VOODOO of bezetenheid?

Voodoo?

Aura Oasis Logo

Bezetenheid?

Op zoek naar hulp

Op een dag werd ik geconfronteerd met een vrouw die beweerde bezeten te zijn door kwade geesten via een bezwering met Voodoo. Ik vond dit nogal ver gezocht, en deed eerst de entiteitenproef. Deze wees sterk positief uit dat er een entiteit op haar inwerkte. Ze bleef echter ook steeds op die Voodoo hameren en beweerde te weten wie deze uitoefende. Dit zou al 4 jaar aan de gang zijn. De symptomen waren ettelijke slapeloze nachten, een inwendige onuitstaanbare gedachtestrijd zoals iemand anders het binnen in haar met haar geest probeert uit te vechten en soms het voelen van steken. Ik dacht natuurlijk dat niemand 4 jaar Voodoo kan toepassen of laten toepassen op iemand daar dit een enorme gedachtekracht vraagt die ook zware lichamelijke tol eist van de beoefenaar. Dit wou er echter bij haar niet in. Ik vroeg naar de symptomen en vond naast slapeloze nachten ook nog vermoeidheidsaanvallen, maar verder niets dat de entiteitentheorie meer kon ondersteunen. Anderzijds vond ik zeker niets dat de Voodootheorie kon ondersteunen. Ze voelde wel steken. Er ontbraken dus verschillende factoren om ofwel de kenmerken van een entiteit als van een bijna ongelooflijk geval van Voodoo te ondersteunen.

Symptomen in geval van bezetenheid of multiple persoonlijkheid:

 • Tijdsverlies, men merkt plots dat men een uur ontbreekt. Tijdens dat uur treedt meestal de persoonsverwisseling op waarvan de betrokkene niets lijkt te weten.
 • De andere persoonlijkheid weet wel alles van de ware persoonlijkheid.
 • Constateren dat men blijkbaar dingen heeft gedaan die men normaal niet zou doen.
 • Plotse neigingen naar zelfmoord of ongevallen.
 • Plotse karakterveranderingen geconstateerd door derden.
 • Zij en de aanwezige kennis ontkennen al deze voorvallen.

Symptomen van entiteiten:

 • Evenwichtsstoornissen
 • Vermoeidheidsaanvallen
 • Psychokinetische manifestaties
 • Nek- en hoofdpijn
 • Soms stemmen horen, meestal tussen slapen en waken.
 • Meestal ook lichamelijk worden aangeraakt tot blijkbaar zelfs seksueel lastig gevallen worden. Dit laatste blijkt tot mijn verwondering erg veel voor te komen bij getuigenissen, meestal bij vrouwen (bij doorvragen zonder suggesties).
 • Plots gedane uitspraken die men anders zelf niet zou doen, en waarvan men zelf schrikt.
 • Automatisch kunnen schrijven
 • Dromen waarbij je soms uit je lichaam wordt gehaald.
 • Het zien of horen van entiteiten (meestal zien van zwevende lichten of duistere schaduwen en horen van voetstappen)
 • Deuren die dichtslaan en lichten die aan en uit gaan.
 • Zeer veel last hebben van statische elektriciteit, waardoor men schokken of steken krijgt.
 • Veel elektrische toestellen en in mindere mate mechanische die storingen vertonen.
 • Voelen niet alleen te zijn. Zich gade geslagen voelen.

Symptomen van Voodoo

Hier komen we bij het onderwerp van de titel terecht, en ik moet toegeven dat naast het feit dat niemand 4 jaar Voodoo kan uitoefenen zonder zelf “kapot” te zijn, ik er verder niet zo heel veel van weet. Dus ging ik maar op zoek naar kenners en vraagde hen de nodige uitleg. Van over de hele wereld kwam tussen onder andere beschermingsamuletten maar één zeer goed antwoord door. Ze draagt al jaren zo’n beschermende amulet die symbolen van de Kabbala vertoont, ze heeft ook al uitdrijvingen laten doen, wierook met kilo’s verbrand en alle gebruikelijke rituele middelen tegen entiteiten en Voodoo. Ze liet ook Aura-Chakra Healing doen om zichzelf beter te beschermen van negatieve invloeden.

