Bestaan geesten of spoken echt?

Geest, spook, spookhuis, poltergeist… ervaringen die overtuigend bewijskrachtig zijn

Doordat ik destijds aura-oasis vzw (professionele paranormale vereniging) had opgericht en beheerd – die een uitstekende reputatie kreeg, mede door een aantal krantenartikels en eervolle vermeldingen in publicaties – werd ik vaak gecontacteerd door mensen met een paranormale vraag of probleem. Een deel van degenen die me op de vereniging contacteerden kampten met spookverschijnselen in huis en zochten een oplossing. Omdat ik heel veel probeerde te helpen en  verkreeg ik heel veel ervaring en ontdekte ik een goede methode die zeer goed werkte, ook waar vele anderen, die voor mij waren geweest faalden. 


Persoonlijk ben ik een heel objectief ingesteld persoon en heb bewijzen nodig eer ik iets ga geloven, beweren of aannemen. Ik geloof niet zomaar alles en moet bij elk apart geval mezelf overtuigen dat het ook daar ook zo is. Vaak zijn er bewijskrachtige elementen te vinden bij spookverschijnselen al zijn daar vaak veel gevallen en veel geduld voor nodig. Als er meerdere verschillende getuigenissen zijn van die spookfeiten en de getuigen of bewoners beweren onafhankelijk van elkaar hetzelfde, is dat ook erg geloofwaardig en dit speelt dus ook mee om te vermoeden dat er wel degelijk iets aan de hand is, een bewijskrachtige bevestiging is het echter nog wel niet. Ik ben dus niet te goedgelovig en niet kritisch. Ik benader deze dingen met open geest maar op basis van de zekere waargenomen feiten. Onderzoeken van deze fenomenen gebeurt noch ontkennend, noch afwijzend maar objectief. 


Doorheen honderden spookkwesties in bewoonde woonhuizen te onderzoeken en vooral zelf te ervaren heb ik enkele sterk overtuigende, waterdichte feiten meegemaakt. Hierdoor ben ik persoonlijk heel zeker dat een geest wel degelijk bestaat en dat die meestal letterlijk onzichtbaar inwoont. Deze loopt door de woning alsof hij/zij nog leeft, alleen zijn er nu ook anderen in de woning die hem/haar niet waarnemen. Het zijn alle mensen die op een onnatuurlijke dramatische manier overleden zijn die iets met de geschiedenis van de woning of buurt te maken hadden. 


Meestal merk je na bevraging dat meerdere vorige bewoners niet lang bleven wonen in die woning. Als je verder na kan gaan merk je dat men vaak iemand gecontacteerd hadden om de spookkwestie op te lossen zonder verhuizen. Dat was meestal zonder succes en zo kwamen ze dan met mij in contact door de website www.aura-oasis.be. Ik heb een totaal andere werkwijze ontdekt en die slaagt zo goed als altijd alhoewel dit een werk is in minimaal 2 delen. Met een ritueel of zuivering krijg je dit niet opgelost, dat heb ik genoeg ondervonden ook al meende men dat het opgelost was, bijna altijd bleek dit onjuist te zijn of terugkerend tot maanden na de zuivering. Mijn werkwijze blijkt verlossend te zijn geweest, ook bij navraag, maanden en jaren nadien. 


Alhoewel het bestaan van geesten en spokerij mij keihard heeft overtuigd betekent het niet dat jij het ook gelooft. Waarschijnlijk vraag je je af of dit allemaal zo echt is als je in ghosthunterseries kan zien. Als je rationeel denkt is lijkt immers wetenschappelijk gezien niet mogelijk. Zijn er echter zaken die zowel bewoner als onderzoeker zeer bewijskrachtig overtuigen dat het geen fantasie is? Zeer zeker want de meesten zijn aanvankelijk sceptisch als iemand van het gezin een spookervaring heeft. Pas als men echt zeker is, komt men ermee naar buiten en zoekt dringende hulp. 


Je kan echter een aantal spokende locaties onderzocht hebben maar zelf geen krachtige overtuigende ervaring meegemaakt hebben. Meestal is dat zo tot een aantal waarnemingen of resultaten die onzekerheid wegnemen zonder jezelf te bedriegen. Er zijn immers ook die veel te gemakkelijk besluiten dat er een geest is, ook al is daar een alternatieve natuurlijkere verklaring voor. Noch te goedgelovig, noch te sceptisch werken is dus juist, je moet objectief zijn en voortgaan op de feiten, of die nu mogelijk zijn of niet, er moeten dingen gebeuren die niet op een meer normale manier te verklaren zijn en ze moeten duidelijk genoeg zijn om er niet aan te gaan twijfelen. 


