Mediums: Channeling versus spiritisme

Nieuwe mediums

Aura Oasis Logo

Channeling versus spiritisme

Channeling

Alhoewel “channeling van hoge intelligenties” al zeer ineengestort is, zijn er nog steeds mensen die zich aan deze zedenprekende, oppervlakkige en oncontroleerbare holle phrasen vastklampen. Vaak is het niet eens duidelijk over wat er nu precies gesproken wordt. Zo zijn er nog steeds “mediums” (???) waarlangs Jezus, een aartsengel, redders die de aarde zullen redden als we luisteren of een bekende spirituele schrijver doorkomen. De bewoners van andere planeten in andere melkwegstelsels hebben wat afgedaan. Ik herinner me de gigantisch grote site die op korte tijd vaker aangevuld geraakte door deze alomvattende wijsheden die op een hoogstaand filosofisch maar vervormd schoteltje werden aangeboden. Waar is de tijd van het Asthar commando? De boodschappers van de Pleiaden? De kanalen via welke de UFOnauten doorkwamen? De verlichte meesters zoals wel ieder channelend medium er wel een had? Hun voorspellingen zijn alle voorbij en daarmee zijn ook al hun stellingen en geloofwaardigheid verdwenen.

Spiritisme

Spiritisme is oud en wordt bijna niet meer beoefend. Spiritisme heeft zeker ook veel bedrog gekend. Spiritistische communicaties laten zich herkennen door hun eenvoud en door de persoonlijkheid van de gesprekken. In vele gevallen is gebleken dat hierdoor vooral gemoedsrust, liefde en herinneringen worden opgehaald zoals bij een warm huiselijk gesprek tussen 2 personen die elkaar ZEER LANG niet gezien hebben. Als er onafgewerkte zaken zijn worden vaak gegevens verstrekt die het contact over de dood heen bewijzen. Vaak worden daardoor bewijskrachtige uitspraken gedaan die controleerbaar tot in details juist zijn. Meestal betreft het hier geen verlichte meesters maar gewone gekende familieleden die doorkomen. Vaak wensen ze dingen opgelost te zien zoals zoekgeraakte zaken en weten ze daarover correcte informatie te verstrekken. De beste maar moeilijkste manier om deze resultaten te verkrijgen is in dieptrance. Ik citeer Wickland “Van de verschillende stadia van de paranormale verschijnselen is de onbewuste trancetoestand de meest betrouwbare, aangezien er door middel van een onvervalst tranceme­dium een direct contact met de overledenen ter beschikking wordt gesteld en de identificatie van vele van de sprekers wordt mogelijk gemaakt.

Hoge leermeesters

Terwijl er vele serieuze studenten zijn die de relatie tussen de twee werelden bestuderen en heel wat uitstekende paranormale tussenpersonen die veel bijdragen aan de zaak van het paranormaal onderzoek, zijn er toch ook vele personen, onopvallend en ongeletterd, die paranormale krachten bezitten maar grotendeels gedomineerd worden door intrigerende en misleidende geestelijke entiteiten. Deze entiteiten, die eropuit zijn de ijdelheid van eerzuchtige mediums te strelen, kunnen de namen van grote personages aannemen, speciaal diegenen die beroemd en bekend zijn, maar hun inconsequente gewauwel is volkomen vreemd aan de oorspronkelijke karakters die zij beweren te zijn.”

“Een bepaald medium, van wie de echtgenoot als de gereïncarneerde Jezus Christus wordt bekendgemaakt, beweert dat zij de reïncarnatie van de Maagd Maria is, maar ze vloekt, rookt en drinkt als een ketter. Een jonge man met een heel gewone intelligentie deelde ons mee dat de grote Socrates zijn geestelijke gids was, en kort geleden werden we uitgenodigd om een kring bij te wonen waar we Jezus via een trompet konden horen spreken. (We hebben de uitnodiging maar niet aangenomen).”

Trancemediums

Helaas zijn er haast geen trancemediums meer en als er nog zijn, kost het gemiddeld 1 op 4 pogingen ook nog trance te bereiken. Met de gesprekken die zich op deze manier ontwikkelen bedoel ik gesprekken zoals hier te vinden zijn Directe stemmen Harry Flint.

Het tijdperk waarlangs overleden geesten wilden bewijzen dat er leven na de dood is en men zich geen zorgen hoefde te maken is nu verder geëvolueerd en andere domeinen schenken ons nu nieuw studiemateriaal (bijv. de studie van bijna doodervaringen welke ons meer info verschaft omtrent de aard van het leven en het leven na de dood).

Ik wil hier met deze boodschap uitdrukkelijk stellen dat we moeten opletten voor de zeer vele vermeende hogere wijzen die onbewust doorkomen op dubieuze manier.

De website waarover ik het daarnet had is al lang opgedoekt omdat op de duur de ene channeling de andere tegensprak.

Terwijl goede mediums en ook goede helderzienden nog moeilijk te vinden zijn, maar bestaan en bewijskrachtige resultaten afleveren, is daarentegen een overvloed aan mediums via welke hogere meesters doorkomen. Nogmaals, eigen eraan is al 50 jaar dat ze oppervlakkig spreken, niets controleerbaars zeggen of indien wel fout zijn. Ik wil waarschuwen voor het nog steeds voorkomen van deze “mediums”.

Een tijd geleden hadden we in ons forum nog regelmatig last van een opnieuw geïncarneerde “God in hoogsteigen persoon” die vermits hij God was, het gelijk altijd aan zijn domme kant had. Zijn beweringen raakten bovendien kant noch wal. Hij was ook gespecialiseerd in exorceren op afstand van tientallen entiteiten die hij bij iemand ook vaak op afstand waarnam.

Tegenwoordig verschijnen veel new age boekjes op de markt van zeer slechte kwaliteit. Ze weten alles over Engels en dergelijke maar de schrijver heeft er natuurlijk nog nooit een gezien. Resultaten van de wijsheid uit deze boekjes zijn er ook niet bekend, net zoals door channeling of het nieuwe mediumschap van natuurlijk “veel hogere verhevene wezens die elk ander contact tot lage entiteiten degraderen”

	 Denis

© 2006 Aura-Oasis – Denis Dhondt