Voorspelling van 2 vliegtuigrampen

Vooraf opgetekende voorspelling

Aura Oasis Logo

De Bijlmerramp

Zie ook Humo 2002 voor een zeer uitgebreide versie van de reportage

Op de dag van de Bijlmerramp kreeg de verkeersleiding van Schiphol om 13.00 uur een verontrustend telefoontje van helderziende Lieneke van den Hoek. Er zou een grote ramp met een vliegtuig nabij de luchthaven Schiphol plaatsvinden. Ze voorspelde dat het ramptoestel om 17.30 uur van Schiphol zou vertrekken. Hoewel het ramptoestel bijna een uur later vertrok blijkt achteraf dat inderdaad 17.30 uur de oorspronkelijke vertrektijd was. Dit soort meldingen zijn niet uniek maar toen de ramp daadwerkelijk gebeurde keek men wel vreemd op.

Enige dagen later werd er opnieuw gebeld. Het was dezelfde tipgeefster. Opnieuw zou er een ramp van ongekende omvang gebeuren. Maar nu met een toestel van Martinair. De datum was 21 december 1992. Lieneke voorspelde de crash op de luchthaven Faro. En daar bleef het niet bij. De waarschuwingen van Lieneke van den Hoek volgden elkaar snel op.” De Bijmerramp is nog altijd het mooiste voorbeeld van een paragnost (Lieneke van de Hoek) die wel een ramp tot in detail zag aankomen. Zelfs het tijdstip had ze goed. Althans, het ongeluk gebeurde een half uur later maar oorspronkelijk zou het ramptoestel op de tijd vertrekken die Lieneke had genoemd. Dat een vliegtuig neerstort in ons land is gelukkig een zeldzaamheid en daarom spectaculair als paragnosten dit van te voren kunnen zien. Lieneke had overigens veel meer voorspellingen goed. De autoriteiten begonnen nerveus te worden toen Lieneke aangaf ook de lading van het toestel te weten. Er volgden rechtszaken en bedreigingen. Lieneke besloot daarop zich uit de parawereld terug te trekken.

Onderaan dit artikel staat een video met een korte reportage van het televisieprogramma Netwerk over de verbazende kwaliteiten van Lieneke van den Hoek.

Helaas is het nog altijd zo dat er door diverse mensen voorspellingen worden gedaan die nooit uitkomen. En met de komst van internet zitten er in die categorie ook een aantal individuen die ze uit hun mouw schudden om simpelweg de aandacht te trekken. Er bestaan dus zeker voorspellingen die uitkomen en de geschiedenis toont er vele voorbeelden van. Er zijn mensen met allerlei verschillende achtergronden die informatie doorkrijgen die later blijkt te kloppen. Aan een ieder van ons dus de individuele taak je eigen gezonde verstand en vooral je gevoel te gebruiken bij het beoordelen van een voorspelling.

© 2006 Aura-Oasis – Denis Dhondt