Om het niet te lang te maken ga ik een aantal voorbeelden opsommen die voor mezelf een keiharde, levenslange overtuiging veroorzaakten dat er werkelijk een geest aanwezig was bij enkele goed onderzochte gevallen. Ook al neem je immers aan dat geesten bestaan, zoiets kan ook door angsten gefantaseerd zijn door de bewoner van het pand. Uit ervaring moet ik echter zeggen dat het bijna altijd blijkt dat de verschijnselen echt zijn een geen product van een angstige fantasie van de bewoner die hulp zocht, daar men die mogelijkheid zelf al heeft betwijfeld en uitgeschakeld. Voor men hulp liet komen heeft men meestal zichzelf lang voorgehouden dat de gebeurtenissen een logische verklaring moesten hebben tot men ervaringen opdeed die krachtig bewezen dat dit niet zo was. Meestal heeft men zelf al oplossingen gezocht en deze zelf geprobeerd zonder succes.

Elementen die op geesten wijzen 

Opnames van stemmen

Om vast te stellen of er ergens een geest is, ga ik in onder gecontroleerde stilte vragen stellen aan de geest terwijl een geluidsrecorder dit registreert. Om zeker te zijn neem ik meerdere opnames en vrij lang. Luisteren doe ik thuis na versterking van de geluiden tussen de vragen. Als er een geest aanwezig is, antwoordt deze op vragen, maakt opmerkingen of reageert op het gezegde. Als er niemand aanwezig is zijn er op die manier ook geen stemmen. Hiermee ben ik dan 95% zeker of er al dan niet een geest is. 

Geluiden

Het is waar dat er soms rechtstreekse geluiden gehoord kunnen worden zoals klopgeluiden waarmee men een teken wil doen maar ook zijn soms voetstappen te horen. Waar het mogelijk is probeer ik de aanwezigheid met iets aan te trekken. Bij sommige gevallen was ik getuige hoe mijn vragen meteen hoorbaar met klopjes geantwoord werden, vraag na vraag tot dit veel te snel uitdoofde. Het is dan ook wel logisch dat de klopjes synchroon moeten antwoorden of vragen en niet willekeurig zijn. Als dat echter zo is, is het eenvoudig, iemand maakt die klopjes en dus is er iemand aanwezig. 

Wisselende en onstabiele plotse EMF detectie. 

De metingen moeten gedaan worden zonder smartphones of andere draadloze toestellen in de buurt die communiceren met een zender of ontvanger aangezien deze regelmatig een signaal uitzenden om te bepalen welke zendmast het dichtst in de buurt is bij een oproep. Metingen in de buurt van elektrische toestellen of leidingen die stroomverbruik hebben, zullen ook een redelijk stabiele EMF uitzenden in een nabije omgeving, afhankelijk van de stroomsterkte. Deze metingen worden dus verklaard als normaal. Dit zijn dus geen geesten. Als echter plots een wilde dansende uitslag wordt bekomen op de meter zonder deze bronnen in de buurt en die is ook ineens plots weg, dan is er een geest die kort in de buurt was. Het is ook waar dat de EMF meter soms kan gebruikt worden om de entiteit mee te laten antwoorden of tekens te geven. Als de signalen, net zoals bij klopjes reageren op meerdere vragen dan kunnen we stellen dat er iemand antwoordt en dus aanwezig is. 

Gebeurtenissen

Soms zoekt een entiteit zelf naar alle mogelijke middelen om zich te laten opmerken als deze ziet dat er iemand naar geesten zoekt. Dit gebeurt maar als er geen schuchterheid is vanwege de geest en je het vertrouwen geniet van de geest. Ook kan een geest zelf nieuwsgierig zijn naar het schermpje van de videocamera die ergens op statief staat te filmen. Zo heb ik bv. meegemaakt dat de videocamera echt gedurende een korte tijd bewoog terwijl die vaststond op stevig statief. Ik heb ook al meegemaakt dat op enkele minuten de ene kader na de andere die aan de muur hangt, heel eigenaardig van de muur vielen zonder goede verklaring. (hierbij wordt natuurlijk ook altijd gelet op het feit of er een bus of vrachtwagen passeerde waardoor er trilling zou kunnen zijn. Als dat mogelijk is worden deze gebeurtenissen natuurlijk waardeloos)

