Spiritisme: een weg naar spiritualiteit

Categories:

Spiritisme: een weg naar spiritualiteit

spiritisme

Door Yves Thienpondt

De oorsprong van Spiritisme is niet gekend. Waarschijnlijk is het even oud als de mensheid zelf. Spiritisme wordt dikwijls omschreven als contact met de “doden”. Deze uitdrukking is natuurlijk verkeerd daar dood toch betekent “ophouden te bestaan”. Wie nog kan communiceren bestaat dus wél nog.
Het is duidelijk dat we op dit moment in een stroomversnelling zitten op gebied van Spirituele groei. New – Age centra springen als paddestoelen uit de grond, oude technieken zoals magnetisme, yoga, astrologie, kaartleggen en hypnose worden weer volop toegepast. Boeken van Louise L. Hay of James Redfield gaan als zoete broodjes over de toonbank enz…

De mens is altijd met Religie bezig geweest. Van voor het oude Egypte naar het Christendom tot waar we nu staan. Als we de evolutie van de laatste twintig eeuwen bekijken zien we dat er veel goed verricht is, maar zeker evenveel negatief. Denk maar aan de kruistochten en de inquisitie waar de kerk absolute macht had. Nog niet zolang geleden is die macht beginnen afnemen en zijn mensen zelf gaan nadenken. Via meditatie en eigen inzichten is de mens zijn eigen weg gegaan, op ontdekkingsreis op het Spirituele pad. Spiritisme is niet nog een nog een tak van het New – Age gebeuren, het is er altijd geweest en zal er altijd zijn. Door de groeiende interesse voor dergelijke zaken staat Spiritisme weer volop in de belangstelling en is het voor een groter publiek bereikbaar. Volgens de Gidsen is dit nog maar een begin en zal het Spiritisme en al z’n zijtakken gaandeweg een nog grotere groei kennen in de toekomst.

De mens (en zeker in onze materialistische maatschappij) heeft soms moeite om deze dingen te aanvaarden, maar verandering is evolutie en aanvaarding komt met de tijd, het is nog niet zolang geleden dat TV een onbegrijpbaar gegeven was, of dat men dacht dat het menselijk lichaam een snelheid van 50 km/u niet zou overleven.

Er zijn verschillende vormen van Spiritisme en ook andere benamingen, hoewel de basis dezelfde blijft: communicatie met een andere dimensie of “de andere kant”. Eén van de mogelijkheden is het glaasje draaien, wat soms toegepast wordt in jeugdgroepen en dergelijke. Elke letter van het alfabet ligt op tafel in een cirkel waar midden in een omgekeerd glaasje staat. De deelnemers raken elk met één vinger het glaasje lichtjes aan waardoor het gaat bewegen en letters aanduiden om zo woorden en zinnen te vormen.
Het “Qui – Ja” bord werkt ongeveer op dezelfde manier. Nadeel van deze technieken is traagheid en soms onduidelijkheid.

Beter is een dieptranceséance met een medium dat de gave heeft uit zijn lichaam te treden. De ziel of het bewustzijn van dit medium verlaat zijn lichaam om het te laten gebruiken door de Hogere Gidsen. De Gids zal dan via de stembanden van het medium met de aanwezigen praten. Soms zal een uitleg van algemeen nut doorgegeven worden, of is het mogelijk persoonlijke vragen te stellen. Daar de Gids een kijk heeft op verleden en een stuk van de toekomst, het bewuste en onbewuste denken van de aanwezigen, is het mogelijk goede raad en aanwijzingen te geven in verband met te nemen beslissingen.

Als je bijvoorbeeld een relatie hebt waarvan je overweegt er een einde aan te maken, is dat dikwijls Karma. Of je hebt ervoor gekozen ook in de slechtste omstandigheden bij je partner te blijven, óf wat je met deze persoon af te werken had is voorbij.
Als mens zijn deze beslissingen soms heel moeilijk te nemen, daar je geen zicht hebt op de afspraken die je als ziel gemaakt hebt. Via een séance kan de Gids je meedelen hoe het op zielsniveau zit. De beslissingen moet je hoe dan ook zelf nemen, maar je hebt er een stuk kennis bij die je helpt de juiste keuze te maken. Zo zijn er natuurlijk oneindig veel voorbeelden in een mensenleven die minder ingrijpend zijn, maar kennis is steeds een goede bondgenoot.

sceanceBehalve seances zijn er veel vormen van Spiritisme. Wie een tijdlang over een bepaald probleem nadenkt, het bemediteert als het ware, krijgt ook het inzicht dat tot de oplossing kan leiden; of deze oplossing nu uit het collectief bewustzijn, je onbewuste of van je Gids komt blijft een eeuwige discussie.
Feit is dat informatie die via seance, meditatie of helderzienden doorgegeven wordt uit de andere dimensie komt waar de meeste mensen in waaktoestand niet bij kunnen. De taak van Spiritisten is ook het begeleiden van verloren of onbewuste zielen. Door diverse omstandigheden kunnen deze zielen bij hun overgang de weg niet vinden en blijven zij als het ware bij de brug “hangen”. Door tussenkomst van de mens op aarde kunnen deze verder geholpen worden.

De evolutie en het leerproces van de ziel is een lang en ingewikkeld verhaal, via Spiritisme en de Gidsen wordt de mens een handje geholpen. De hulp is altijd in positieve zin en vooruitgang voor de hele mensheid is het doel van de Gidsen. Om een betere wereld te scheppen begin je best bij jezelf. Als je innerlijk tevreden bent zal je rondom jou vrede scheppen, wat uiteindelijk tot wereldvrede zal leiden.
Spiritisme is geen nieuwe Religie: het is ouder dan de meeste geloofsovertuigingen en leeft in diep respect voor de oorspronkelijke boodschappen van zowel Meester Christus, Boeddha als vele anderen.

Spiritisme is zeker geen sekte: eigen vrije wil primeert in elke omstandigheid. Eik mens is verantwoordelijk voor zijn eigen daden, positief als negatief. Judas wordt soms als negatief beschouwd, evolutie leerde ons dat Judas zijn karmische taak even heilig was als die van de andere discipelen: had Hij zijn taak niet volbracht, dan had de kracht van Christus nooit dezelfde uitwerking gehad, en was dezelfde gebeurtenis geen 2000 jaar herinnerd gebleven!

Voordracht op Woensdag 3 juni 1998 – Aura-Oasis

      Denis

© 2002 Aura-Oasis – Denis Dhondt