Bandstemmen EVP

EVP

Aura Oasis Logo

Overledenen spreken

Al de EVP’s die je hier op deze site kunt beluisteren, zijn zelf opgenomen EVP in absolute stilte. Ze werden bijna alle opgenomen in bewoonde privé woningen waar spookfenomenen gemeld werden en hulp werd gezocht. EVP opnemen kan je zelf ook

Eigen EVP opnames (zelfde methode als pionier Raudive en ontdekker Friedrich Jürgenson)

Heel veel EVP zijn met een fluisterstem, dit komt vaak voor en is normaal voor dit type opnames.

 • Deze stemmen beluister je best met oortjes.
 • Herhaal indien niet gehoord

De nieuwste EVP’s

De nieuwste EVP’s vind je vanaf nu op youtube geplaatst

 1. Als ik geesten naar het licht help helpt me een geestelijk persoon mee. De stem kwam me bekend voor en ik vroeg haar naam. Dit is een jonge vrouw die ik gekend heb en die onverwachts overleden is op een onnatuurlijke dramatische manier. Ze was destijds lid van de publieke vereniging van aura-oasis vzw. Deze EVP’s zijn van haar. Ze helpt door bij verschillende spookkwesties de vastzittende geest te komen ophalen. Ik heb ook haar naam maar deze hou ik privé. Eerste deel is tegen de geest, Engelstalig gefluisterd deel is tegen mij: als je wil ga je mee. She never comes back” laatste stem “in 80tig…” is van de stem van de enige vrouw in huis. Ik heb meerdere gelijkaardige opnames waardoor het bewijsmateriaal sterk wordt. 
 2. Ik vroeg waar hij stond en dat die niet bang moest zijn om dichterbij te komen: langs de kelder 
 3. spontaan vivre le roi
 4. Als een vrouw vertelt dat ze sedert een aantal maanden ineens stemmen hoort en ze beschrijft haar andere klachten beschrijft, maakt een vrouwelijke geest een opmerking “meiske, t’ es ouwe paniek van mij
 5. Reactie op het feit dat ze vroeger altijd hoofdpijnklachten had sluw
 6. Ik vroeg om 3 keer te kloppen, hij zegt klop klop en klopt daarna nog eens klop klop + klop
 7. Een vrouw hoort stemmen en zegt dat ze ineens uit het niets komen maar iemand reageert “denk het niet
 8. Ik zei tegen de geest “ge zijt tamelijk schuchter” waarop antwoord “ik ja” in fluisterstem
 9. Een vrouw die met een spook op haar appartement zat zei dat ze weg moest en dat zij hier nu woont “I shall live were I wanted
 10. ik vroeg om tot bij mij te komen ja dat kan
 11. Op een andere locatie kreeg ik nog zo’n antwoord op mijn vraag om dichterbij komen waarop een stem zegt “voor ons, gezellig