Aanrakingen en botsingen

Ik heb een aantal keer zeer duidelijk ervaren hoe ik dacht dat iemand mij aanraakte. Dit voelde duidelijk als levende persoon met overduidelijke greep en ik keek dan ook rond mij om te zien of iemand mijn aandacht nodig had, een fysiek persoon verwachtend. Als dan blijkt dat dit geen fysieke persoon is, zoals de bewoner of iemand die in de buurt was en de aanraking was absoluut zeker, zoals een aanraking van een levende persoon zou voelen, dan is dit zeer waarschijnlijk een aanraking van een geest. Deze aanrakingen gebeuren echter altijd in onbewuste verrassende momenten en niet als je vraagt om eens aan te raken wat blijkbaar niet lukt. Het bewustzijn moet blijkbaar met iets anders bezig zijn, zo wordt op de aanraking ook licht schrikkend of afvragend gereageerd en verwachte men een persoon. Een botsing met iemand die er niet leek te staan heb ik ook enkele keren ervaren, vooral waar ik bij omdraaien een stap achteruit deed. Ook hier is er een normale lichte schikreactie waarbij men zich zelfs excuseert tot men ziet dat er niemand in de buurt is. 

Als er zeer zachte aanrakingen gevoeld worden zijn deze niet overtuigend genoeg om er zeker van te zijn dat een entiteit dit doet. Ze moeten dus zeer overtuigend aanvoelen. 

Rode vlekken op de huid en krassen

Het is eveneens waar dat als gevolg van een aanraking er een roze vlek op de huid kan verschijnen die exact op de plaats van het waargenomen contact zit. Een pijnlijk brandend gevoel kan deze roze vlek zijn voorafgegaan waarna er soms krassen zichtbaar zijn op die plaats, krassen die er voordien niet waren. 

IJskoude plaatselijke tocht

Dit komt soms voor als de entiteit heel dichtbij is. Het temperatuursverschil bedraagt ong. een duidelijke 10°C en het voelt aan alsof je ineens gedeeltelijk in een koelomgeving staat. 

Gebeurtenissen

Lichten die plots aan of uitgaan, batterijen die ineens af zijn, deuren die bewegen zonder dat dit door tocht of andere oorzaken kon komen, voorwerpen die bewegen of op de grond vallen, voorwerken die ineens verdwenen zijn en later op een opvallende plaats blijken te liggen waar men nochtans gezocht heeft, toestellen die zich vreemd gaan gedragen, tv die meermaals vanzelf aangaat of van zender veranderd zonder technische verklaring, oude en nieuwe toestellen die herhaaldelijk defect gaan (telefoons), toestellen die onmogelijke dingen doen zoals klokken die anti-klokwijs lopen zonder batterijen of stroom, vreemde elektronische geluiden die niet bij het toestel horen enz… zijn ook sterke indicaties die wijzen op geestactiviteiten. 

Huisdieren

Deze kunnen een vreemd angstig gedrag vertonen en bepaalde plaatsen niet durven betreden waar iemand rondspookt. 


Bewijskrachtige en overtuigende ervaringen

Naast deze vaststellingen die wijzen op geesten heb ik soms af en toe ervaringen meegemaakt die ontegensprekelijk overtuigend en bewijskrachtig waren voor mezelf en iedere andere die deze ervaring deelden. Dit zijn ervaringen waar je ook nadien nooit meer gaat aan twijfelen en die overtuigen dat er geest is. De omstandigheden van het moment die ik bedoel zijn dan van die aard dat de ervaren feiten hard zijn en alle andere verklaringen uitgesloten zijn. 

