Salie, zuiveringen en misvattingen

Categories:

Aura Oasis Logo

Salie, zuiveringen en misvattingen

alruin

Een woning van GEESTEN zuiveren doe je niet door salie te branden

(afbeelding alruin) Doorheen de geschiedenis zijn kruiden gebruikt als geneesmiddel. Men dacht dat sommige kruiden magische krachten hadden omdat ze genazen. En zo ontstond het beeld van heksen met hun heksenketel dat we in de sprookjesboeken terugvinden. Door de methoden van de inquisitie werden vele bekentenissen afgedwongen van vrouwen die met de duivel paarden of er een pact mee gesloten hadden om magische gaves te verkrijgen. Het waren niet de kruidenvrouwtjes die fabels uitvonden maar de kerk die met zijn boek “de heksenhamer”. Via de sadistische inquisitie werden allerlei onzinnige en onjuiste nonsens al folterend bekend. Wie niet meedeed met de kerk had zelf een pact met de duivel, dus het was vrij besmettelijk.

Je hebt enerzijds de kruidenmengelaars die probeerden geneeskundige kruiden te brouwen, de psychisch begaafden die op een magische manier helderziende waarnemingen konden doen. Met die psychische gaven en kruidenmengsels kom men waarschijnlijk de koe van de buurman ziek maken, althans zo dacht men.

Je had ook degene die symboliek gebruikten om een ritueel uit te beelden. Bij het laatste belanden we bij de magie. De afbeelding toont de alruin. De alruin groeide onder galgen van het sperma van de gehangene. De wortel van de alruin geleek op een man en was daarom een perfecte symboliek voor iemand die een partner wilde verwerven. Wellicht de partner van je dromen.

In alle culturen vind je magie terug maar ik wou het hier meer houden bij de misvatting dat je een huis van geesten zuivert door salie te branden. Hier zit ook een zekere symbolische waarde in als ritueel maar gezien het van een oud Indiaans geloof en hun geesten afkomstig is, is dit duister gebied. Laat ons even zoeken vanwaar het geloof komt.

Oorspronkelijk branden de Indianen kruiden als rituele zuiveringsceremonie en om kwade krachten op afstand te houden. Dit was een ritueel van hun geloof. Aangezien er over de hele wereld spookhuizen bestonden die soms tot poltergeistachtige kwalijke streken leidden, werden die beschouwd als zijnde van demonen. In werkelijkheid betekent demon, duivel. Daarom zijn “demonen” nonsens van eigenwijze specialisten die niets van geesten weten. Aangezien duivels iets voor de kerk waren, schakelde men ook priesters met hun wapens in: kruisen, palmtakjes en niet te vergeten: heilig water. Dit helpt dus niets al krijgen ze 2000 aanvragen per jaar (België) en hebben ze hun opgeleide katholieke priester-exorcisten. Met kwade geesten bedoelden de indianen echter wel kwade invloeden. Bovendien werd het kruid dat ze daarvoor gebruikten ook nog eens verkeerd vertaald. Daardoor is het geloof ontstaan dat men huizen van geesten kon zuiveren door salie te branden. Maar het gaat niet om salie en ook niet om kwade demonen die reageren op een ritueel.

Het eerste wat iemand probeert die met geesten in zijn woning geconfronteerd wordt, is zelf info zoeken. Die stuit op het wereldverbreide misverstand dat salie branden, geesten kan verdrijven. Vele websites van erg jonge specialisten die het geleerd hebben van op tv, beweren dat immers uit hun ongetwijfeld “jarenlange” ervaring. In werkelijkheid haalt het niets uit. Ook niet als je het juiste kruid gebruikt, tenzij het om een rondspokende Indiaan gaat maar dat acht ik hier onwaarschijnlijk. Ginds, zou het op hun begraafplaatsen wel kunnen werken omdat hun geesten zeer gelovig waren en welke geest wil nu kapot?

Als je “met salie gezuiverde woning volgt” blijkt het niets te hebben uitgehaald. Flammarion beschrijft het ook al bij sommige zware gevallen waar het niets doet.

Ik wil maar wijzen op sommige erg foute benaderingen van paranormale verschijnselen. In werkelijkheid kan je door allerlei rituelen te doen en vooral door die uit te dagen, eerder de geest die aanwezig is kwaad maken door hem te verwijten dat hij een duivel is die god gaat verbannen, waardoor hij nog actiever wordt.