 12. Je gaat terug naar huis waarop antwoord “k’ weet het
 13. Welke geest zou daar nu belang kunnen bij hebben? Reactie hierop “Stop
 14. Er zijn dingen verplaatst “gelijk ne foto
 15. Iemand vraagt om mee te gaan naar het echte leven na de dood kom de gij
 16. Een vrouw zegt angsten te lijden en ik vraag naar welke soort angsten als de geest een opmerking maakt “waanzin
 17. Als ik iemand leer hoe ze zich moet beschermen springt blijkbaar iemand bij “moet ik u helpen
 18. Ik leg uit hoe het leven na de dood is en dat we dat weten uit bijna doodervaringen “weet ge dat?
 19. Iemand stond blijkbaar in mijn weg en moet zich opeens verplaatsen als ik mij plots verplaats om apparatuur te plaatsen “sorry
 20. Omdat naar het zeggen van de bewoners de spookgebeurtenissen altijd in duisternis plaatvonden en het, als ik onderzocht totaal niet donker was “het is klaor
 21. Vlak voor ik de zolder verken zegt een stem “ben hier weg
 22. Wil je eens proberen om 3 klopjes te geven? “proberen
 23. In de woning van een verongelukte motorrijder, vraagt zijn lief of hij er nog zou kunnen zijn “tzal wel zijn
 24. need a special contact, gevolgd door voetstappen gevolgd door nee”
 25. Op vraag om op een deur te kloppen “ja goed en klop
 26. In een beschermde woning van een geëerde dichter waar het spookte vroeg ik of er iemand was “ik blijf
 27. Ik had voorheen al gezegd dat als men niet kan antwoorden men ook met klopjes kan antwoorden. Later in mijn vraagstelling herinner ik nog eens aan de mogelijkheid. Je kan ook met klopjes antwoorden waarop de geest antwoordt “als anders niet gaat
 28. Ik vroeg iets waar men geen antwoord op wist “da wete k ik toch niet
 29. Ik hielp een geest over die zelfmoord had gepleegd en vast zat “dank u wel
 30. Liefde bleek de reden waarom een geest bij een bepaald persoon bleef hangen “I love you
 31. Die wilde me daar weg “van mij… ga weg
 32. Nadat ik een stukje opname laten horen had kwam er een reactie “ik hoor niets
 33. Hoe is je naam? “Anton
 34. Je kan dan overgaan “en wat dan?
 35. Op mijn vraag hoe hij zich voelt “help, het doe pijn
 36. Zijt gij een man of een vrouw “man
 37. Zijt gij soms verongelukt? “wel nee
 38. Reactie op iets wat ik zei “mogen we daar nie mee lachen
 39. Ik vroeg om te antwoorden “Ik babbel
 40. geloof ik niet.mp3 Je moet beseffen dat een eeuwigheid lang duurt “da geloof ik nie
 41. Wat heb je nodig? “rust
 42. Heel snel gesproken “goa de mee?
 43. Bij het overgaan “het is hier fijn
 44. Omdat ik zei dat ik ging detecteren met een meettoestel “nee
 45. Spontaan “Algerije
 46. Hier kan de geest niet op antwoorden “da wete kik toch niet” dialect
 47. Antwoord op mijn vraag of hij zijn stem wil inspreken op de recorder “da klinkt hier” (Dialect)
 48. Ik vroeg een naam “Dina
 49. Tijdens het opnemen wilde de bewoner van de woning opmerken dat er een deur was die altijd open ging. De geest antwoordt daar komisch op “een ander deur insteken” Dialect
 50. De bewoonster van het huis vroeg me meermaals of het in orde ging komen, de geest herhaalt dit even later omdat ze het zo vaak vroeg “gaat ‘t in orde komen?” Dialect
 51. Ik vroeg aan de geest waar hij naartoe zou gaan als ze de woning zouden afbreken “ge moet daor allemaol nie mee inzitten” Dialect
 52. Ik legde aan de bewoner uit dat geesten zich heel echt voelen en de geest verfijnt “gelijk dan ze leven
 53. Ik vroeg of hij gelovig was. de reactie “geloof!”
 54. Als ik contact verzocht antwoordt hij “hallo
 55. Hij roept help “help
 56. Ik vroeg waarom hij niet is overgegaan “het ga nie
 57. Ik zei dat ik hem kom helpen “het komt goed
 58. hij is nog nie gereed” Dialect
 59. Ik leg de geest uit dat ik hem niet direct kan horen en alleen bij afluisteren van de opname “hoor de da?” Dialect
 60. houtblok
 61. Ik ging naar een kamer en vroeg of hij daar was “ik ben hier
 62. Ik ben hier “ik ook
 63. Ik vroeg of hij niets mist in zijn toestand “ik wil liefde
 64. Er stond een bank met opbergbak onder de zitting “in de bank
 65. Spontaan voorkomend op de opname “is niet thuis
 66. Ik vroeg of hij eens enkele klopjes kon geven “kga proberen hé…ja?” Dialect
 67. Iemand probeert de geest mee te krijgen naar het licht “kom mee
 68. Een geest tegen Emma “laat ze komen…Emma” Dialect
 69. Een geest roept “Moniek
 70. Wie ben je “de geest
 71. Waren er nog dingen uit je leven die je moest afwerken? “Neeë…t’is gedaan
 72. Hoe ben je gestorven? “oorlog
 73. Ben jij door zelfmoord overleden “tes verkeerd” Dialect
 74. tis goed
 75. Zijn er nog dingen die je niet kon afwerken “tuurlijk” Dialect
 76. vandaag … issen” (vandaag beslissen?)
