Spookverschijnselen in Borley Rectory

Borley Rectory

borley

2.000 gerapporteerde en gecontroleerde Geestfenomenen

Onderzocht door de SPR – Harry Price – Sidney Glenville – Pearce – Fisher en vele andere getuigen

Doorheen de geschiedenis zijn vele legendes ontstaan. Spookhuizen zijn er bijvoorbeeld een soort van. Maar in hoeverre bestaan er werkelijke spookhuizen die tot op vandaag nog steeds niet bevrijd zijn? En wat is dan de verklaring voor de verschijnselen? Is het Satan zoals de kerk beweert? Zijn het demonen zoals de Jehovagetuigen denken? Is het inderdaad stress die psychokinetische vormen aanneemt zoals parapsychologen beweren? Of is dit hier soms een van de zeldzame uitzonderingen die pleiten voor een spiritistische hypothese? We laten je zelf besluiten. Ik geef enkele ware en gecontroleerde feiten. Het oordeel zal duidelijk zijn als je de tekst goed leest. Dit is geen fantasie, geen bedrog noch een uit de duim gezogen verhaal.

Doe dit boek niet open

Dit is de waarschuwing die je op het onderzoeksrapport vindt van Glenville.

Dit boek is stevig vergrendeld en dit prikkelt onze nieuwsgierigheid dubbel. Zou de legende van de plaaggeesten van Borley Rectory toch echt kunnen zijn? Wat deden de befaamde onderzoekers van de SPR er, waarom maakte de BBC er een reportage over en waarom is dit onderzoek tot nu toe nog steeds aan de gang? Wees eerlijk zo’n mysterieus boek nodigt zichzelf toch wel uit om geopend te worden, nietwaar? Nog even het etiket lezen:
“This book is NOT availiable for reference or inspection under any circumstances”.

Dat is niet niets. Teveel voor in dit artikel. Dit is een zeer omvangrijk rapport en ik moet mij hier dus beperken tot het geven van de globale informatie, niet gedateerd en zonder dubbele of meermaals gerapporteerde gelijkaardige fenomenen. Zodoende wordt het mogelijk om een overzicht te geven van wat er zich allemaal afspeelde. Omdat niet iedereen voor dit onderwerp interesse heeft kunnen degenen die dit verder zouden willen uitdiepen wel inzage krijgen van dit omvangrijke rapport door mij ernaar te vragen.

Het rapport dat ik heb is slechts een deel, te zeggen vanaf 1936 tot heden. Ik geef de feiten chronologisch maar dan zonder gelijkaardige dubbels. Er dient hier eveneens bijvermeld te worden dat ik alleen gecontroleerde getuigenissen noteer. Ik vermeld na het verschijnsel of het fenomeen;

 • éénmalig was
 • meerdere keren voorkwam
 • zeer veelvuldig voorkwam.


De in het vet gedrukte teksten zijn ontsluieringen en ontdekkingen die naar de ontsluiering van het probleem leiden.
Af en toe is ook een jaartal ingevoegd om een idee te hebben van de tijd.

