Uittredingen

Categories:

Uittredingen

Aura Oasis Logo

Astraal en etherisch

Uit het onlineforum

Ik had graag eens de ervaring meegemaakt om uit je lichaam te treden. Wat is er daarbuiten, wat zal je zien, … ??? Het zijn vragen die me bezig houden.
Wat moet je doen om uit te treden? Hoe gaat het het gemakkelijkst? Is het gevaarlijk? Wat hebben jullie al gezien hierbuiten? Hoe kom je terug in je lichaam?
Ik ben een nogal nerveus type. Kan dat een probleem zijn?
Graag had ik hierover enkele reacties ontvangen.

Alvast bedankt.

Algemene informatie omtrent uittreden.

Astrale projectie

Bewust uittreden is niet zo gemakkelijk te leren. Sommigen lijken het te kunnen, anderen gewoonweg niet. Het kan meestal door begeleide training wel aangeleerd worden via het Monroe-Institute en via The Lucidity Center. Beiden vind je op internet. Ik moet er ook op wijzen dat er een verschil is tussen 2 soorten uittredingen. De meeste die bewust door training uittreden hebben niet 100% dezelfde ervaring daar ze niet echt volledig los zijn van hun lichaam. Ze zitten dus tussen de twee. Hun ervaring is ook niet zo “echt”. Sommige waarnemingen kloppen niet exact met wat ze waarnemen. Dit komt doordat de uittreding nog vermengd is met de voorstelling. Ik noem dit de Astrale Projectie.

Etherische uittreding

De tweede soort, de enige echte, komt bijna alleen voor bij ongevallen en bijna doodervaringen. Enkele personen bleken dit echter te kunnen. Ik noem het de Etherische uittreding. Bij deze uittreding heeft men niet eens het gevoel dat men is uitgetreden. Men merkt het maar doordat enkele dingen niet helemaal normaal meer lijken. Toch heeft men het niet snel door. Bijvoorbeeld, je spreekt tot iemand en hij antwoord niet. In feite heeft hij je niet gehoord noch gezien. Voor jezelf sta je er echter wel geheel echt en life bij! Dat is ook de reden waarom vele aardgebonden entiteiten niet kunnen aannemen dat ze dood zijn. Ze ervaren wel enkele dingen die ze niet begrijpen. In beide gevallen kan men zichzelf zien liggen, doch het is niet noodzakelijk. De ervaring van Richie (de best beschrevene ooit) die door longontsteking tijdens zijn militaire dienst “overleed”, vult een gans boek, dat ook uitgegeven is. Richie ontdekte zijn lichaam maar een tijd nadien. De film Ghost geeft een perfect beeld van hoe het is om uitgetreden te zijn. In de film merk je ook dat de hoofdrolspeler zichzelf maar ziet liggen als hij terugkeert na een jacht op zijn moordenaar. De hele film geeft een uitstekend beeld over mediums, uittredingen, andere astrale aardgebonden wezens, geestfenomenen en demonische figuren. Voor mij staat hij bijna vast dat de man die het script maakte dan ook zeer goed geïnspireerd was, of zeer goed op de hoogte was. Voorvallen die men heeft waargenomen tijdens zulk een echte uittreding kloppen perfect met de realiteit. Voor het moment is dit ook het krachtigste bewijs voor Bijna doodervaringen. Men beschrijft bijvoorbeeld een heel speciaal instrument dat een chirurg gebruikt heeft tot in details. Men ziet dingen buiten die kloppen en die niemand wist. In de BDE is het de eerste fase, daarna heeft men het gevoel plots te reizen doorheen een duisternis (tunnel) naar een lichtpunt. De rest ken je wel. Niet iedereen beleeft alle fases van een BDE. Het ligt eraan wanneer de ervaring plaatsheeft, hoe lang je al “dood” bent, in hoeverre je al los bent van je lichaam enz… De uittredingen die Monroe persoonlijk beleefde zijn van deze etherische soort (alsook Muldoon en andere) Degene die daarna in zijn boeken beschreven worden, die hij deed met proefpersonen zijn zo goed als allemaal van de astrale soort.