 77. Duidelijke vloek van geest “verdomme” dialect
 78. Weet je dat je overleden bent? “voor waa? … hé?” vijandig antwoord Dialect
 79. Ben je hier? “wa peins de?” onvriendelijk Dialect
 80. Is ze er al? “ze es der al” Dialect
 81. antwoord op mijn vraag van een vriend van hem “zo ne vriend
 82. Auto
 83. Ben je bang dat ik je zou verwijderen? “bedreiging
 84. Ben je hier? “beneden”
 85. bewolkt
 86. Er was maar 1 man in de woning en dat was ik. De mannelijke geest blijkt me hier even te herhalen als ik uitleg hoe lampen kunnen aan en uit gedaan worden door een geest maar ook door slecht contact “contact
 87. Even later wordt het woord opnieuw herhaald maar van een andere zin “contact
 88. EVP van de overleden wederhelft “dag schat… ben moe
 89. De tante had zelfmoord gepleegd, waarschijnlijk was zij het “das goed hé ou tante
 90. Tijdens de bewaarde stilte van de opname schrok ik van de kat die nogal lawaaierig ergens af was gesprongen. De aanwezige vrouwelijke geest was blijkbaar ook geschrokken “dat was soms hé… voze kat” (voos/voze is een dialect woord dat vroeger werd gebruikt)
 91. Hij ziet de buurvrouw”de buurvrouw
 92. Ik wou weten of er op een begraafplaats ook geesten dwaalden. Er was niemand op de begraafplaats in de buurt tijdens de opname. Dit is een van de EVP’s”die bestond niet
 93. Nog op de begraafplaats op de vraag of er iemand is “hey meneer
 94. De geest kent blijkbaar het woord entiteit niet en herhaalt dit in een vraag “de entiteit?
 95. ik raadde de doodsoorzaak fout “het is ernaast
 96. hey
 97. waarom iemans ‘s nachts rondliep “hij kon niet slapen” Fluisterstem
 98. Was jij dat van die lichtjes “hoe heb ik dat gedaan
 99. Opmerking “hoe wil je zeggen
 100. hoor de gij da?”
 101. hoor det
 102. Ben je hier? “ik ben hier
 103. Het gebeurt niet vaak maar “ik ben niet alleen
 104. Wat doe je hier nog? “ik loop hier te spelen
 105. reactie op wat ik zeg “ik ook niet
 106. Ik wou een detector in de zetel plaatsen “ik zit daar
 107. Kan er me iemand horen? “ikke meneer
 108. Bij wijze van experiment, proeven met de radio gaan me minder goed af. “in de verkeerde wereld
 109. Bij iemand met een entiteit is er een probleem met de hartchakra “in haar hart
 110. Reactie “in ieder geval
 111. Interactie
 112. De gastvrouw mag het niet weten “ja en nee, ik ben er niet
 113. Als de entiteit hoort dat de persoon stemmen hoort reageert hij via EVP “ja, hoera
 114. ja, ze zijn der” Dialect
 115. een reactie van hem “jadadde” Dialect
 116. er gaat u niemand meesleuren “kan niet
 117. Kan je eens enkele keren proberen kloppen “ik hoor geen klopjes
 118. knorpot” (zagevent)