 1. Zo zat ik eens bij iemand die beweerde spookfenomenen te ervaren, vanaf de tafel naar een tiental fotokadertjes te kijken die naast elkaar op de schouw stonden. Opeens, na enkele minuten, schrok deze persoon ineens omdat die ontdekte dat alle  kadertjes ineens omgedraaid stonden. Ik zag dit ook en merkte dat de kadertjes wel exact evenwijdig aan elkaar met geometrische precisie uitgelijnd stonden terwijl er niemand in de buurt kon zijn geweest. Zo had ik ze seconden ervoor nog nieuwsgierig bekeken zonder er heel dichtbij in de buurt te zijn geweest.  (de kadertjes waren ook niet bereikbaar zonder bepaalde dingen eerst te verplaatsen) De samenvatting van dit spookgeval staat hier
 2. Een vergelijkbare situatie speelde zich af in een andere woning waar vreemde fenomenen plaatsvonden en daar zag ik hoe op enkele seconden de deuren van de kasten op de slaapkamer geheel open stonden, de deuren stonden tegen de kast en konden dus absoluut niet verder. Enkele seconden ervoor waren ze alle dicht want bij de rondgang waren ik en de bewoner er net gepasseert. 
 3. Ik heb ook alle laden van enkele kasten zien liggen op de vloer die uit de kasten waren getrokken. Deze konden er niet gewoon uitschuiven, er dienden bijkomende handelingen gemaakt te worden zoals optillen en uitheffen. 
 4. Een wc begon ergens op een badkamer ineens te sassen en we gingen kijken. De badhanddoeken waren in de wc gedrenkt en lagen dan druipend op de spoelbak waardoor de knop om door te spoelen ingedrukt bleef. Rondom de wc lag het nat van de nadruipende vieze handdoeken die door iemand kletsnat weer uit de wc gehaald waren.  Niemand van ons had dat gedaan en bij de rondgang waren ik en de bewoners enkele minuten ervoor samen nog op de badkamer geweest. 
 5. Waar een geest vermoed wordt vraag ik ze ook soms om te antwoorden op mijn vragen. 2 klopjes voor nee, 1 voor ja. Ik heb enkele keren zo duidelijke gesprekken kunnen voeren in real time terwijl er anders niets te horen was buiten de klopjes op de vragen. Dan twijfel je ook niet meer aan de aanwezigheid. De bewoners waren getuigen. Zo kon ik bij enkele gevallen een duidelijke communicatie voeren met de geest. 
 6. Een aantal andere keren is het een geest gelukt om een volledig klopjesritme dat ik voordeed na te doen. Dan ben je echt ook wel overtuigd. 
 7. Ik heb prachtige EVP opnames van spookgevallen in bewoonde huizen. Deze zijn opgenomen tijdens volledige stilte bij mijn vragen aan de onzichtbare aanwezigheid. Het zijn soms A-stemmen die iedereen verstaat en duidelijk hoort en die een direct  antwoord of reactie geven op de vraag. Zie EVP van spookgevallen voor voorbeelden. Straf vind ik het bijvoorbeeld dat als je hun naam vraagt, wat ze meestal niet willen geven, in andere gevallen blijkbaar ineens wel goed verstaanbaar op de opname staan. Vaak is het dan een naam die soms ineens alles verklaart en waarvan geweten is dat deze persoon op een onnatuurlijke manier is overleden waardoor hij nu idd. aardgebonden blijft. Soms is de stem duidelijk herkend door familie en kennissen van die overleden persoon. Afhankelijk van de vraag en het rake antwoord was dit in een aantal streng gecontroleerde opnamesituaties zonder meer overtuigend. Iemand had geantwoord en dat was niemand van de aanwezigen. De personen waren  overleden  op een onnatuurlijke manier die hen vasthielden als geest in onze aardse wereld. In een bewoonde woning is het vaak ook nog uitgesloten dat het een opgenomen stem zou kunnen zijn van iemand in de buurt aangezien deuren en ramen dicht gehouden worden en de stilte tijdens de opname bij gewoonte altijd bewaakt is geweest. Bovendien hoor je verschil in stemmen die uit de verte komen en stemmen van dichtbij. Stemmen uit de verte of door ramen klinken holler en moeilijker  verstaanbaar waardoor een onderscheid kan worden gemaakt, onafhankelijk van hoe sterk het geluid versterkt is. 
 8. Ook kwam het in enkele gevallen voor dat de wc-bril regelmatig omhoog stond terwijl die zeker neerlag. In één geval ging iemand als laatste naar de wc voordat het gebouw afgesloten zou worden voor een weekend. Ik was daarbij aanwezig. De bril werd hiertoe opzettelijk met zekerheid neergelegd en degene die dat voor de controle zo deed zei erbij “als die maandag nu omhoog zou staan” zijn we heel zeker dat dit niet zo was. We praatten nog enkele minuten na en uit nieuwsgierigheid wilde degene die de bril had neergelegd absoluut nog eens kijken vlak voor alles op slot ging. De bril stond omhoog! We waren allen getuige, ook van het feit dat die neergelegd was teneinde onwankelbare zekerheid te hebben. We waren met drie betrokkenen in de buurt toen die proef werd gedaan. En er kon absoluut niemand nog de wc gebruikt hebben omdat we allen bijeen stonden en niemand binnen kon. 