Laat je ook niet inwijden door de zovele groepjes Haunted Ghosthunters. Deze komen voor de sensatie en proberen bewijzen vast te leggen van poltergeistachtige verschijnselen. Sommige dagen ze daarvoor echt nog uit ook. Als er dan toch een geest kwaad wordt en ze vastgegrepen worden, hopen ze dat het wel ergens gefilmd is en haasten ze zich naar buiten. De bewoner die de ghosthunters liet komen blijft zitten met de verhitte geest. Ze doen niets aan de situatie om geesten te verwijderen. Proberen ze dat toch dan nemen ze vaak ook zelf hun toevlucht tot salie of een priester want psychologische kennis van geesten, hebben ze helaas niet. Anderzijds kunnen er wel soms heel duidelijke bewijzen gevangen worden die je een “gestoorde” diagnose bij een psychiater kunnen verhinderen doordat er toch iets vreemds was. Gebruik dus alleen methoden en personen die al bewezen hebben te kunnen helpen. Geen enkele methode garandeert dat echter, een hardnekkige geest zal je niet wegkrijgen. Maar de misvattingen en zelfbenoemde specialisten lopen dik. Het best doe je dit met iemand die naast de bewijzen ook in contact kan komen en kennis heeft van de studies van de SPR die wereldwijd op zeer ernstige gronden onderzocht zijn.

Ook iemand die helderziend is, of in contact kan treden met de geesten kan behulpzaam zijn bij het probleem. In de studies van de SPR zijn de vergissingen zeldzaam. Men geeft er echter toe dat men er moeilijk vanaf geraakt. Toch waren er enkele methoden die werkten… Je moet echter rekening houden met personen die heel veel geld vragen of personen die menen het te kunnen. En uiteraard ben je niet veel met mensen die alleen onderzoek doen om sensationele fenomenen vast te leggen en avontuur te beleven. Deze kunnen beter een leegstaand kasteel, gevangenis, psychiatrie en dergelijke onderzoeken dan een bewoonde woning. Maar onderzoek naar de oorzaken van de aardgebonden geest en zijn verblijfplaats, samen met de pogingen het op te lossen op een werkende manier, moeten kunnen. Je moet immers niet tegen ingebeelde dingen vechten ook. En vele maken de mensen nog banger “het zijn meerdere demonen en je hebt een portaal in huis waarlangs ze binnenkomen”. Dat is larie.
Hieronder een bevinding van de Journal of the ASPR omtrend studies over het verwijderen van geesten uit woningen: hier betreft het mogelijke telepathische beInvloeding zoals velen denken te ondergaan.

the_coming_science_Hyslop

Deze methoden zijn dus niets meer dan suggestie.

Geesten zijn als mensen. Als ze rondspoken hebben ze een probleem of binding met het aardse. Het is ook mogelijk dat ze gewoon niet meer weten waar ze naartoe zouden moeten. Maar geesten verdrijven? Naar waar? Dus geen salie of andere verbanningen. Geesten zijn echter wel een reëel bestaand feit. Contact opnemen kan via dit formulier.

Dat salie niet helpt blijkt ook uit moderne spookgevallen zoals ze zo veel zijn gedocumenteerd door ghosthunters voor tv. In de gevallen waar men na salie of na een exorcist na maanden terug ging informeren bleken de geestverschijnselen onveranderd, na mogelijk een korte periode van kalmering. Mede daarom is er bij de meeste ghosthunters alleen nog een besluit dat een woning “haunted” is en wordt er niets aan gedaan.
Het lijkt me ook niet logisch dat salierook zou helpen en tabaksrook niet. Wie kan me dit uitleggen?

Waar zou die geest naartoe moeten? En hoe geraakt zijn probleem opgelost waardoor hij vastzit? Alleen met hulp voor laatste twee problemen is oplossing mogelijk en dat kan via psychisch contact en de mogelijkheid de weg vrij te maken. Meestal wordt die oplossing dan wel gekozen maar je kan die niet verplichten zoals exorcisten willen “ik ban je in de naam van God” of “ik commandeer je deze woning te verlaten” met wierrookritueel (salie of andere).
Het is echter mogelijk daarbij even kort de aandacht getrokken te hebben maar op lange termijn zal het niet geholpen hebben.

Het is echter wel mogelijk deze gevallen te verhelpen maar er is geen garantie dat dit ook lukt. Dit hangt dan niet van de salie, het wijwater of het kruisteken af. Dit is er niet bij nodig. Er is ook geen vaste handleiding voor maar hangt af van het geval. Zoek je zelf hulp dan kan je de onderstaande “contact” aanklikken.

      Denis

© 2010 Aura-Oasis – Denis Dhondt