 119. In het hiernamaals kunnen ze je wel helpen met je alcoholprobleem “koffie
 120. Hij wist waar ze last van had “koppijn, natuurlijk
 121. Ze pleegde zelfmoord, “kweet dat tante hier nu is… da kan
 122. antwoord op vraag “kweet niet
 123. ze komen hem halen “mee met mij
 124. naast werk
 125. nee
 126. probeer de lampjes te doen branden van de meter “nee
 127. Zit jij aan de energie van M. “neen?
 128. nie zoveel
 129. ik plaatste een camera in een kamer “nog niemand
 130. Hij zou beter aan zichzelf werken “op uw eigen werken
 131. salut
 132. Sarah
 133. Sarre of Sarah
 134. slaap
 135. Reactie van de overleden vader op de langdradige uitleg van de zoon “spreek niet te lang
 136. Gekwetstheid “t’ doe pijn
 137. Het vuur werd aangestoken “te koud
 138. De prof. parapsychologie “Tenhaeff
 139. Antwoord “t’ es ja
 140. Tessa “Tessa
 141. thank you
 142. t’is gevaarlijk
 143. Hij klaagt “t’is hier toch geen hotel, dat hoop ik toch
 144. Wil hij nog iets weten? “uitvinden
 145. Het is heel zwaar “valt
 146. We kunnen u niet zien “voetstappen… ik ook niet
 147. vreemde reactie “wapens, geld… aan den atlas… misschien
 148. Gastvrouw legt uit dat het licht aan en uit gaat “wij doen dat
 149. Bij dezelfde gastvrouw “we waren erbij” (geen man in huis behalve ik)
 150. tegen mij “wel meneer
 151. Ik vroeg om eens klopjes te maken maar de kat deed dat ook en ik merkte dat op, de reactie “wij doen ook
 152. zedde blij” Dialect
 153. Ik wilde eens rond haar meten “zeg hey
 154. I love you De geest spookt rond een vrouw en dit is gericht naar haar.
 155. Klopt ik heb niets gelanceerd. Terwijl ik ertegen praat maakt de geest deze opmerking
 156. Hoe heb ik dat gedaan? De geest liet de EMF meter een duidelijke uitslag geven en ik vroeg om dit nog eens te doen.
 157. Hoe gaat het aflopen? Op een spooklocatie praat ik tegen de geest en leg dit uit.
 158. Ga de mee naar huis Op deze spooklocatie had ik voordien een meegemaakte anekdote verteld van een persoon die had gevraagd of de geest soms mee wou gaan met haar naar huis. Iets waar ze kort erna wel serieus spijt van kreeg. Dat mag je dus nooit doen. Blijkbaar had de geest ook meegeluisterd en dit herhaald bij mijn volgend onderzoek.
 159. Die zou er ook zijn Ik vroeg naar een persoon
 160. Buiten hé Een kamer werd bewaakt met lokmiddels die in die woning soms verdwijnen.
 161. Altijd de doden Een experiment met de radiomethode om contact te maken met overledenen
 162. Wa peins de. (dialect) Onvriendelijk antwoord op de vraag of er iemand was die de vreemde fenomenen veroorzaakte in de woning.
 163. Voor wa hé (dialect). Of hij wist dat hij overleden was. De antwoorden waren in het begin van niet zo vriendelijke aard.
 164. Verveel. Toen ik zijn naam vroeg verstond ik uit zijn antwoord “verveel”. Het verband met de vraag ontgaat me hier.
 165. Verdomme. Deze vloek weerklonk toen ik vroeg of hij iemand graag gezien had.
 166. Tuurlijk. Ik vroeg of er dingen in zijn leven waren die hij niet had kunnen afwerken.
 167. T’is goed. (dialect) De ene geest tegen de andere (man en vrouw)
 168. Tes verkeerd (dialect). Ben je door zelfmoord overleden?
 169. Neeë… t’es gedaan (plaatselijk dialect). Op mijn vraag of hij nog conflicten had met iemand uit zijn leven.
 170. Nee de geest. Wie ben je?
 171. Mij verleen (dialect voor vervelen). Ik vroeg hoe hij als geest zijn dagen vulde.
 172. Luc Van Federal. Hoe is je naam? (Federal lijkt me niet voor te komen in familienamen maar het kan een bedrijf, plaats of een daarop gelijkende naam zijn. Bij zulke namen is het altijd moeilijk om uit te maken wat er gezegd wordt omdat je de onbekende naam niet zo gemakkelijk kan herkennen als woorden in een zin). Suggesties zijn welkom (je kan mailen via de “contact” tab)