 9. Ergens had ik een camera op statief geplaatst die stond te filmen om alles in de gaten te houden. Bij het afkijken van de opname bewoog het fototoestel terwijl je zowel mij als de bewoner intussen op de video ziet staan. De geest stond dus mee te kijken langs het schermpje en draaide het toestel even mee toen we meer naar de kant gingen. 
 10. In een glazen gang die een kasteel verbond met kantoorruimtes, stond in het midden een glazen deur die altijd half open stond. Dit werd zo gehouden doordat er een mechanisme met redelijke weerstand overwonnen moest worden om ze te kunnen sluiten. Als je ze sloot ging de deur door een ander mechanisme langzaam vanzelf dicht zoals sommige winkeldeuren. Anecdote vooraf: Op een vergadering in het gebouw liet de leidinggevende persoon die daar altijd aanwezig was als het open was, zich ontgaan dat er een geest moest zijn want dat er soms deuren open waren die met zekerheid gesloten waren. Ik hoorde van iemand die op de vergadering was dat ze daar allen geweldig om gelachen hadden vanwege het geloof van deze wel zeer voorname persoon dat het er zou spoken. Daar was anders heel weinig van te merken. Toen ik echter door die open deur in die glazen gang wandelde knalde net achter mij de glazen deur met geweld dicht. Er kon geen tocht zijn geweest en ik checkte het mechanisme en de vergrendeling. Die werkte perfect en zelfs als die niet zou gewerkt hebben zou die deur niet met zo’n geweldige snelheid kunnen dichtslaan. Deze gebeurtenis was absoluut niet te verklaren zonder agressief persoon die dat had gedaan maar ik was heel alleen door de gang aan het gaan. De deur kon ook niet zijn dichtgezogen door luchtverplaatsing die ik bij het passeren zou veroorzaakt hebben. De deur stond daar te stevig voor en de kracht waarmee ze dichtsloeg was buiten proporties om maar aan zo’n verklaring te kunnen denken. 
 11. In een andere woning ging ik door een dubbele deur tussen living en keuken. Net op het moment dat ik daar doorheen wandelde klonk een krachtige knal uit de andere deurhelft, vlak naast mijn oor. Het leek net of iemand er hard met een hamer op geslagen had en het was behoorlijk schrikken van luide klop die nagalmde aan mijn oor. Ook de bewoner was getuige en zoiets was nog nooit gebeurd. De deur kraakte ook nooit zoals zou kunnen door uitzetting of krimpen van temperatuurverschillen. Ik had ook de deur niet aangeraakt, ze stond half open en ik was gewoon doorheen het open deel gewandeld zonder ergens tegenaan te zijn geweest. In dezelfde woning wou ik nog foto’s maken en ik zei dat ik het aanwezige licht van de lamp zou gebruiken toen die direct nadat ik dat zei, meteen kapot knalde. De draad waar de lamp aanhing, bengelde nog na! Er had dus iemand tegen geklopt. Toen ik in diezelfde woning op zolder wou gaan kijken moest ik naar de zolder via een grote openstaande valdeur bovenaan de trap. Toen mijn hoofd net boven de zoldervloer stak begon de rechtopstaande deur die tegen een paal leunde te trillen en ik weerhield die omdat die  op mijn kop zou vallen. Ik zag de deur nog nagolven. Iemand wou die deur dus op mijn hoofd knallen. Daar deze gebeurtenissen allemaal na elkaar en in dezelfde woning gebeurden waardoor de geest duidelijk vijandig agressief was, waren dit zeer overtuigende gebeurtenissen. Je kan die dingen meestal maar juist inschatten als je die zelf hebt meegemaakt met gekende omstandigheden. Dit kon niet in de gegeven omstandigheden. Als je zo’n onderzoek doet let je immers op alles en daardoor ben je zeker van bepaalde zaken. Als je mij dit hoort vertellen is het gemakkelijk voor iemand anders om te denken dat er wel een verklaring zal zijn, dat ik iets overzie of dat ik overdrijf. Als je dat hebt meegemaakt weet je gewoon hoe overtuigend dit was en dat weet je in sommige gevallen met absolute zekerheid omdat je alles nog eens extra nacheckte en uitprobeerde. Er gebeurde bovendien wel meer in die woning, zelfs dingen die niet konden zoals de elektrische klok die achterste voor draaide. Er stak niet eens een batterij in en ze kon dus niet eens werken. 
 12. Ik heb ook al schimmen ontdekt op video, soms in lichaamsvorm met hoofd, armen en benen. Die dingen overtuigen vooral als dit je eigen resultaten zijn waarvan je precies weet hoe alles gedaan is en in welke omstandigheden. Het is heel belangrijk heel nauwkeurig te werken dan kan je achteraf aan niets gaan twijfelen. 

