Poltergeest in Luik, een verslag van 1994 tot 2000

Categories:

Aura Oasis Logo

Poltergeistverschijnselen

in Luik

Hieronder volgt een stuk tekst uit een dialoog betreft poltergeistverschijnselen die zich bij iemand voordeden. Aan de hand van de notities hieronder kan je jezelf een beeld vormen van wat er gebeurde.

Feiten en bedenkingen

 1. Op 20 januari 1994 werd mijn dochter geboren. Een maand later begonnen bijna alle elektrische toestellen uit te vallen of ze dienden gerepareerd te worden. Tot daar toe maakten we er geen probleem van. Dingen die gebeurden werden niet opgemerkt, of ten minste, we besteedden er geen aandacht aan.

Beginnende psychokinetische verschijnselen geven meestal eerst problemen met elektrische toestellen. Dit komt zeer veel voor. Sommige personen zijn er zelfs voor gekend, om in hun buurt pannes te veroorzaken. Het kan ook spiritistisch van aard zijn, maar dit is meestal “overspannenheid” die onbewust inwerkt.

 1. Drie jaar later verhuisden we naar het binnenland. Tot hier toe niets aan de hand. Tot verleden jaar toen nu en dan iets verdween. Nog steeds besteedden we er geen aandacht aan.

Apporten zijn meestal spiritistisch, het is een gekend poltergeistverschijnsel en komt er bijna altijd in voor.

 1. De dochter viel op een zeker moment van de trap en vertelde wenend dat iemand haar had geduwd. De vreemde gebeurtenissen stapelden zich op en we lachten ze in het begin weg met te spreken van een spook. Nu wordt het steeds frequenter. Het is daarom nu pas dat we er enig aandacht aan besteden en dus proberen we nu een zo bondig mogelijk overzicht te geven van de verschillende dingen.

Het van de trap geduwd worden is typisch voor de ernstiger spiritistische verschijnselen, het is bedoeld om werkelijk een ongeluk te veroorzaken. Misschien is de entiteit aan uw dochter gehecht en wil deze haar bij zich. Dit kan alleen door het overlijden van uw dochter waarbij de entiteit de geest van uw dochter probeert te verhinderen over te gaan of beter gezegd “denkt dat ze ook uitgetreden zal zijn en daardoor bij hem/haar zal blijven”. Entiteiten zijn immers bijna altijd aardgebonden overleden mensen, die in een uitgetreden toestand zijn blijven bestaan en niet naar het licht (bijna doodervaring) zijn gegaan. Daartoe bestaat een reden, nl: ze zijn emotioneel gehecht of nog verbonden met een aardse kwestie.
Het is gekend dat men kan aangeraakt worden. En van de trap geduwd worden of een plotse draai aan het stuur ervaren tijdens rijden, zijn ook typische handelingen voor entiteiten, die de bedoeling hebben iemand te doden. Indien uw dochter blackouts heeft, kunnen er zelfs gaten in haar aura komen, waardoor de entiteit het lichaam ook kan bezitten. Dit zal zich dan voordoen als een multiple persoonlijkheidssyndroom, iets wat altijd gepaard gaat met blackouts. Ik neem echter aan dat ze geen blackouts heeft. Er zijn echter geen dodelijke ongevallen bekend door entiteiten. Wel door zelfmoordpogingen tijdens blackouts bij MPS. Dus het laatste is zeker ernstig. Entiteiten hebben het lot van het leven echter niet in de hand tenzij ze in het lichaam zelf kunnen komen.

1998

 1. Mijn zoon heeft een spel waarbij houten blokken door een opening gegooid moeten worden. Er waren altijd 12 blokken, tot op een zeker moment er maar 11 meer waren. Dit blok bleef lange tijd vermist, tot het op een zeker moment pal in het midden van de tafel lag, terwijl de kinderen naar school waren.
 1. Zoals gezegd mijn dochter werd van trap “geduwd”.
 1. Er staat een zware doos met medicijnen boven op de droogkast, mijn vrouw stond in de keuken en de kinderen waren in de living. Plots hoort ze een slag en gaat kijken in de living, niets was er gebeurd. Het was enkel later, toen ze naar het toilet ging dat ze zag dat de doos met medicijnen van de droogkast was gevallen.

Het is natuurlijk een groot verschil of de droogkast werkte of stil lag. Trillingen kunnen de doos ook doen vallen. Als er zich ergens poltergeistachtige fenomenen voordoen is het typisch dat men “alles” gaat gaan verdenken, doordat men alles overdreven begint te observeren en controleren. Zo worden gewone oorzaken soms ook als “poltergeisteffecten” bestempeld. Ik kan hier ook niet ontkennen dat dit niet het geval zou zijn. Een opmerking: een doos medicijnen kan zo zwaar toch niet zijn? Nota: (Later bleek dat het om een zwaardere volle chemische afvalcontainer ging. Terwijl de droogkast wel degelijk niet functioneerde.)

