Openheid voor het paranormale

Aura Oasis Logo

Openheid voor het paranormale

Magnetisch

De waarde van feiten

Ik vind dat enkele duidelijke verschijnselen, die soms ook wetenschappelijk bewezen zijn er toch toe bijdragen dat de mens gaat inzien dat er meer is.

Het is een feit dat helderziendheid bestaat, al is niet iedere “helderziende” een echte ziener en interpreteert een helderziende eens iets niet geheel juist of raakt hij soms verward. Je kan dus geen perfectie verwachten zonder fouten.
Zo zijn er nog zaken die we niet meer kunnen ontkennen en beseffen dat er ook dingen mogelijk kunnen zijn, waar we geen fysieke verklaring voor hebben.

Ieder jaar dat deze zaken verwijderd gehouden worden, is een jaar dat de wetenschap verliest voor iets waar ze uiteindelijk toch eens tot inzicht zal moeten komen.

Het is absurd, te stellen dat psychische zaken niet kunnen bestaan omdat we de werking nog niet begrijpen. We begrijpen de werking niet doordat we er niet voor openstaan en het op voorhand veroordelen. In tegenstelling van wat velen denken, dat deze handelswijze er een is van gezond verstand, is het er net een van bekrompenheid om bepaalde feiten te gaan ontkennen, loochenen, aan bedrog toeschrijven omdat men er zelf nog niet bij kan.
Ook dingen die iemand nog niet begrijpt of gelooft, kan bestaan.

Ik zeg niet dat we de strijd tegen sceptici moeten aangaan want hun motivaties zijn er van hatelijkheid. Ik zeg ook niet dat we Madame Blanche moeten geloven als ze beweert dat op 31 december de aliens ons met een straal voor vrede een gelukkig jaar zullen komen wensen. Maar we kunnen niet ontkennen dat bepaalde helderzienden, herhaaldelijk en met succes, (gratis) geholpen hebben om de juiste gang van misdaadzaken beter te begrijpen, de juiste verdachte te kunnen aanhouden of het lijk of ander bewijsstuk te vinden.

Als het gelukt is, en herhaaldelijk blijkt te lukken en de feiten dit duidelijk aantonen dat het klopt en geen toeval kan zijn door de precieze details, is het dan niet lichtzinnig om koppig zijn opvatting te blijven volhouden dat dit allemaal maar onzin is?

Persoonlijk vind ik dat zulke cases, alsook vele getuigenissen van bijv. bijna doodervaringen, waargenomen verschijnselen van bijv. poltergeistverschijnselen door meerdere getuigen en of video, waardevol zijn. Niet om weerbarstige sceptici te verslaan, want wie vijandig gekant is tegen deze zaken kan men niet de ogen openen als men het net niet wil zien en met moerasgasverklaringen afkomt zoals “massahallucinaties”, die gewoonweg niet bestaan.
Wel zijn deze feiten waardevol voor wie de materie op een open manier beschouwt en inzien dat bepaalde feiten onmogelijk toeval kunnen zijn of meerdere getuigen onmogelijk allemaal kunnen hallucineren.

Nu goed, dit is mijn visie. Aan de andere kant sta ik zelf niet goedgelovig tegenover iemand die zich bijv. paranormaal ziener of iets anders noemt als hij nooit een opmerkelijk resultaat kan tonen. Helaas zitten er zelfoverschattende personen, zelfbenoemde experts met weinig kennis van de materie tussen.
Dat er ook oplichters bestaan die van de goedgelovigheid van bepaalde personen misbruik maken, ligt niet aan de “paranormalen”. Oplichters vindt men in iedere branche. Ook daarvoor zijn bewijzen een must.

Ik vind dat het tijd is om in te zien dat er over de oceaan toch land zou kunnen zijn als velen dat gezien hebben.

      Denis

© 2013 Aura-Oasis – Denis Dhondt