Bestaan spoken?

Categories:

Aura Oasis Logo

Bestaan spoken?

ft14

Zijn geesten een werkelijke realiteit?

Nu we overstelpt worden met filmpjes als Ghost Hunters, Ghost Adventures, Ghost Lab, Most Haunted en gelijkaardige, lijkt het wel of in ieder leegstaand oud pand geesten aanwezig zijn. Maar de wens is soms groter dan de werkelijkheid. Sommige amateurs draaien uit ieder geruisje een EVP (electronic voice phenomena) dat bij gewoon herbeluisteren niet hoorbaar is. Voor mij is dat een voorwaarde geworden. Je moet het op het origineel al kunnen horen. De rest is waardeloos.

Alhoewel deze video’s in enkele sporadische gevallen tot opmerkelijk goed materiaal leiden, zal je zelf maar echt succes hebben in een woning waar er echt spokerij is. Meestal komt dit op vraag van de eigenaars om ervan verlost te worden. Maar ghost hunter teams slagen daar niet in om de woning vrij te maken en doen zelfs geen moeite. Doen ze het toch dan is het als een soort ritueel of religie en blijkt het niets uitgehaald te hebben als je enkele maanden nadien terug navraag doet. Het is evenwel op te lossen maar dit houd ik liever voor mezelf omdat er geen handleiding voor gemaakt kan worden en deze zeker misbruikt zou worden. Ook heb ik lang gezocht naar de juiste methode die het werkelijk doet. Het is gebaseerd op kennis en psychisch aanvoelen en afhankelijk van de geschiedenis. Daarna kan men de geest over helpen.
Het is vooral noodzakelijk in een bewoond huis. Een aantal historische zaken zijn al zo lang bezig dat het zelfs gevaarlijk is. Je hebt gemakkelijker een aura-lifter dan je denkt.

De meeste mensen kijken nieuwsgierig naar deze filmpjes. Sommige sceptisch alsof het allemaal gefaked is, andere “Te” goedgelovig. De meeste echter hopen er een bewijs te vinden, maar meestal houdt het onderzoek het tussen de twee. Een uitslaande EMF meter is leuk en kan een aanwijzing zijn maar is niet meer dan een opmerkelijk feit indien er geen andere verklaring voor kan zijn, zoals een gsm die in je zak zit en gezocht wordt door de beller. Je weet ook niet hoe kritisch de feiten die ze tonen, alle andere verklaringen uitsluiten. Niet dat ik zeg dat ze niet waarheidsgetrouw zijn, maar je weet toch niet zeker dat er geen geluidje van veraf is opgenomen.

Maar bestaan er dan geen zeer duidelijke zaken? Of beeldt men zich steeds in dat er een geest is? Beiden bestaan. Uit eigen decennia-lange ervaring weet ik nu met grote zekerheid dat geesten, zowel in de vorm geest als spook een keiharde werkelijkheid zijn. Ze kunnen zelfs zeer duidelijk aanraken, net zoals een gewoon persoon het zou doen. Even duidelijk. Het zijn geen zaken die veroorzaakt worden door psychokinese maar stress verleent ze wel de benodigde energie voor wat poltergeistzaken betreft. Het meest overtuigend is als je niet alleen een uitslaande EMF meter hebt maar er ook duidelijk, onmiskenbare fenomenen gebeuren terwijl jezelf aanwezig bent en niemand anders in het huis is. Zo kan ik even kort een voorbeeld aanhalen van een woning die ik verkend had en waar, terwijl we aan tafel zaten plots de toilet ging spoelen. We gingen allen tesamen naar boven en zagen 2 in de wc pot gedrenkte badhanddoeken, nog naduipend, hangen op de knop om de wc door te spoelen waardoor deze bleef spoelen. De wc-bril was nog nat.

Terwijl we het onder elkaar hadden dat die badhanddoeken niet vanuit die wc-ruimte afkomstig waren maar van elders afkomstig waren, viel er een kruisje dat plat op de schouw lag in een slaapkamer op de grond. Toen ik daar ging meten voor temperatuurschommelingen wou de meter in één richting niet werken. Nadat de batterijen platgetrokken waren en ik deze vernieuwd had, begaf kort erna de laserthermometer het voorgoed.

Ook sommige zaken die een psychologische verklaring hebben zoals slaapverlamming of een incubus/succubus seksuele ervaring, zijn wel degelijk in bijna alle gevallen een geest. Bewijs ervan zijn nachtelijke opnames waarbij naast de pogingen om de nachtelijke aanval te ontwijken, bijvoorbeeld ook een kandelaar beweegt die er 60 cm van verwijderd is.

Maar een verkort verslag zal ik wel publiceren in deze blog, samen met andere opmerkelijke gevallen. Orbs kunnen op iets wijzen maar zijn in de meeste gevallen stofdeeltjes, regen, sneeuw of pollen die de flits weerkaatsen. De bewegende orbs die gevat zijn terwijl een toestel op statief staat en waarbij niet geflitst is sluiten dit echter uit. De echte energiebollen zijn vaak klein, snel en erg lichtgevend. Ze laten ook vaak een bewegingsspoor na. We moeten de bewijzen dan ook hebben van de enkele zeer uitstekend onderzochte gevallen.

Voor de Enfield poltergeistzaak, de zaak Matthew Manning, de zaak Belmez, Rosenheim, Amityville (niet voortgaan op de film of het boek!!! dat is fictie) en gelijkaardige is dat uitstekend gedaan. Maar meestal dient de geest zich duidelijk eerst aan, waarna onderzoek mogelijk wordt. Je gaat niet op vakantie op zoek naar bigfoot. Je gaat slechts kijken wat er is als er ergens iets duidelijk gespot werd.

Ook is het triest als je maar voor de sensatie dingen op video wil krijgen en niet in staat bent de ongelukkige familie en ontevreden geest rust te verschaffen. Zeker als men je hulp inriep uit angst en je zelf enkel uit zou zijn op sensatie.
Ook met spiritisme is het zo. Sommige gevallen zijn zo uitstekend bewijskrachtig dat ze levenslang overtuigend blijven, mits ook opgenomen en nauwkeurig opgetekend en nagezocht. Vele pogingen zijn waardeloos en bewijzen niets. Het zijn de sporadische zaken die zeer hoog van kwaliteit zijn die het doen. De meest voorkomende tekens van spoken zijn geluid, beweging van voorwerpen, aanrakingen, koude wind en donkere of mistvormige lichtende schimmen. Zeer duidelijk verschijningen van verwanten duiden meestal op een afscheid nemen terwijl ze net zijn overleden. Ze gaan dan over en komen hier nooit terug.

Geesten die aan gene zijde in het zomerland zijn, kunnen niet komen spoken. Het zijn alleen aardgebonden entiteiten. Spoken blijven hier hangen omdat ze hier om aardse onverwerkte belangen willen blijven. Ze zijn echt voor zichzelf en volledige onzichtbare energie, die slechts in sommige omstandigheden zichtbaar wordt.

Een uitstekend onderzocht geval dat dus vrij overtuigend is kan je hier bekijken: Interview with a poltergeist.

      Denis

© 2010 Aura-Oasis – Denis Dhondt