Voorjaar 1999

 1. In onze slaapkamer is er een stopcontact dat ik gebruik om het gazon aan de achterkant van het huis te maaien. Op zekere dag kon ik het niet meer vinden tot ik merkte dat de kleerkast van de slaapkamer een dertigtal cm was verschoven zodat dit stopcontact erachter kwam te zitten.

Ook verplaatsingen van kasten zijn typisch, meestal nemen ze zelfs graag iets zwaar. De verplaatsing beperkt zich dan ook meestal tot minder dan 1 meter. Er zijn echter ook verplaatsingen bekend van meubilair dat zelfs door de deur niet kan zonder gedemonteerd te worden en dat verdiepingen lager, bv. de kelder teruggevonden wordt. Dit laatste is echter een zeldzaam voorkomend fenomeen.

 1. We zijn sinds meerdere maanden een autosleutel kwijt die we praktisch nooit gebruiken en die altijd op dezelfde plaats lag.
 1. Toen we op 17/8/9 ‘s avonds naar de tv zaten te kijken (twee dagen na een verlofperiode van twee weken in Frankrijk) ging plots de deur van de living zachtjes open en weer zachtjes dicht, gevolgd door een bruusker openen en het sluiten met een slag. Ik sta op en denk dat een van de kinderen wakker is. Ik zie niets en controleer nog eens en zie dat beide kinderen in een diepe slaap zijn.
 1. Een maand later zit mijn vrouw televisie te kijken en ze verschrompelt een leeg pakje sigaretten, denkende dat het de laatste tijd rustig is. Ze gaat verder met het volgen van het programma als vijf minuten later dit pakje opeens in de lucht springt en weer op tafel beland.<

Het kan, maar meestal is “het zien gebeuren” wel zeldzaam. Ook zullen de meeste verschijnselen zich altijd voordoen wanneer er niet op gedacht wordt. Mocht je een bewegingsdetector aan een fototoestel schakelen, dan zal het zelden gebeuren dat ook dit kan vastgelegd worden, ook al doet het fenomeen zich frequent voor. De geest wordt niet graag gefotografeerd of is bang op de film te staan.

 1. Op 2/10/99 ging mijn vrouw iets uit de kleerkast halen in mijn dochters slaapkamer, terwijl deze laatste sliep. Ze was nog maar net terug in de living toen mijn dochter haar wenend achterna kwam gelopen.
 1. Mijn vrouw gaat zien wat er aan de hand is in haar slaapkamer en stelt vast dat er een plastic rek omver is gevallen. Dit echter op zodanige wijze dat het moet geplaatst geweest zijn, nl. precies tussen de kast en een grote “Barbie mobiel”. Er was geen centimeter meer tussen te krijgen.
 1. Op de avond van 4/10/99 legt mijn vrouw in de slaapkamer een T-shirt klaar. Wanneer ze ‘s anderendaags wakker wordt ligt dit T-shirt op de tafel van de eetkamer.
 1. Op 7/10/99 legt ze de kleren voor de kinderen klaar op diezelfde tafel met een paar sokken voor de zoon erboven op. Wanneer ze later uit de badkamer komt en terugkeert in de eetkamer, zijn de sokken verdwenen. Niet meer te vinden. Vier dagen later gaat ze enkele pas gestreken T-shirts wegleggen in de kast van de zoon. Wanneer ze ‘s anderendaags ‘s morgens teruggaat naar dezelfde kast om er een T-shirt.uit te halen voor school merkt ze dat de verdwenen sokken net voor de T-shirts liggen. Moesten die er de dag ervoor hebben gelegen had ze dit zeker gemerkt.

t’ ja allemaal typische poltergeistapporten, meer kan ik niet zeggen. Uitbanningen zullen niet helpen. Het is echter mogelijk de entiteit zijn energie op een efficiëntere manier te laten gebruiken door spiritistisch contact mogelijk te maken. Indien uw dochter dat zelf kan bv. automatisch schrift zal de rest ophouden (zoals bij de zware verschijnselen bij Matthew Manning (nu healer) gebeurde. Het is evenwel gevaarlijk voor bezetenheid, als er niet zeer omzichtig wordt mee omgesprongen. Daarom is het niet raadzaam om dat te proberen, ondanks dat een grote kans heeft te slagen. Het is beter dit door iemand anders te laten doen, die ook de entiteit kan overtuigen om naar zijn bestemming te gaan en die ook weet hoe dat kan. Ik zou je kunnen helpen, samen met een ervaren mediamiek persoon, dan is er geen probleem. Nog een vraag: gaan deze verschijnselen mee met uw dochter als zij verhuist of blijven deze aan het door haar nu bewoonde huis vastgekoppeld?

Nota: Later bleek dat de verschijnselen meegaan met de dochter.

Tot zover een deel van het verslag…

   Denis

© 2002 Aura-Oasis – Denis Dhondt