Er zijn evenwel mensen in onze vereniging die blijkbaar zomaar kunnen uittreden. Wel zijn hun ervaringen van de astrale soort. Ze zijn moeilijk controleerbaar en kloppen niet tot in details qua waarneming. De spontane, (zware ziekte, klinische dood, ongeval, bijna doodervaring) daarentegen zijn correct en perfect controleerbaar. Ook zijn enkele uittredingen in de tijd, verleden of toekomst bekend. Zo is de kernramp in Chernobyl bijvoorbeeld beschreven. Indien men een blik in de toekomst krijgt geldt dit als voorwaardelijk en niet vaststaand. We hebben alles nog wat in de hand. Meestal worden deze beelden getoond door het Licht, in die gevallen waar er twijfel bestaat tussen terugkeren naar het lichaam of overgaan. Wanneer de persoon kiest om toch terug te keren wordt soms getoond wat hem nog te wachten staat. Nog een centrale draad hierin is dat men duidelijk ook op het feit wordt gewezen, dat als alles hier zo verdergaat, men bezig is de aarde te vernietigen, met extreme weersomstandigheden, rampen en dergelijke tot gevolg. De gevolgen zijn voor ons intussen al te zien. Een andere dreiging, die de mens evenwel in handen heeft zijn de gevaren van de krachtige militaire bewapening waarvan men hierboven vreest dat dit zou kunnen misgaan (we hebben nog steeds vrije wil ook) als daar niet wordt ingegrepen. Geïnterpreteerde datums hoeven echter niet juist te zijn. Ook is het beeld dat men ziet “in het centrum van de ramp” emotioneel betrokken ervaren. Vaak denkt degene die het heeft gezien dan vaak dat het op wereldniveau is en natuurlijk is een ramp veel erger als je ze zelf meemaakt. Steeds wordt er wel de nadruk op gelegd “dat het nog kan veranderen” als de mens dit tijdig inziet. Voor de weersomstandigheden is het te laat. Het gebruik van machtige wapens kan nog vermeden worden. Mogelijk is het gevaar zelfs intussen geweken.

Ik hoop dat anderen nog reageren op uw post in dit forum. Ik laat het in ieder geval weten aan iemand die op eigen wil, zonder probleem blijkt te kunnen uittreden. We hebben met controleerbare testen geëxperimenteerd. Deze klopten grotendeels. (Van deze soort zijn ook de uittredingen of “remote viewing” van Ingo Swan. Je kan op internet hierover dingen terugvinden. Dit is door de Amerikaanse militaire dienst met succes toegepast. Nu experimenteert men met “mindcontrol”. Beiden zijn terug te vinden op internet op deze trefwoorden. In onze vereniging zitten zeker ook nog mensen met ervaringen van de etherische uittreding. Degene die ikzelf beschrijf op de homepage is er een van deze “ongelooflijk realistische life”-aard. Ik had er echter zo maar één. Vaak beseffen anderen niet dat uittredingen geen hallucinaties zijn. Mensen die beide hebben, bijvoorbeeld BDE én hallucinaties weten goed het onderscheid te maken. (Bron Wetenschappelijk symposium over BDE’s Univ (Aula) Antwerpen) Wie zich nadien niet direct vragen stelt omtrent die ervaring vergeet ze of verdringt ze. Men verliest details als men deze ervaring ook niet meteen noteert. Op een gelijkaardige wijze vergeten we ook onze dromen naarmate er tijd tussen de droom en de “uitgeschreven herinnering” zit. Een uur later weet je er vaak niet veel meer van te vertellen. Hoe dan ook, deze uittredingen zijn geen dromen, ook geen lucide levensechte. Het zijn ook geen gevolgen van morfine of zuurstofgebrek, daar de ervaringen ook voorkomen bij iemand die noch het een, noch het andere had. Zo had mijn ervaring niets te maken met geneesmiddelen of zuurstofgebrek. (daarna nam ik wel geneesmiddelen omdat ik aan het ongeval een chronische pijn aan overhield, alhoewel dat volgens de verzekering niet kan bewezen worden, de letsels kan ik ook ervoor al gehad hebben) Het is een onvolledige BDE waarvan ik enkel de uittreding beleefde.

      Denis

© 2002 Aura-Oasis – Denis Dhondt