De Bijna Doodervaring nu in de exacte wetenschappen

Aura Oasis Logo

De Bijna Doodervaring Wetenschappelijk erkend

De Bijna Doodervaring is sedert korte tijd wetenschappelijk aanvaard.
Anja Opdebeeck behaalde daarbij een doctoraat voor verder onderzoek (KUL). Op het symposium in de Aula te Antwerpen werd door wetenschappers al aangetoond dat het sterkste argument dat pleit voor de echtheid van de BDE de beleefde uittreding is. Daarbij kan men vaak dingen zien en beschrijven die nadien nagetrokken kunnen worden op juistheid. Dit kan onmogelijk door een van de bestaande andere hypotheses verklaard worden. Theoriën zoals zuurstofgebrek en medicatie, verloren hun argumentatie al lang omdat ook vele BDE’s voorkomen bij mensen die nooit medicatie of zuurstofgebrek hadden. Ook critici pleiten dus niet langer voor deze verklaring. Nu blijkt ook de theorie van hallucinatie door een hersenkwab niet steekhoudend meer te zijn. BDE’ers kunnen soms exact beschrijven wat met hen is gebeurd en hoe en welke instrumenten bij hun behandeling gebruikt werden. Soms werden instrumenten nagetekend welke slechts zeer zelden gebruikt werden en zelfs voor de meeste medici onbekend zijn. Ook feiten en gebeurtenissen die ze tijdens de uittreding hebben waargenomen buiten de omgeving van hun stoffelijk lichaam blijken in veel gevallen onverklaarbaar correct.

Bekend was al het onderzoek door de Nederlandse Cardioloog Pim Van Lommel. Ook in het UZ Gent wordt aan een doorbraak gewerkt. (Prins Björn) Allen hebben zeer krachtige wetenschappelijke argumenten. De vergelijking van de BDE door opgewekte ervaringen zoals door elektromagnetische hersengolven of door toediening van Ketamine zijn volkomen verschillend tegenover de echte BDE. De BDE kan ook zelfs voorkomen zonder dat men even dood is, bvb bij een val van een berg.

      Denis

© 2002 Aura-Oasis – Denis Dhondt