Er zijn in de honderden onderzochte gevallen zeker nog wel meer overtuigende voorvallen ervaren. Hierdoor ben ik door eigen ervaringen doorheen de vele jaren parapsychologische vereniging en hulpverlening, erg zeker dat geesten en het paranormale wel degelijk en met absolute zekerheid bestaan. Er zijn effectief honderden ervaringen nodig ook om enkele van deze zaken die overtuigend genoeg zijn, live mee te maken. In het overgrote deel van onderzoek in spookhuizen zal je vaak maar weinig merken want zo druk is het meestal niet. Als je dan iets ziet is het maar zelden ook bewijskrachtig genoeg om hier van overtuigd te blijven. Je mag al blij zijn als detectie-apparatuur plots reageert op een plaats waar er geen andere verklaring voor de reactie gevonden kan worden. Die dingen werken maar een geest moet echt al bij je staan als je de meter in de hand hebt. Een detectie overtuigt ook niet dat het door een geest komt want er kan iets anders zijn (bv, smartphone in de zak of ligt hij binnen enkele meters?) 

Het is dus niet zo dat als je naar een locatie gaat waar men van geesten getuigt je daarom ook zelf iets zal merken. Zo is het waarnemen van een knipperende verlichting bv. geen bewijs want er kan wat storing op het net gezeten hebben. Waterdichte en absoluut overtuigende zaken, zullen dus veel minder voorkomen. Dat is echter anders voor de bewoners die zich al maandenlang afvragen hoe ze bepaalde gebeurtenissen en gewaarwordingen moeten verklaren. Men heeft meestal zelf maandenlang iedere mogelijkheid onderzocht en zich afgevraagd of men het zich niet inbeeld eer men unaniem overtuigd genoeg was dat het wel degelijk een geest moet zijn. Vaak is er immers ook wel iemand bij die die verklaring hardnekkig als onzin beschouwde eer die uiteindelijk hier zelf overtuigd is geworden en dan zo snel mogelijk een oplossing wil omdat deze ook bang is geworden. 

Ik heb meermaals bewoners van zo’n panden gezien die zoveel gewoon zijn dat die helemaal niet meer opkijken als er weer eens iets gebeurt. Vaak is er echter wel angst voor onrustige nachten of waarbij ze zouden opgezadeld worden met angstige kinderen die maar niet meer in hun bed durven. Men weet hier vaak geen raad mee. 

Meestal treedt er bij iemand van de bewoners, extreme vermoeidheid op. Niet alleen eigen energie gaat soms verloren maar ook elektriciteit en verwarmingskosten kunnen hoog oplopen om niet te spreken van kamers die nauwelijks te verwarmen zijn, hoe hoog men de verwarming ook zet. 

Je mag me echter vertrouwen als ik zeg dat spoken of geesten, levensechte feiten zijn die mits de juiste ervaringen, niet weggewuifd kunnen worden. Geesten en spoken bestaan! Ik wou dat ik je die gecontroleerde ervaringen kon laten herbeleven in dezelfde omstandigheden, dan zou je er wel heel overtuigd van zijn. 

Zit je zelf opgescheept met een geest in je woning of rond jezelf dan kan ik je mogelijk helpen. Neem dan contact op via dit contactformulier.
Je krijgt gegarandeerd snel persoonlijk antwoord