Ik vroeg oorspronkelijk naar mensen die wisten hoe men zich kon beschermen tegen Voodoo. Vooreerst werd mij gevraagd welke soort verschijnselen er waren. Daarbij werden mij duidelijk de verschillende soorten Voodoo uitgelegd en de mogelijke alternatieve verklaringen. Dit antwoord kwam uit de Nieuwsgroepen van Internet die over Wicca, Paganisme en Magie gaan. Het antwoord kreeg ik van een Paganistische organisatie.

De mogelijke verklaringen: Vodoun, Hoodoo, Voodoo, “Het kwade oog”, entiteiten, mentale ziekte.

Vodoun

Vodoun is de Haïtische variant van Afrikaanse Voodoo. Hierbij wordt meestal een poeder gebruikt dat het slachtoffer opneemt via de huid of via inademing. De symptomen zijn ongeveer dezelfde als van de Afrikaans-Amerikaanse Hoodoo. Het feit dat hier poeder gebruikt wordt maakt dit geval reeds uitgesloten. (Ze beweert dat de Voodoo Afrikaans is)

Hoodoo

Is de variant van het Afrikaanse Voodoo en vindt zijn oorsprong in New Orleans. De symptomen zijn elektrische schokken, prikken van pinnen en naalden voelen (zoals ze er heeft), schietende pijnen, mentale verwardheid, hoofdpijnen (welke ze ook heeft), zwellingen in de benen en het gevoeld dat levende dingen in het lichaam zitten zoals slangen, kikkers en andere, die onder de huid kruipen (symptomen niet aanwezig). Omdat deze techniek tevens ook Amerikaans is, terwijl de persoon die de Voodoo zou uitoefenen Afrikaans is, kan men dit uitsluiten. Ook zijn niet alle symptomen aanwezig.

Afrikaanse Voodoo

Symptomen van ziekte, steken, koorts, dood. Bij Afrikaanse Voodoo worden er elementen van het slachtoffer gebruikt, zoals haren, nagelknipsels, of foto’s. Het rituele voorwerp wordt uiteindelijk zo dicht mogelijk bij de woonplaats begraven. Dit geval lijkt ook uitgesloten. (De beoefenaar woont niet in België)

Het Westerse “Kwade oog”

Dit veroorzaakt vooral ziektes als overgeven, diarree, uitdroging, en impotentie bij mannen. (Geen enkele van deze symptomen heeft ze)

Zowel Vodoun, Voodoo als Hoodoo produceren in het algemeen een onnatuurlijke ziekte. ALLEN PRODUCEREN ZE NA KORTE TIJD DE DOOD. Dit kan volgens deze specialist onmogelijk 4 jaar duren. (Dit sloot ik dus ook al uit). De effecten van het poeder zoals gebruikt bij Vodoun, kunnen niet ongedaan gemaakt worden. In geval er kaarsen met naam van het slachtoffer, rituele objecten, of Voodoopoppen gebruikt werden, worden deze zo dicht mogelijk bij het slachtoffer in de grond begraven. De voorwerpen opsporen en deze er terug uithalen verbreekt dan de betovering. Een andere manier om de Voodoo te doorbreken is de bezwering om te keren door hetzelfde ritueel terug uit te voeren maar nu om de bezwering teniet te doen, bijvoorbeeld het branden van de kaarsen met symbolen die de magie terug wenden. In gevallen van bezetenheid, zou een Hogepriesteres die deze dingen kent de bezwering moeten kunnen afwenden. (Het slachtoffer van deze kwalen, beweert dus ook deze dingen al allemaal geprobeerd te hebben). In ieder geval geloof ik zelf niet in de mogelijkheid van Voodoo, zeker daar er tekens van een of meerdere entiteiten waren. (Ik deed de testen van Vanderdonck)

 