 173. Kom mee. De ene geest spreekt tegen de andere. Er kwam een vrouwenstem en mannenstem voor op de opnames.
 174. K’ga proberen hé… Ja. Ik had gevraagd of hij een aantal keer na elkaar kon kloppen zodat we het konden horen.
 175. Is niet thuis. Spontaan zegt iemand “is niet thuis”
 176. In de bank. In de ruimte waar ik aanwezig was stond een bank waar onder de zitting een opbergruimte was.
 177. Ik wil liefde. Ik had gevraagd wat hij,in zijn toestand als geest, het meest miste.
 178. Ik ben hier. Ik vroeg of hij ook aanwezig was in de kamer waarin ik stond.
 179. Ik ben der. Nadat ik een opname gedaan had op de zolder ging ik een verdiep naar beneden waarop ik vroeg of hij met mij meegekomen was.
 180. Hoor de dat? (dialect) Ik legde uit dat ik zijn antwoorden niet meteen zou horen waarop een klop weerklonk en hij “hoor de da?” vroeg
 181. Het komt goe. (dialect) Dit was een reactie op mij met Ik kom je helpen.
 182. Het ga nie. (dialect) Waarom ben je niet naar het leven na de dood gegaan?
 183. Help. Om te weten of er een geest aanwezig was begon ik een opname en vroeg of er nog iemand aanwezig was.
 184. Hallo. Om de opname te starten vroeg ik aan de geest of we met elkaar konden communiceren.
 185. Geloof. Ik vroeg of hij heel gelovig was.
 186. Ge moet doar allemoal niet mee inzitten (plaatselijk dialect). Ik legde uit dat die woning ooit zou afgebroken worden en dat hij dan ergens anders naartoe zou moeten.
 187. Dina. Een fluisterende stem noemt een naam. Ik had al naar een naam gevraagd.
 188. Dat klinkt hier. Nadat ik vroeg of de geest zijn stem wou inspreken op de recorder zegt hij “dat klinkt hier”
 189. Dank u wel. De geest bedankt me aan het einde van een opname waarbij ik afscheid van deze neem, omdat hij nu kan overgaan. De spookkwestie was er ook mee opgelost.
 190. Da weet te k’ik toch niet (dialect) Een vraag van mij kan hij blijkbaar niet antwoorden
 191. Ben nie goed (dialect) Spontaan
 192. Een ander deur insteken. Terwijl ik boven opnam ging beneden zonder oorzaak een deur dicht. Ik zei in de recorder dat het een deur was van beneden om dit geluid nadien niet te verwarren. Daarop reageert een spottende stem: een ander deur insteken. Aan de deur stonden 2 detectoren waarvan deze die het verst stond eerst is aangegaan, daarna de andere en waarna de deur in twee keer werd gesloten.
 193. Wij doen ook We hoorden 3 klopjes na mijn vraag om 3 keer te kloppen maar namen onderling aan dat het de spelende katten waren die dit gedaan hadden.
 194. Heeft alles verborgen. In een kamer had ik een camera gesteld om onopgemerkt te kunnen zien of er gepoogd werd een lokmiddel te nemen dat daar regelmatig verdwijnt.
 195. Rita Ik weet niet wie Rita zou zijn.
 196. Nog steeds dezelfde Bij een tweede keer dat ik naar de spooklocatie ging vroeg ik of hij er nog was.
 197. Nog niemand Op mijn vraag aan de geest naar iemand
 198. Nie genoeg We hadden geld in het zicht gelegd als lokmiddel voor de geest. Hij vecht blijkbaar met zichzelf om zich ervan af te houden.
 199. Nelly De naam van de vrouw van de geest
 200. Ja hopelijk Opmerking op wat ik zei
 201. Inderdaad Opmerking op wat ik zei
 202. Zo ne vriend (dialect). Ik praatte over vrienden tegen de geest. Dit wordt gevolgd door mijn stem
 203. Zij de klaar (dialect) Gefluisterd
 204. Ze zit daar al. De ene geest over de andere.
 205. Wat gaat ge doen. (fluisteren komt vaak voor bij EVP) De reactie van de geest op wat ik van plan was.
 206. Hoort Louiza Er was waarschijnlijk een geest aanwezig in het pand. Louiza is de naam van de bewoonster. Met de stem was de geest bevestigd.