 • 1936 – Krijtstrepen rond voorwerpen 1
 • Verplaatsing van voorwerpen door verschuiving 2
 • Apporten 2
 • Allerlei soorten geluiden, kloppen, krassen zonder dat een oorzaak wordt gevonden 3
 • Geluiden: voetstappen, handelingen, deuren die open of dicht gaan, deuren die op slot gaan doordat de sleutel wordt verdraaid 3
 • Verschijning van een vrouwenmantel op het bed in een van de kamers 1
 • Muurgeschiften, meestal plots verschijnend, soms beantwoordend, soms onder toekijkend oog van de onderzoekers verschijnend. 2
 • Koude rillingen, plotse ijzige temperatuursdalingen van bepaalde plaatsen, wind voelen ook als het zeer warm is en er geen wind is. 2
 • Lichtschijnsels meebewegend met geluiden van voetstappen 2
 • Bellen die rinkelen, geluiden alsof iemand de trap op gaat. 3
 • Sleutelgeluid gevolgd door de constatering dat men opgesloten is omdat het deurslot vergrendeld is. 2
 • Een geluid net alsof een aantal kookpannen in de keuken op de vloer vallen, zonder iets te vinden na controle. 1
 • Zware metaalachtige geluiden uit de badkamer gedurende meer dan 20 seconden 1
 • Men ontdekt een fundering van een ouder huis in de kelder
 • Verschillende geburen zien lichtschijnsels bewegen voor de vensters van de ene kamer naar de andere. 2
 • Men ontvangt planchettegeschrift dat beweert dat er een andere kelder is waar iemand begraven is en dat ze daar moeten zoeken. Ook andere boodschappen worden ontvangen op dezelfde manier door anderen.
 • Verschillende huisschilders zien een rookkolom binnenshuis. 1
 • Men hoort koorgezang in de kapel 2
 • Men vindt een skelet dat er begraven ligt, maar dit moet men weer terugleggen omdat de poltergeistfenomenen enorm toenemen. Dit vindt men op aanwijzing van de planchettegeschriften.
 • 1938 – Men ziet een wolkerig licht bewegen in het schijnsel van een venster. Dit ziet men met verschillende getuigen gedurende een 5-tal minuten.
 • De vrouw van een BBC reporter ziet een non. 2
 • Iglanville en Cuthbert zien verschillende voorwerpen bewegen, andere dingen verdwijnen spoorloos. (een theepot, sponsen, een touw en enkele kleinere klederen.
 • Men vindt een zeer vreemd kleverig slijm op de vloer van de kapel. 1
 • De planchette schrijft een profetie. Ze voorspelt BRAND! 1
 • De planchette beschrijft hoe men beenderen kan vinden in de ruïne van een tweede lijk dat vermoord is en dat zal bewijzen dat het inderdaad spookt. 1
 • Men ziet een non van middelbare leeftijd in de spiegel 2
 • 1939 – Een gebuur zag vlammen door een van de vensters. 1
 • Een maand verder vernielt een brand een groot deel van het gebouw. Dit zoals de planchette profetie had verteld.
 • Men hoort geluiden van hoefstappen van paarden. 2
 • Rosemary Williams en Charles Browne zien een witgeklede figuur in de lucht zweven. Het is een jonge vrouw. 2
 • Davey probeert de ruïne te fotograferen, maar telkens word de camera geopend, waardoor de film belicht wordt. 2
 • Men hoort zeer luide voetstappen en ziet daarbij een donkere schaduwfiguur. 1
 • H. F. Russel wordt door een onzichtbare persoonlijkheid die achter hem moest staan met het gezicht in een plas vuil water gedrukt. 1
 • Men hoort stemgefluister in de keuken. 1
 • Cook, Hay, en Wadsworth horen vijf voetstappen aan de achterdeur. Men hoort daarna verschillende stampen, men ziet meubels verschuiven, een pak sleept over de vloer, vier geluiden net alsof er op hout wordt geslagen en een zeer hard geluid van een dichtgesmeten deur gevolgd door het geluid van een vallende steen. 1
 • Men meet verschillende temperatuursschommelingen. 2
 • Gordon en Palmer zien een witte verschijning bewegen. Daarbij hoort men verschillende geluiden. 3
 • Luitenant Kujawa en Nawricki van het Poolse leger worden bekogeld met stenen. Ze zien ook een non rondwandelen. Ze horen ‘s morgens een gefluister. 1
 • Harry Price graaft de beenderen op die voorspeld zijn door de planchette. De dag erna wordt er ook een medaille gevonden van een Franse non, Zoe Laboure die in 1876 stierf.
 • Wanneer de beenderen naar een fotograaf worden gestuurd smeekte deze de beenderen te komen terughalen: 2 schilderijen vielen van zijn muur, een gebroken klok begon te werken, en een fragment van het skelet viel spontaan op de grond en brak in vier.
 • 1944 – Een reporter van LIFE-magazine neemt foto’s, waarop hij toevallig ook een vliegende steen fotografeert die naar buiten vliegt. Deze foto werd wereldberoemd. 1
 • 3 bijlen breken wanneer men bomen probeert om te hakken, de bomen vielen ook verkeerd. 1
 • Een garage dat men met stenen van de ruïne bouwde ligt de volgende dag geheel plat. 1
 • Een niet vernoemde vrouw ziet een koets met paarden met een non erin op de oprit rijden. Vermoedend dat het voor een film is, kijkt ze gewoon toe. Nadat de koetsier naar binnen ging, schoot alles gewoon de lucht in en loste op; wielen, koets paarden enz. Dit alles werd op klaarlichte dag gezien. 1
 • 1947 -Verschillende mensen horen voetstappen, en worden er soms door achtervolgd. John May voelde bij de achtervolging ook een lichte druk die hij als negatief ervoer. Daarna hoort hij een sleutel in het slot draaien, een krakende deur openen, gevolgd door zachte muziek van het orgel. 2
 • Men ziet opnieuw een non met een kap. Deze ziet er ongeveer 18-20 jaar uit. De verschijning zag er gewoon echt en levend uit. 2
 • 1951 – De SPR ziet een vrouw in een witte gloed naar de tuin wandelen. 2
 • Onderzoekers zien blauwe zwevende lichten, horen voetstappen, ruiken bepaalde geuren, voelen intense koude en ondervinden verschillende mechanische storingen aan hun apparatuur wanneer ze de kapel willen onderzoeken. 2
 • 1970 – Nieuwe onderzoekers doen geluidsopnamen in de kapel. Verschillende griezelige geluiden werden opgenomen. Op de band waren geluiden te horen van deuren die werden toegeworpen, krassen, kloppen, geluiden alsof meubelen werden verschoven en een griezelig grondgeluid 2
 • Een recorder en de cassette werden vernield na een luide crash in een gesloten kamer.
 • Een donkere schaduwfiguur werd gezien rond de graven. 1
 • Een non werd binnen een afstand van 5 meter gezien gedurende een 12-tal minuten. 2
 • Onderzoekers die in de kapel overnachten, nemen geluiden op van voetstappen, deuren die open en dicht gaan en de orgel die begint te spelen. 2
 • 1974 – Gedurende een BBC-reportage werd de kabel doorgesneden, een camcorder liep vast, en een machine vernielt een waardevolle opname. (Getuige is Directeur Denny Densham) De recorder die in een gesloten kamer was opgesteld nam geluiden op van een zware deur die werd toegesmeten, kloppen en menselijke zuchten. 2
 • 1976 – Keith Wright werd uit zijn auto gesleurd terwijl zijn auto ong. 80 cm boven de grond werd getild. Deze steeg nog verder tot ongeveer 5 meter! 1
 • Andrew Collier probeerde foto’s te nemen van waar het gebouw stond maar de camera wou gewoon niet werken. 3
 • Steven Jenkins ziet vier zwartgeklede mannen een doodskist dragen. Een man ‘s gezicht is een doodshoofd. 1
 • Onderzoekers horen en zien diverse fenomenen, nieuw is dat ze een grommende stem horen. 2
 • Bezoekers horen hoe het orgel in de lege kapel begint te spelen. 2
 • 1985 – Bandopnamen in de kapel laten een nieuw geluid horen. Een sissend gezang werd opgenomen.
 • Een groep onderzoekers vinden een verborgen tunnel onder de kapel. Ze vinden ook een crypte. Binnenin vinden ze een skelet en een plaatje dat gedateerd is 1926 met de initialen H.F.B. De zware stenen doodskisten veranderden van positie gedurende verschillende jaren.
 • Tussen 1988 en heden – zagen zeer veel getuigen de verschijning van een non. 3
 • Twee onderzoekers nemen geluiden op naast het altaar, zien een geest een niet bestaande deur openen hebben moeilijkheden met hun recorder en met de band. 3
 • Een gids met een groep bezoekers worden overvallen door een ijzige koude. (Monica Brown oktober 1990)
 • Een soort plasmaregen valt uit een dramatisch ogende grijze lucht. Het was net alsof het druppen kauwgom waren die uiteindelijk alles bedekten. Deze smolten weer weg als sneeuw voor de zon.
 • Verschillende bezoekers horen orgelmuziek en koorgezang.