Entiteiten,

Aan de beschrijving van de klachten te zien, denkt de paganiste ook vooral aan entiteiten. Ze vindt dat de symptomen in geen geval op Voodoo gelijken. In dit geval kan dit gemakkelijk door psychologisch spiritisme behandeld worden door met de entiteit te praten. (Methodes Vanderdonck, Wickland, en anderen). Dit probeerde ik en dat vlotte dan ook goed. De entiteit zag de ter hulp snellende entiteiten die hij herkende als zijnde geliefde kennissen, zou graag met hen mee willen, gelooft hen als ze spreken van een veel betere wereld, MAAR WIL ABSOLUUT DE VROUW NIET LOSSEN OMDAT HIJ ER NAAR EIGEN ZEGGEN VERLIEFD OP IS. Een dialoog die klaarheid in de onmogelijkheid van verliefdheid tussen geesten en fysiek belichaamden benadrukt, wordt afgewezen. We probeerden nog een tweede maal, maar ook dit leverde niets op. Ik stuurde haar door naar een bekwame groep die entiteiten via spiritisme bepraat. Als dit niet lukt sturen ze ze hardhandig weg. Het resultaat is me nog niet bekend. Hopelijk helpt het.

Mentaal?

Nog een mogelijkheid is die van een mentale ziekte veroorzaakt door een chemische storing in de hersenen. Net zoals drugs hallucinaties kunnen veroorzaken kunnen abnormale hersenprocessen dit uiteraard ook. Dit wordt dan een zaak voor de psychiater, en mogelijk levenslange opsluiting in een psychiatrische instelling onder zware medicatie.
Een onderzoekster (Catherine Yronwode), die oorspronkelijk een praktijk had als huisarts; dacht ook; dat indien voor al deze mogelijkheden al gedurende zolang hulp gezocht is, een mentale oorzaak zeker tot de mogelijkheden behoort.
De schrijfster bezit nu een soort museum waar Voodoo, rituele magische voorwerpen kunnen worden bezichtigd. Naast deze verkoopt ze ook dergelijke rituele of magische voorwerpen. De meeste zijn geluksvoorwerpen en amuletten.

Nawoord

Ik dien hier bij te vermelden, dat hoewel de vrouw iedereen opzoekt die haar mogelijk kan helpen, ze tegelijk een weerstand heeft tegen het verwijderen van mogelijke entiteiten. Ze wilde graag wel een trancemedium consulteren, zoals ik er wel ken, maar die meestal in gesloten groepen werken omdat er juist geen slechte entiteiten zouden meekomen. Indien zij werkelijk een vasthechtende entiteit met zich meedraagt, is het risico niet gering dat deze het trancemedium inneemt en er niet meer uit wil. Ik had sterk de indruk dat de entiteit niet letterlijk verliefd was op deze vrouw, maar wel haar lichaam wilde. Daardoor zou deze entiteit weer een fysiek bestaan kunnen leiden indien deze er in slaagt de geest van het meisje te doen uittreden. Dit zal ze uiteindelijk ook doen als ze haar droomslaap bereikt. Ik acht het daardoor dus niet uitgesloten dat haar beschermende gids(en) en engelen haar daardoor niet laten slapen. Het was tijdens de sessies duidelijk dat er andere positieve entiteiten de bezitterige entiteit wilden helpen. Verder denk ik niet dat de entiteit het meisje bezit, of zoals ze zegt “de entiteit binnen haar draagt”, maar dat de entiteit zich vasthecht en haar aura probeert te doorbreken. Een aftasting van de aura wees echter uit dat ze tamelijk goed beschermd is. Verder vertoont ze naast de overtuiging bezeten te zijn door een bezwering met Voodoo, geen abnormale stoornissen die op een mentale ziekte wezen. Dit kan natuurlijk evenwel niet worden uitgesloten. Ook is ze blijkbaar niet naïef, maar daarentegen zeer intelligent). (Voodoo is ook onderzocht door Targ en Putthof)

   Denis

© 2001 Aura-Oasis – Denis Dhondt