Rouwverwerking

Verlies van een dierbare       

Enkele uren geleden liep ik nog op een begraafplaats en mijn ogen vielen op een grafzerk met in grote letters, het opschrift “Er is hier niets”

Als je iemand verliest waar je persoonlijk heel veel van hield of waar je je verantwoordelijk voor voelt  komt dat heel hard aan. Het is nog harder als dit een zoon, dochter of kleinkind is.

Je voelt de leegte, het gemis en het verdriet. Je beseft die overledene voorgoed kwijt te zijn en dat kan het heel moeilijk maken. In sommige gevallen  is het verdere leven vernield omdat men het nooit kan verwerken.

En nu zeg ik u dat de overleden persoon nog verder leeft en dat je de overledene nog zal terugzien als ook uw leven voorbij is. Wellicht denk je nu dat daar niets van kan kloppen want dood is dood en er is nog niemand teruggekomen. Om die denkwijze te kunnen veranderen moet je wel meermaals sterk  overtuigend bewijsmateriaal hebben ervaren.

En toch, ik zeg je dat men niet dood is. Men is zelfs beter dan ooit en dat weet ik wel heel zeker. Ik ben tientallen jaren op zoek geweest naar de waarheid. Draai dit blad nu niet te gemakkelijk om omdat je denkt dat dit enkel een loze geloofsovertuiging van mezelf is maar laat me je even uitleggen waarom ik dat 100% zeker ben.

Ik heb mijn hele leven gezocht naar de waarheid achter paranormale fenomenen. Voor iemand die iemand verloren is geldt vooral de vraag of er nog iets is na de dood en of de dierbare dan gelukkig is. Dit brengt deze persoon wel niet terug in ons huidig leven maar het scheelt een heel pak pijn.

Om te weten of er nu echt leven na de dood zou kunnen zijn moeten we eerst het denkbeeld dat we alles kennen en alles kunnen verklaren, even kritisch bekijken. Veel wetenschappelijke aannames zijn gewoon hypotheses. Zo is ons heelal zogezegd ontstaan uit niets. Er was toen ook geen ruimte en geen tijd omdat dit met massa en energie te maken en die er ook niet was. Maar als er niets was, kon het ook niet exploderen wat men ook beweert of berekent. Hoe het dan wel is gegaan heb ik zelf ook geen verklaring voor maar we zijn er wel. We stellen dan dat ons universum een feit is en dat we de verklaring hiervoor nog niet kennen ipv te stellen dat er een overschot aan materie zou moeten geweest zijn als het NIETS ontploft is in materie en antimaterie welke elkaar dan weer annihileerden. Dit kan niet net zoals je geen lege batterij kan vinden die een overschot positieve spanning tegenover negatieve als ze plat is doordat de elektronen naar de protonen zijn gelopen en elkaar neutraal hebben gemaakt.

Ook het leven zelf zou door toeval zijn ontstaan maar ook dat is een aanname, een niet bewezen stelling die ook niet aangetoond is. Een veronderstelling dus die door meerderen als verklaring vermoed wordt. Voor leven is een eiwit nodig, het DNA en dat bevat het hele bouwplan van gelijk welk organisme. DNA is een zeer complexe keten van een moleculaire code waarin alles in precisie is omschreven, hoe het groeit en vorm krijgt, hoe alles op zijn plaats zit en met elkaar verbonden wordt, hoe het organisme eruit ziet, hoe het werkt, hoe het voortplant en hoe het zich beschermd en hoe het gebruik maakt van de mogelijkheden die we hier hebben zoals lucht, water en voedsel. De DNA keten bestaat uit een soort digitale code van 3 miljard tekens. In vergelijking met een computerprogramma komt dit dus op 3 Terrabyte. Geen enkel computerprogramma is echter zo groot en zo complex. Denk je dat zo’n computerprogramma ook toeval kan zijn? Onmogelijk want er mag geen enkele fout inzitten en het moet echt goed ontworpen zijn om zijn taak te kunnen doen. Hoe zou het DNA dan toeval kunnen zijn als het miljoenen keer complexer is en schijnbaar geen enkele ontwerper heeft. Bill Gates van Microsoft zegt dat zoiets onmogelijk is en de code voor DNA dus intelligent moet zijn ontworpen. Bovendien is DNA alleen niet genoeg maar moet er ook een moleculaire motor zijn en een cel die op zich ook al heel complex is. Er moeten voorzieningen bedacht worden zoals voortplanting die er meteen ook moeten ingebakken zitten of het werkt niet. Ik geloof dus ook dat dit nooit zomaar kan ontstaan en ook steeds meer wetenschappers van over de hele wereld denken nu dat leven een intelligente bedenker moet hebben net zoals een computerprogramma. Gewoon logica. Ook hier hebben we nog geen enkele verklaring voor maar statistisch gezien is toeval hier gewoon onmogelijk.

