Bezeten? stemmen in je hoofd? Stemmen bij MPS op band!

Stemmen in het hoofd?

Aura Oasis Logo

Première: de stemmen opgenomen op cassette

Bezeten

Op een zondagmorgen werd ik al vroeg uit mijn bed gebeld door een vroegere kennis van mij, die beweerde poltergeistverschijnselen te ervaren. Ik had die dag immers veel dingen te doen en werkte vlug verder. Toen ze ‘s avonds voor de derde maal opbelde vroeg ze dringend om hulp. Iets vóór 22 uur kwam ik bij haar aan. Ik luisterde naar haar verhaal. Ze was heel angstig en echt hopeloos in paniek. Ze vertelde me dat een koffer met kleding in de kamer rond gegooid lag. Toen ze in de spiegel keek had ze een tweede onbekend gezicht gezien, dat naar haar grijnsde. Ze hoorde de hele dag geluiden van geesten, die volgens haar een groot kabaal konden maken. Af en toe hoorde ze ook stemmen.

Ik zag een pakje Lenormandkaarten op de tafel liggen en ik verwonderde me erover, omdat ik niet wist dat ze in deze dingen geïnteresseerd was.
Ze vroeg: “Het kan toch van die kaarten niet komen, hé? Neem ze maar mee hoor, ik kom er niet meer aan”. Nee, zoiets kon uiteraard niet van kaartleggen komen. Ik vroeg haar of ze zich soms met spiritisme had beziggehouden, waarop ze onovertuigend “nee” antwoordde. Ik besloot mijn cassetterecordertje aan te zetten met de bedoeling, dat indien hier geesten zouden zijn, ik hun stemmen mogelijk ook op band zou kunnen opnemen. Tegelijk kon ik ook ons gesprek opnemen.
Terwijl we aan het praten waren, reageerde ze soms heel plots op wat zij bleek te horen, maar wat ikzelf uiteraard niet hoorde. Ze sprak in het plat Gents: “Is het hier haast gedaan met jullie lawijt!”. Ze legde uit dat haar geesten de hele dag en nacht kabaal maakten. Eigenaardig was, dat dit nog maar een dag bezig was.² Achteraf bleek ook dat haar zuster en haar familie niets wisten van het feit dat er nu plots iets mis zou zijn met X. De dag erna echter was het duidelijk, o.a. toen het slachtoffer zich in bijzijn van haar zus doodschrok omdat ze haar frituurtoestel in de oven terugvond.
Terwijl de opname verder liep, was zij alles aan het uitleggen. Verward vroeg ze of ik soms iets voor haar kon doen om haar te bevrijden. Ze zakte plots bewusteloos weg in de zetel en richtte zich onmiddellijk weer op en sprak nu met een gans andere stem.
“Gij gaat mij hier niet wegkrijgen, ze verdient niet beter de slet, we zullen u wel vinden”. Dit was duidelijk haar eigen stem niet meer. Dit was ontegensprekelijk de stem van een andere persoonlijkheid, die over mij en over X sprak in de derde persoon.
Toen ik naar haar toestapte om haar te proberen helpen, terwijl de entiteit of de andere persoonlijkheid nog steeds in haar was, trok ze zich angstig van mij weg, dit was duidelijk. Ik had me goed beschermd voor ik hier aankwam en degene die zich van haar lichaam bediende was blijkbaar doodsbang van mij. Toen ik haar even aanraakte op het hoofd werd ze plots weer zichzelf, X dus. Ze zag echter die geest op mij afkomen en begon te roepen: “Denis, pas op, met een mes, er is daar ene met een mes” en ze trok zich angstig weg…” ‘t is voor u, met een mes, pas op”. Haar ogen staarden naar iets wat ik niet kon zien. Haar gezicht draaide mee met wat ze waarnam, de angst stond in haar ogen te lezen.
Ik antwoordde haar dat ze mij niets konden doen, dat ik krachtiger was dan hen en dat ze mij met hun mes niet konden steken. Ik zei dat ik haar ook beschermde zodat ze inderdaad niets konden doen.

