde is die je terugkrijgt als je sterft.
 • Liefde is de levensboodschap.
 • Anderen onvoorwaardelijk liefhebben is de hoogste taak van het leven.
 • We moeten ons zelf graag zien, vóór we anderen op dezelfde manier graag kunnen zien.
 • Ons hele leven is een test, die beoordeeld wordt op het einde van ons leven.
 • Onze levensfilm leert ons wie we werkelijk zijn.
 • Hij toont ons hoe en waarom we zijn zoals we zijn.
 • Alles wat ons of ons leven betreft, heeft zin in de levensfilm.
 • De incarnatie is belangrijk omdat ze bepalend is hoe dicht we bij het licht komen.
 • Sommige kansen die we krijgen werden ons van hogeraf gegeven.
 • We leven en sterven achter een sluier die opgelicht wordt als we sterven.
 • Er zijn geen echte fouten omdat ze dienen om uit te leren.
 • We hebben zowel negatieve als positieve ervaringen nodig voor onze lessen.
 • Vóór onszelf kennen, moeten we zorgen kennen.
 • e incarneren om een menselijke ervaring te hebben.
 • Het leven is een gouden kans om spiritualiteit te leren in een donkere wereld.
 • Alle feiten uit ons leven zijn belangrijk, alsook deze die we onbelangrijk achtten.
 • Men kan zich verantwoordelijk voelen voor alles wat men deed gedurende de rest van zijn leven, nadat men de levensfilm overzag.
 • We moeten ons zelf leren begrijpen vanuit verschillende levens van evolutie en groei, waarbij alle negatieve karmische elementen die we aan anderen verschuldigd zijn kunnen opgelost worden.
 • Ons leven kan zeer prachtig zijn, als we grotendeels kiezen het te besteden om positieve effecten op anderen te hebben.
   Denis

© 2005 Aura-Oasis – Denis Dhondt