De waarschijnlijke oorzaak

Het gaat duidelijk om twee lijken. Een is onthoofd en een ander, het lijk van de non was ingemetseld. Het lijkt mij hier te gaan om laat gebruik van een gruwelijke middeleeuwse methode die men als straf hanteerde wanneer een non en een andere geestelijke op elkaar verliefd worden. De straffen waren destijds wreed en soms werd de non levend ingemetseld, en de man opgehangen of onthoofd. Blijkbaar hangt de geest van de non uit wraakzucht vast aan het aardse. Daarbij zou het kunnen dat zij haar agressie op deze psychokinetische manier botviert.

Een andere hypothese, een niet spiritistische acht ik hier vrijwel uitgesloten omdat de voorspellingen uitkwamen en er inderdaad lijken gevonden werden die vermoord waren.

Een psychokinetische verklaring, een door de hysterie van de massa en geloof veroorzaakte verschijning laat geen lijken achter. Genoeg bekend is bijvoorbeeld de denkbeeldige geest Filip. Deze geest werd totaal experimenteel bedacht. Daarvoor werd zelfs een heel leven dat hij geleid zou hebben gefantaseerd. Met deze fantasie-entiteit produceerde men waarlijk spiritistische verschijnselen.
Deze wist men zelfs zo krachtig te maken dat er tot en met psychokinetische verschijnselen bijkwamen, zoals het verschuiven van de tafel. Het is mijns inziens nu wel even verkeerd daarom te gaan denken dat alle fenomenen daarmee verklaard zijn. Het is immers evengoed mogelijk dat een ware entiteit zich toch manifesteerde door het spelletje mee te spelen. Daardoor had hij jarenlang communicatie. Moest hij van zijn gefantaseerd levenspad afwijken dan zou men het experiment als mislukt beschouwen, dus de entiteit kan evengoed alles meegestudeerd hebben samen met de groep. Ik beschouw dit daarom geen bewijs dat spiritistische verschijnselen psychokinetisch kunnen zijn. Waarschijnlijk werken beide fenomenen gewoon samen, waarmee het energieverlies van het medium kan verklaard worden.

   Denis

© 2002 Aura-Oasis – Denis Dhondt