Het Licht

Aura Oasis Logo

Het Licht

the_light

Hoe moeten we ons Het Licht voorstellen?

Uit verschillende bijna doodervaringen probeerde ik ervaringen te vinden die me een beeld gaven van “het Licht”.
Wie of wat is dat licht? Hoe moeten we ons dat voorstellen? Welke betekenis heeft het? Soms is het ook een persoon, een religieus figuur, de kosmos, een aanwezigheid aan je zijde… Maar vaak begint het als licht.

Men zit in een stille donkere duisternis en ziet in de verte een klein fonkelend lichtje, zoals een stad die je ‘s nachts ziet in de verte. Dan komt het dichterbij of ga je er naartoe.

Een liefdegevoel komt over je heen. Wat je ook gedaan hebt in je leven, het licht straalt overvloedige liefde uit voor je. Het wil dat je je liefde ook voor HEM geeft. Als je dat doet straalt het levendiger terug en zo kan jij het gemakkelijker liefhebben. De liefde verwarmt je zoals de zon op een lentedag.
Het licht lijkt levend, bewust, wijs, onbeschrijflijk. Het voelt niet als een God aan maar als een vriend, een gelijke. Hij heeft een persoonlijkheid, maar het is geen menselijk wezen zoals wij.
De communicatie gaat telepathisch. Hij weet wat je gaat vragen voor je de vraag stelt en zo snel komt het antwoord dus. Soms nog voor je de vraag stelt.
Het Licht weet welke je taak is. Het kan je kennis laten begrijpen op een manier die met woorden niet uit te leggen is. Het kan zich zelfs Hem laten voelen zodat je voelt wat hem beweegt en hoe hij leeft. Maar kosmische kennis kan je wel beleven en begrijpen, je mag ze niet meenemen. Deze wordt zorgvuldig weer gewist.

Het Licht kan je zaken uit de toekomst laten zien. Dit is om je te tonen waarom je nog terug moet. Anders kan je geen bijna doodervaring vertellen want wie over mag keert niet terug.
De toekomst zal je je terug herinneren als die gebeurd is. Meer dan nodig zal je niet hebben onthouden.

Bij zelfmoord wordt duidelijk gezegd dat dit niet mag. Je voelt het eigenlijk. Wat zijn schepping is mag je niet kapotmaken. Je deed het goed, hij geeft je steun en is altijd bij je als je weet hoe je erin moet geloven en dit moet gebruiken.
Ook wordt er zowel aan zelfmoordenaars als aan niet zelfmoordenaars vaak getoond hoe het met hen vergaat samen met anderen die aan de aarde vasthouden.

Maar alhoewel het Licht dus als een vriend gelijkt is het oneindig veel meer. Je kan deze zelfs begrijpen als hij zich even met je verbind en telepathisch toelaat hem te zijn. Je kan deze kennis echter niet onthouden en niet onder woorden brengen.

De zoektocht naar wat het Licht is, blijft moeilijk uit te leggen maar leverde me toch een begrip op. Dat krijg je maar als je heel aandachtig vele 100den bijna doodervaringen met voldoende diepe ervaring en goede beschrijving probeert te bevatten. Dan pas doemt een beeld en vorm op. Waarschijnlijk naargelang je Hem zelf vindt. Wat ik schrijf is dus niet zomaar verondersteld maar gebaseerd op meerdere gefragmenteerde beschrijvingen.

Het laat zich ook niet omschrijven als het abstracte begrip “God”. Te zien wat je eronder begrijpt.

Bijna doodervaringen kunnen dus blijkbaar ook gewist worden net zoals je dingen die je aan gene zijde getoond worden of die je ervaart ook kan verliezen.

Je kan een vorig leven zien maar je mag die herinnering ook niet terug meenemen.

Dus ook de gehele bijna doodervaring kan gewist worden. Hier heb ik jaren naar gezocht na een eigen ervaring waarbij ik waarschijnlijk dood was.Ik droeg nog flarden mee die ik niet kon plaatsen. Ik had emotionele problemen om me uit te drukken en was ontzettend bang mensen te kwetsen. Ik vond het ook een onbegonnen werk iets te proberen uitleggen omdat er zoveel factoren meespelen dat je dit gewoon niet kan weergeven zoals het is.
De wetenschap dat een BDE kan gewist worden, zou kunnen verklaren waarom de ene een BDE heeft en de andere niet.

      Denis

© 2011 Aura-Oasis – Denis Dhondt