Opgenomen stemmen

Nog verschillende keren zakte ze weg en kwam dan weer terug als die entiteit. Ik begon intussen vragen te stellen aan de entiteit, waarom ze haar niet met rust lieten en daagde hen uit om te antwoorden via de microfoon van de cassetterecorder.
Het stond vrijwel vast, M. had wat men MPS noemt. Ze was alleen thuis, het was bijna middernacht en ik dacht na wat er voor haar kon gedaan worden. Zij had dringend kalmeermiddelen, maar ook een persoonlijke begeleiding nodig. Ik kon echter bij haar niet blijven en tenslotte zag ze in dat ik moest weggaan. Ik beloofde haar zus te contacteren die op dat moment niet bereikbaar bleek.
Gezien de ernst van de feiten zat hier niets anders op dan haar te laten opnemen en het was duidelijk dat ze medicatie nodig had, die alleen de psychiater kan voorschrijven. Er was met haar weinig aan te vangen, maar het was nu ook niet direct een kwestie voor de 100, noch kon ik zelf bij haar blijven overnachten. Nogmaals, het werd erg laat en mijn vrouw zou nu ook wel ongerust gaan worden. Ik belde nog tevergeefs naar enkele kennissen uit haar adressenboek. De enige waar ik terecht kon was haar vriendin die het niet kon geloven. Ik ging naar huis, nadat ik beloofd had van haar terug te bellen.
Toen ik de morgen erna haar zuster kon bereiken en alles vertelde kon ze het niet geloven, maar toen deze er naartoe reed en ik even later een telefoontje kreeg zei ze dat er inderdaad iets serieus mis was, iets wat er een paar dagen ervoor niet was. Ze werd zoals verwacht opgenomen in de psychiatrie. Ik kon dus ook via spiritistische weg geen hulp voor haar zoeken, om de doodgewone reden dat de psychiatrische opvang dat gewoonweg niet zou dulden.
Zeven maand nadien contacteerde ik haar terug. Ze was intussen uit de instelling ontslagen, wel mits inname van zware medicatie. Ze biechtte me op dat ze zich toch aan spiritisme had gewaagd, waarna de problemen ontstonden en het dus inderdaad de Lenormandkaarten niet waren.

Stemmen

Bij het geval van MX, had ik ook geluiden kunnen opnemen. Ik was toen zeer verrast om daar het geluid van een neuriënde vrouw, op de tape te vinden. Ik had dat toen nagetrokken, maar de vrouw garandeerde me dat ze zelf nooit neuriet. Wel had ze soms last van een neuriënde entiteit. Tot mijn verbazing had ik diezelfde entiteit gedurende talrijke seconden opgenomen. Ik wil hier nog even aan toevoegen dat de vrouw die aan de KUL werkte een doodnuchtere vrouw is/was, die niet gek deed, maar wel last had van stemmen en zich soms seksueel aangevallen voelde overdag.

Bij X was het anders. Op die opname was het heel duidelijk dat X normaal reageerde op geluiden die ikzelf niet hoorde, maar wel geregistreerd waren via de taperecorder. Zo stond er inderdaad kabaal op de band, net vóór ze uitriep dat het moest gedaan zijn met hun lawijt! (In plat Gents)
Ook waren er af en toe stemmen te horen waarop zij soms grof antwoordde. Het merkwaardigste was, dat hier en daar een derde stem te horen was, terwijl zij tussendoor tegen mij aan het praten was. Er staan dus degelijk stemmen op, die ik niet had kunnen waarnemen tijdens de opname zelf. Die opname was echt wel indrukwekkend en het is heel spijtig dat ik dit niet op video heb, want ik heb toen een en ander meegemaakt, wat je misschien niet voor mogelijk houdt.
Tijdens deze voordracht ga ik de stemmen uit deze opname laten horen, maar ik doe dit liever op het einde, zo kunnen diegenen die ze liever niet horen de zaal verlaten, zonder daarbij een stuk van de voordracht zelf te moeten missen.

Naast het geval van X heb ik nog een ander geval. Zodoende heb ik opnamen van drie typische psychiatrische gevallen, één bij psychose en twee bij MPS. In de psychiatrische kliniek waar X destijds werd opgenomen, vertelde men dat men nog nooit zo’n zwaar geval had meegemaakt als zij. Dit had men dáár zelfs nog niet eens gezien.

Eerst geef ik nu verder nog wat uitleg over bandstemmen, spiritistische fenomenen en bezetenheid, volgens bepaalde wetenschappelijke onderzoekers. Ik tracht vooral ook de rode draad aan te tonen, die doorheen al deze fenomenen loopt.

Zie ook de voordracht op 5 juni 2002 waar ik de opgenomen stemmen ga laten horen. MPS of Bezeten? Dat blijkt hier duidelijk. Dit zijn keiharde bewijzen.

      Denis

© 2002 Aura-Oasis – Denis Dhondt