Huna

Aura Oasis Logo

Huna

de geheimen ontsluierd,

Huna is het woord voor “geheim, dat wat verborgen is” in de taal van Hawaï. Het is de meest natuurlijke en praktisch bruikbare vorm van oude kennis en stelt een persoon in staat om een verbinding te maken met zijn of haar hoger zelf. Door dit te verwezenlijken kan de mens zorgen voor genezing, harmonie, en met de kracht van zijn geest manifesteren wat men wil.

Voordeel

Het grote voordeel van Huna is dat het los staat van je geloofsovertuigingen, het biedt je een praktisch werkbaar systeem. Zelf heb ik verschillende systemen van magie bestudeerd. Toen ik in aanraking kwam met Huna zag ik niet enkel dat het perfect samenvatte wat de essentie is van al die systemen, maar vooral een praktisch werkbare, makkelijk te leren methode aanbood, eerlijk gezegd had ik het gevoel dat ik mijn tijd had verspild met de rest.

Huna verschilt van andere systemen omdat het zich beperkt tot de theorie die nodig is. Het houdt zich niet bezig met theorieën die geen praktisch nut opleveren. Toch biedt Huna een perfect model om op een rationele manier om te gaan met een aantal verschijnselen en situaties die men nu als ‘onverklaarbaar’ bestempelt. Dit resulteert in een gamma van technieken die makkelijk aan te leren zijn, natuurlijk aanvoelen en snel resultaat opleveren. Dit maakt het dan ook uiterst geschikt voor onze moderne maatschappij.

Huna leert je jezelf en anderen te genezen, persoonlijke problemen op te lossen, financiële en sociale moeilijkheden te ontrafelen.

Huna richt zich op:

  • Eenvoudige methoden om in contact te staan met je hogere zelf, je spirituele zelf. En je bewustzijn, onderbewustzijn, en spiritueel bewustzijn op elkaar af te stemmen, waardoor je je wil tot werkelijkheid maakt.
  • Het verbeteren van relaties (in de ruimste zin van het woord), en de banden doorsnijden met andere mensen hun negatieve energie.
  • Je spiritueel bewustzijn aanwakkeren, zodat het een actief onderdeel van je leven wordt.
  • Je ontdoen van negatieve emoties en beperkingen uit het verleden.
  • Spirituele en emotionele doorbraken creëren .
  • Je bewustzijn verhogen.
  • Ademhalingstechnieken om je energie te controleren of te helpen met relaxatie.

Doordat Huna werd beoefend op de afgelegen eilanden van Hawaï en de missionarissen daar relatief laat aankwamen, bleef Huna lang zijn pure vorm houden. Een interessante anekdote is de volgende. De bevolking van Hawaï zag de missionarissen aankomen op hun eiland en luisterde naar de verhalen over Jezus. Dit interesseerde ze enorm en ze vonden de prestaties van Jezus geweldig. Na een tijd waren ze geboeid en deelden ze aan de missionarissen mee dat ze wel van die mirakels wensten te zien. Hierop kregen ze te horen dat er dan een kerk nodig was. Vol enthousiasme begonnen ze dan een kerk te bouwen. Eenmaal deze er stond vroegen ze nogmaals om een mirakel te zien. Het antwoordt was dat ze dan moesten bidden. Het duurde daarop niet lang of de bevolking die echt iets wou bereiken richtte zich tot de oude gebruiken van Huna. Er ontstond een scheldwoord voor blanken dat je kunt vertalen, als “zij die zonder adem zijn”.

Dit omdat het bidden van het Christendom maar een paar van de sleutelelementen bevat die nodig zijn om het tot een effectief en praktische techniek te maken. De enige keren dat het werkt is als de sleutelelementen toevallig en vaak onbewust wel aanwezig zijn. Een van die sleutel elementen is de energie die er moet zijn en die de huna- beoefenaars vooral uit hun adem halen. Vandaar de bijnaam.

Huna is lange tijd verboden geweest, maar bleef door de enorme effectiviteit ervan ondergronds, in het geheim, verder bestaan. Nu is Huna weer beschikbaar voor iedereen. Persoonlijk ben ik vast beraden dit systeem in België en Nederland te introduceren in combinatie met een aantal technieken uit NLP die hun praktisch nut op het vlak van persoonlijke transformatie hebben bewezen.

	Koenraad Rau

© 2003 – 2004 Aura-Oasis – Denis Dhondt