Om aan te tonen dat er leven na de dood is, is het voldoende aan te tonen dat geest los van het lichaam kan bestaan als het leven is geëindigd. Als geesten bestaan terwijl het lichaam overleden is, moet er immers ook leven na de dood zijn. We kunnen uiteraard ook zomaar geloven dat er leven na de dood is door de bijna doodervaringen van miljoenen mensen die ooit even dood zijn geweest maar toch terug gehaald zijn. Toch zal vaak nog een twijfel blijven bij degene die iemand verloren heeft. Zelfs als men gelooft mist men de benodigde zekerheid vaak om gerust te kunnen zijn en zijn leven weer op te pakken.

Omdat ik een paranormale vereniging had voor geïnteresseerden die zelf op zoek gingen naar de waarheid werd ik ook vaak geraadpleegd omtrent spookgevallen. In tegenstelling tot wat je zou denken komen deze fenomenen zeer veel meer voor dan je denkt. Deze verschijnselen zijn geen fantasie tenzij bij kinderen. Niemand loopt er echter mee te koop dat hij denkt dat het bij hem spookt. Bovendien zijn de mensen die me contacteerden hier ook niet zomaar toe overgegaan om te denken dat er een geest is maar was dat altijd een kwestie van maandenlange observatie en zoeken naar een verklaring.

Ik ben heel zeker geworden van leven na de dood omdat ik vaak gecommuniceerd hebt met deze onzichtbare geesten. Dat deed ik door gewoon te praten terwijl een recorder opneemt. Vaak wordt geantwoord met stemmen, soms worden zelfs namen gegeven en zo hebben we de identiteit van sommige geesten kunnen achterhalen. Vele stemmen eisen echter wel goed luisteren en sommigen hebben het moeilijk om te geloven dat dit geesten zijn en veroordelen de stemmen. Opgenomen stemmen beluisteren. Dat ligt gewoon aan het rationeel denken dat we als mens hanteren. Maar wat te denken als je vragen stelt aan een geest waarbij je gevraagd hebt om te antwoorden met klopjes voor ja en nee? Ik heb meer dan eens zulke antwoordende klopjes gehoord in een woning waar niemand anders geluid kon maken en de bewoners vlak naast mij stonden en net als ik bewegingsloos stil stonden en mee opletten voor alle geluiden die op een of andere manier gemaakt zouden kunnen worden door bewegingen of die toch nog van buiten zouden kunnen komen. Meerdere bewoners hebben tot hun verassing kunnen horen dat we zinnige antwoorden kregen op de vragen die de geest antwoordde met klopjes die we meteen ook konden horen. Verklaarbare huisgeluiden zoals krimpen of uitzetten van hout of andere materialen kunnen we uitsluiten omdat de klopjes wel degelijk antwoorden en er anders niet zijn. Dit lukt echter maar in een beperkt aantal echte spookgevallen waarbij de aanwezige geest geleerd heeft die te veroorzaken maar het kan dus. Als er telkens geklopt wordt na je vraag dan antwoordt er wel degelijk iemand en die ook een klopritme soms kan nadoen ben je heel zeker dat je niet alleen bent. Alle twijfel valt dan wel weg. Ook klopjes ontstaan immers niet uit niets als er niets is dat kan kloppen. Er zijn ook meerdere andere methodes om een geest aan te tonen maar het maken van klopgeluidjes en het nadoen van voorgedane klopritmes zijn echt wel zeer overtuigend. Zo overtuigend dat dit voor de bewoners van zo’n woning die al overtuigd geraakt waren van een geest in hun woning, men een nieuwe boost ervaart in hun overtuiging die nu een bevestigde zekerheid is. Ze kunnen er in zo’n geval dan ook zelf mee praten als ik er niet zou zijn.

Het feit dat geesten bestaan bewijst dat er een intelligente bewuste geest van een persoon voortleeft. Ik heb opnames en ken zeer betrouwbare ernstige getuigen die erbij waren toen zo’n opnames gemaakt werden en ernstig kunnen bevestigen dat dit ook henzelf lukte.