 207. Ga weg Op een plaats waar het spookt zegt de geest me “ga weg”
 208. Geheid last Dit is een moeilijkere al staat de stem er duidelijk op. Je hoort me praten met de bewoonster van een spookpand over de fenomenen. Als je goed luistert hoor je ook een stem tussen ons die “geheid last” zegt. Dit moet een opmerking zijn op iets wat we gezegd hebben. De stem is onbekend.
 209. Hellow Onbekende stem
 210. Hoe ist gevolgd door klop In een studio huisde blijkbaar nog iemand van vroeger. Bij herhaling van een EVP experiment vraagt de geest “hoe ist”
 211. Ik zie Engelen Waar het spookt help ik de vastzittende geest over naar het hiernamaals. De EVP is de fluisterstem voor degene die me raadpleegde me een vraag stelde. De EVP is direct gevolgd door de stem van degene voor wie ik de entiteit zocht.
 212. Juist daarom Een geest in een woning reageerde op een vraag die ik hem stelde
 213. Da’s ook waar. In een oud restaurant spookt het en ik was daarmee aan het praten en die antwoordt “Das ook waar”
 214. Kben da zeker  Ik ben dat zeker is een typische fluisterstem, iets wat vaak voorkomt bij EVP. Het is een reactie op wat ik zei tegen de geest van een bewoond pand
 215. Klopjes op het raam In een ander bewoond pand waar het duidelijk spookt, vroeg ik de geest enkele keren om klopgeluiden te maken. Er werd daarop gereageerd door oa. op het raam te kloppen op 1 meter van me. Er was niemand buiten aan de deur of aan het raam die op dit raam kon kloppen aangezien dit onmiddellijk gecontroleerd is.
 216. Anders niet hé Ik vroeg aan de geest of die geholpen wilde worden. Een fluisterstem antwoord “anders niet hé”. Luister dus naar een fluisterstem die reageert op wat ik zeg.
 217. T’is hier fijn Deze EVP bevestigt dat de geest op zijn juiste bestemming is aangekomen en dus niet meer zal spoken
 218. Tot straks De geest is heel beleefd. Als ik eerst nog iets bedenk dat ik nog bijkomend wil opstellen tijdens vragen aan de geest, antwoordt deze “tot straks”
 219. Waarom Reactie op wat ik zeg bij EVP onderzoek om te weten of er echt een geest aanwezig is in een bewoonde woning
 220. Ze slaapt De geest zegt “ze slaapt” op een kindje in de wieg waar een geest in een woning rondhangt. De geest hangt blijkbaar vooral rond het kind.
 221. Duizend loten Wat men ermee bedoelt is niet geheel duidelijk maar het is waarschijnlijk een vervangen voor een vloek
 222. Gaby speelt mee. In een woning waar het spookt vroeg ik of hij een vroegere bewoner was (Gaby)
 223. Guido In een ander pand vraag ik de naam van wie daar rondspookt
 224. Hoe heet te? (hoe noem je?) Ik praat tegen de geest die er nog rondhangt en die vraagt mijn naam.
 225. Ik ben bang. Hier vroeg ik waarom die niet naar het licht gegaan was. Het is een professioneel katholiek spook (gewezen priester) en die is zelf bang voor het laatste oordeel. Negeer het geluid van spelende kinderen, dit was buiten en normaal.
 226. Ik ben er. Ik ging voor de 2de keer een spokende ruimte binnen om EVP op te nemen en ik vroeg of hij er nog was.
 227. Ja, ben ik niet welkom? Ben jij hier ook?
 228. Je naam. Hier vraagt men mijn naam voor de EVP communicatie. Let op de interferentie die tijdens die EVP optreedt. Dit betekent dat de geest zeer dichtbij mij staat.
 229. Klokslag twaalf. Ik nam EVP op vlak nadat men vertelde over de spookachtige fenomenen die men beleeft en die erop wijzen dat er een geest aanwezig is. De geest antwoordt spottend “klokslag twaalf” daarmee griezeluur bedoelend. Het gaat hier over een entiteit die rond een persoon kleeft. Dit uit zich in wat de psychiater als een psychische aandoening zou verklaren.
