Een nieuw tijdperk

De Nieuwe Revolutie

Aura Oasis Logo

De grote spirituele revolutie is er nu!

Alles lijkt er op te wijzen dat het Materialistische en Newtoniaanse denken aan zijn einde lijkt te komen. Van alle hoeken van de wetenschap stuit men meer en meer op het onvatbare: de geest. Het spiritueel denken begint langzaam maar zeker de Newtoniaanse fysica aan te tasten die nu momenteel volledig vervangen dient te worden. De eeuw van de geest in de stof is aangebroken.

Fysica wordt metafysica en mystiek.

De quantumtheorie heeft nu bewijzen voor het holisme, het bestaan van vervlochten Universa, het bestaan dat alles wat wij als afzonderlijk waarnemen, slechts 1 ding is, de proef van Wheeler die aantoonde dat het waarnemen van een feit, zelfs de oorzaak verandert (dus in het verleden – proef 1989) en het feit dat het bewustzijn een rol speelt in de realiteit.

In het hersenonderzoek is de geest niet te vinden, de hersenen lijken enkel motorische verwerkingsfuncties te hebben, zoals een computer zonder software. De hersenen sturen bijvoorbeeld het spraakorgaan, maar de kennis die verhaalt wordt niet.

In de biologie stuit men op het feit dat planten reacties vertonen als hun soortgenoten iets wordt aangedaan.

Telepathie, helderziendheid, parergie, zijn wetenschappelijk vastgesteld en tegenwoordig uiteindelijk erkend, ja juist door de forse kritiek op het onderzoek en het daardoor ontwikkelen van registreerbare en meetbare methoden met nieuwe technieken. Bijvoorbeeld het registreren van een in een glazen ampulle opgesloten voorwerp dat een Chinese psychokinetische begaafde zou uit de ampulle halen, en dat opgenomen is geworden op verschillende hogesnelheidscamera’s van duizend beeldjes per seconde, waarbij men duidelijk het voorwerp door het glas ziet gaan (Dr. Broughton).

Bij het dromenonderzoek stuit men op wel degelijk controleerbare dromen die inhoud van de toekomst onthullen (en vrij veel zelfs). Men stuit ook op het feit dat ik jou in mijn droom kan ontmoeten en dat wij dezelfde droom gedroomd hebben.

Men heeft experimenten gedaan met progressie (het omgekeerde van regressie, het onder hypnose naar de toekomst gaan), waarbij men bij iemand nabije toekomstreizen laat maken onder hypnose en bijvoorbeeld iemand een nieuwsfragment doet bekijken op tv en dan op die datum te controleren, dat aantoont dat de informatie vaak klopt.

In het psychologisch onderzoek stuit men op fenomenen als een collectief bewustzijn. Bij experimenten met LSD en hypnose blijken transpersoonlijke ervaringen mogelijk te zijn, (iemand anders zijn en alle details weten te vertellen van die ander, ook bijvoorbeeld een dier en de paringsrituelen beschrijven van een slang), maar ook transcendente ervaringen.

Het parapsychologisch onderzoek stuitte op fenomenen als bijvoorbeeld Ingo Swann (project Remote Viewing) die bij het opgeven van zeer exacte coördinaten, uittreedt en de exacte beschrijving geeft van het land, zee of stadslandschap dat hij daar te zien krijgt. Deze bleken telkens te kloppen, zelfs al ziet hij daar dingen gebeuren die door de onderzoekers niet gekend zijn, bijv. een vulkaan die net begint uit te barsten. Zelfs verkenningen van andere planeten, waarbij gegevens bekend raakten, die ondertussen door de voyagers bevestigd zijn.

Men komt wiskundig en natuurkundig tot de conclusie dat er geen oneindige waarden bestaan, zoals nul en oneindig (Planck), maar dat er een kleinste maat, een kortste afstand, een hoogste frequentie, en een hoogste snelheid bestaat. Tevens dat er geen tussenwaarden bestaan die geen veelvouden zijn van de Planckwaarden. (Alsof je thermometer geen temperaturen zou kunnen meten die niet verspringen, wat letterlijk wel juist is, maar de waarde is heel klein)

Dat ruimte en tijd een en hetzelfde onafhankelijk ding zijn. (Teken 2 punten A en B. Trek er een lijn tussen. Dit kost je tijd. Geen tijd geen afstand, geen afstand geen tijd)

Dat er nooit een begin kan geweest zijn in de kosmologie want als de oerknal en de theorie van de Big Bang juist is, dan bestond toen geen tijd en kon er dus ook niets gebeuren. Evenwel moet ik hier bijvermelden dat de Big Bang theorie momenteel in conflict is het feit dat het heelal steeds sneller uitdeidt, in plaats van trager om tot de noodzakelijke implosie te kunnen komen door de centrale aantrekkingskracht.

Dat je nooit wegkomt van het feit dat er altijd een oorzaak voor iets moet zijn, zelfs voor de oorzaak zelf, dat er dus nooit een begin kan zijn, noch een einde.

Dat energie hetzelfde is als materie en dat beiden perfect in elkaar kunnen worden omgezet. Dat je zelfs van niets mag zeggen dat het een materieel voorwerp is, want in het kleine van het atoom bestaan enkel (nog steeds deeltjes genoemde), energievelden. Dat materie bijgevolg gewoon energie is, omdat alles van atomen gemaakt is. Bijgevolg staat nu zelfs vast dat deze velden eigenlijk slechts interacties zijn met al het andere dat bestaat en dat een minuscule Quark niet lostaat van iets dat gebeurt op de verste ster in onze kosmos. Bijgevolg mag men zelfs van geen golven ook meer spreken, enkel nog van veranderingen…

Daarbij… kijk gewoon rond je, open je ogen en zie dat dit alles geen toeval kan zijn. De banen van de planeten alleen al liggen zo precies vast, dat een kleinste wijziging in afstand, snelheid of baan het heelal in stukken zou slaan…om nog niet te spreken van planten, dieren en mensen die dan nog kunnen denken, of is dat ook machinaal bepaald? Zit daar geen zekere intelligentie achter. Je moet naïef zijn om met de huidige kennis die we momenteel hebben te stellen van niet. Het kan gewoon niet, daarvoor ligt alles veel te kritisch.

Wat het dan wel is?

Het geheel is gewoon bewustzijn, een inderdaad collectief bewustzijn, van alles wat bestaat, en dat 1 ding is, en zich opsplitst in ontelbare entiteiten, Geest in stof. Gezamenlijk zijn we die grote geest, je moet niet meer zoeken, alles is gewoon bewustzijn, zoals in een droom…

      Denis

© 2002 Aura-Oasis – Denis Dhondt