De geesten die hier echter nog rondhangen zijn hier niet meer op hun juiste plaats en verkeren dus ook in een soort radeloze situatie. Ik help hen dan om toch nog te kunnen overgaan naar het leven die in vele bijna doodervaring zo emotioneel wordt beschreven door mensen die voor camera of radio hun doodservaring beschreven. Ze vertoefden in een soort supermooie omgeving, prachtige kleuren, bloemen, weiden enz, net als hier en er alles voor over hadden om daar eeuwig te kunnen blijven. Ze ontmoetten overledenen die ze hier gekend hebben, alleen overledenen, geen andere. Wie hier meer wil van wil weten verwijs ik naar deze ervaringen die nu langs internet en youtube te vinden zijn. Maak dan wel onderscheid tussen religieuze gemeenschappen, bijbelfanaten en kerkgemeenschappen die dit gewoon willen gebruiken en verdraaien in de hoop om volgers te winnen om het geloof dat ze verkondigen wat meer impact te kunnen geven. Deze verhalen, die vaak snel naar The Lord en de bijbel verwijzen zijn meestal verdraaid door de geloofsgemeenschap. Zelf hou ik deze verklaringen op afstand en luister alleen naar deze die door studiegroeperingen die ernstig onderzoek doen naar bijna doodervaringen en onbevoordeeld te luisteren (IANDS, NDERF en dergelijke). Je vindt uiteraard ook sceptische organisaties die nog steeds argumenten gebruiken zoals oa. zuurstoftekort als verklaring voor de BDE terwijl deze verklaringen al meerdere decennia effectief weerlegd zijn. Zo zijn hallucinaties immers te grimmig en onrealistisch om te kunnen gelden als verklaring terwijl bijna dood-ervaarders altijd eenzelfde ervaring vertellen waarvan ze ook overtuigd zijn geraakt. Zo overtuigd dat die ervaring hun leven drastisch wijzigt. Geen enkele is nog bang voor de dood terwijl dat na hallucinaties onveranderd blijft. Sceptische organisaties zijn gewoon vijandig tegenover alles wat paranormaal is of alternatief en daarom onderzoeken zij alleen hoe ze deze fenomenen met de grond gelijk zouden kunnen maken in hun verbitterde strijd om het gelijk. Zij zijn de personen die menen dat we alles intussen al kennen en kunnen verklaren en dat er niets is dat we niet zouden kunnen verklaren wat nog niet begrepen wordt door de wetenschap. Als je zelf mensen kent die zo’n ervaring hebben gehad kan dit je misschien nog het meest overtuigen. Lees boeken zoals van Pim Van Lommel en anderen die het fenomeen in Nederland onderzocht als cardioloog doordat hij getroffen werd door de gelijklopende ervaringen die hij hoorde van net gereanimeerde mensen. Ook veel andere dokters, psychologen hebben dergelijke onderzoekingen gepubliceerd met allen dezelfde bevindingen. Het bewustzijn kan los bestaan van het lichaam en leeft verder nadat de lichaamsfuncties zijn uitgevallen en er geen hersenactiviteit meer mogelijk was of vastgesteld was toen deze tijdelijke overleden patiënten de ervaringen hadden. Er zijn zelfs nog mensen teruggehaald meerdere uren na hun dood die deze ervaringen rapporteerden en dingen hebben gezien die na hun dood zijn gebeurd, soms op een andere plaats dan die waar hun lichaam zich bevond. Zo hebben sommige de conversaties gehoord van de verwanten die angstig zaten te wachten om te vernemen hoe alles verloopt met hun dierbare en of die het nog overleeft.

Klopgeluiden of stemgeluiden kan je echter ervaren hebben met meerderen en ook voetstappen die je soms naderbij kon horen komen nadat je gevraagd had om dichterbij te komen. Je kan ze ook opnemen zodat ze later getuigen en dat zijn krachtige ervaringen. Daar het ook zelf is gehoord en opgenomen valt aan de echtheid niet meer te twijfelen. Stemgeluiden die correct reageren op gestelde vragen, die in sommige gevallen bewijskrachtige informatie kunnen geven zoals naam of andere persoonlijke informatie, wiens stem in sommige gevallen door familie herkend kan worden, zijn ook heel overtuigend zijn. Bovendien zijn er ook nog anderen die het gehoord hebben en kunnen getuigen. Gezien geesten echter geen stembanden meer hebben is het niet altijd mogelijk om nog te antwoorden. Zo slagen er maar weinigen in om klopjes te veroorzaken. Stemgeluid of EVP komt meer voor dan klopjes maar er moet wel naar gezocht worden in de opname. Ook heb ik thuis bij mensen die iemand verloren hadden soms klopgeluiden laten maken door de overledene die inwoonde. Gezien dat alleen maar slaagt bij overledenen die niet op de gewone wijze zijn overleden is dat maar meestal maar mogelijk bij dramatische of ongewone doodsoorzaken, wat ook een gemeenschappelijke eigenschap is voor spookfenomenen. Het is dus niet altijd mogelijk.

Het voorkomen van deze bewijskrachtige tekens overtuigt meteen als je zoiets ervaart. Als ik de geest dan over help naar waar die normaal moet zijn, heb ik meer dan eens een bedankt gehoord in de opname waarna ook de spookfenomenen waar men in de woning last van had, voorgoed verdwenen.

Je kan me 100 % geloven. Ik kleur deze waarheden niet bij maar beoordeel deze ervaringen heel neutraal. De bedoeling van het moment is meestal onderzoeken of er ook werkelijk een geest aanwezig is en het geen inbeelding kan zijn. Angsten voor spoken kunnen immers bij kinderen en sommigen volwassenen, illusies veroorzaken die nergens kloppen, het is gewoon voorstellingsvermogen en angst. En zoiets moet dus natuurlijk anders aangepakt worden want er is in die gevallen geen geest.

Hopelijk heeft mijn artikel u wat meer hoop gegeven dat u uw dierbare toch nog gaat terugzien. Weet dat de persoon die je verloren hebt ook geheel gecompenseerd is voor het lijden en de pijn dat deze mogelijk bij zijn dood heeft geleden. Als dit niet overtuigend zou zijn, heb ik echter wel genoeg bewijsmaterialen die u toch diep zouden gaan treffen. Wees gerust, je dierbare is volmaakt gelukkig en wacht op u.

Denis