 230. Kzou het niet weten. Je hoort me vragen of de geest bang is voor het laatste oordeel waarop een antwoord volgt.
 231. Leven na de dood. Ik vroeg of hij wist dat hij overleden was.
 232. Naast Jezus. De opvatting van de geest over waar hij zou moeten zijn.
 233. Opletten da get natrekt hé (dialect). Ik legde iets uit aan een persoon. Daarop reageert een persoonsgebonden entiteit die met de persoon die die host, spot, “opletten da get natrekt hé. Blijkt bij navraag dat deze persoon, de eigenschap heeft alles idd. te willen natrekken.
 234. Proberen. Antwoord op een vraag van mij aan de geest.
 235. Romance. Waarom de aanwezige geest die daar spookt dit aanhaalt tijdens een EVP sessie is me niet volledig duidelijk.
 236. T doe pijn. Bij herinnering aan iets wat gebeurd is zegt de entiteit dat het (psychisch) pijn doet.
 237. Thank you. Nadat ik een geest die hier vastzat over hielp.
 238. Tuurlijk (natuurlijk). Iemand die erbij was toen ik het spookprobleem trachtte op te lossen, ervoer plots een hele lichaamshuivering en vroeg of een geest door iemand heen kon lopen. Een van de min 2 aanwezige geesten antwoordde “tuurlijk”
 239. Werner Robert. Op vraag naar zijn naam.
 240. Zie thuis. Een vrouw maakte opmerkingen over een vreemde figurenband op de muur die er heel onlogisch uitziet voor het gewezen doel van een spokend lokaal. Een geest merkt op “zie thuis”
 241. Zo zijn der vele. Opmerking van de in een plaats aanwezige geest op wat ik aan het zeggen was.
 242. Come to me  In een oorlogsgebied waar heel veel soldaten zijn gesneuveld probeerde ik met Engelstalige vragen, stemmen van overledenen op te vangen. Vreemd genoeg antwoordt een vrouwelijke stem. Achteraf hoorde ik dat er ook een mannenstem achter volgt “yes, my love”
 243. Jessica De vrouw zegt me haar naam
 244. Burger a voice. Eveneens in een WO1 omgeving zegt een soldaat “Burger”. Dit zou kunnen betekenen dat ik een gewone burger ben en dus geen soldaat. Een vrouwenstem zegt “a voice”. Hier ontgaat me de betekenis van, tenzij dit een reactie is op het feit dat ik gevraagd had om te antwoorden door met hun stem op de recorder in te spreken.
 245. Als het anders niet gaat  Ik had bij de eerste opname poging gezegd dat de aanwezige geest uit een woning ook met klopjes kon antwoorden als het anders niet gaat. Bij een tweede opname herhaalde ik nog eens dat hij ook met klopjes kon antwoorden. Meteen erna klinkt “anders niet gaat” maar nu van de aanwezige geest.
 246. Alstublieft Een reactie op iets wat ik gezegd had.
 247. Dank u wel Een reactie op iets wat ik gezegd had.
 248. Dat zeg ik niet Ik vroeg of er naast mij nog iemand aanwezig was in die woning en de geest verraad zich met “dat zeg ik niet”
 249. Dennis Ik word door de aanwezige geest in een spookwoning geroepen die mijn naam al had horen zeggen en die door meeluisteren ook wist wat ik kwam doen.
 250. Eindelijk hoort ge mij De eerste opnamepoging dacht ik niet meteen iets te horen. Dit stond op de tweede opname.
 251. En ze komt hierin Ik vroeg de geest of hij hier ook nog woonde waarop die reageert met “en ze komt hierin” waarmee hij de huidige bewoner bedoelt die nu in zijn woning kwam wonen.
 252. Frederik Tijdens een spiritistische communicatie bij mensen die een zoon verloren hebben komt deze naam door langs EVP
 253. Help  Een geest vraagt hulp
 254. Het gaat nog moeilijk worden In een woning met geestelijke aanwezigheid reageert de geest hiermee op iets dat ik gezegd had.
 255. Het is daar prachtig Nadat ik een geest overgebracht had krijg ik nog via de opname te horen hoe het echte hiernamaals eruitziet. Daarna hoor je de huisvrouw nog zeggen dat er een blauw lichtje brandt op een EMF detector wat wijst op een beweging van iets.
 256. Het moet reactie op iets dat ik gezegd had en dat inderdaad onvermijdelijk zou zijn.
 257. Hij had gelijk hé Tijdens een spiritistische sessie combineerde ik met EVP-afluistering. Er waren minimaal 2 geesten aanwezig waarvan een zegt “hij had gelijk hé”
 258. Hij is er kwaad op maar dan EVP in plaatselijk dialect (kwaad is koad in het streekdialect) die reageert op iets wat ik zei
 259. I love you is de reden waarom hij bij die vrouw rondhangt
 260. Ik ben hier in De geest wijst erop dat hij in de woning woont
 261. Ik durf niet Sommigen blijven hier rondhangen uit schrik dat een laatste oordeel negatief zou zijn, nu voor hen blijkt dat er een leven na hun dood is.
 262. Ik geef me gewonnen is de reactie van de geest op waarmee ik hem confronteerde
 263. Ik heb schrik Nog een gelovige die bang is om in de hel te komen en daardoor hier rondhangt.
 264. Ik weet t’al U hoort een reactie in dialect, vlak ervoor werd ook iets gezegd alsof er twee tegen elkaar bezig zijn.
 265. Ik zweer het hij benadrukt de waarheid gezegd te hebben
 266. Ja dat kan wel… het moet Het moet blijkbaar wel juist zijn wat ik zeg
 267. Ik hoor geen klopjes Ik vroeg aan de bewoner of hij soms zwakke klopjes gehoord had maar die schudde van nee. De geest heeft er blijkbaar ook geen gehoord
 268. Klopjes Ik had gevraagd of de geest enkele keren kon kloppen, wat die deed nadat ik toen ik een volgende vraag stelde.
 269. Reeks klopjes Ik had gevraagd om eens te proberen een ritme klopjes te laten horen.
 270. Loop weg deze reactie is pas een beetje begrijpelijk in de hele context van de dialoog voor EVP
 271. mak binnen? De geest vraagt in dialect (mak = mag ik) of hij binnen mocht komen nadat geklopt werd terwijl er niemand leek te zijn. Het gaat om een entiteit die bij iemand aanwezig was toen deze langskwam.
 272. meneer De geest is beleefd als hij mijn aandacht probeert te trekken
 273. moeten keren Hij zegt in dialect dat hij moeten terugkeren is…
 274. Robert In een oorlogsomgeving waar veel Engelse soldaten sneuvelden (maar ook Duitse) antwoordt plots iemand nogal formeel met zijn naam en (?) afdeling?
 275. t’is hier fijn De geest reageert op mijn vraag.
 276. Van mij… ga weg. Hier zijn duidelijk 2 geesten die op elkaar reageren.
 277. Voetstappen Een opname in een gebouw waar blijkbaar nog een agressieve Duitser rondloopt die het opgeëist woonhuis tijdens WOII hadden bezet. Men kon iemands huis opeisen om tijdelijk een militair hoofdkwartier op te trekken. U hoort boven iemand rondlopen terwijl de opname van beneden gemaakt is. De woning was bewoond er er gebeurden allerlei ongelooflijke fenomenen zoals bad laten vollopen, alle kasten in enkele seconden open en laden uitgetrokken op de grond. Niemand kon langer dan enkele maanden in die woning blijven.
 278. Voila ze Ziezo in dialect
 279. Waar dat er veel volk was Een reactie van de geest op iets wat ik aanhaalde
 280. Wakker worden  EVP maar ik weet niet meer van waar of wat bedoelt werd
 281. Wat voor stemmen? Ik zei dat ik na de opname naar de stemmen zou luisteren
 282. We werken… in den bouw Toen ik vroeg welk beroep hij had uitgeoefend
 283. We zijn akkoord Ik vroeg of de geesten met mij wilden meewerken
 284. We zijn wel es moog In dialect (moe= moog) zeggen enkele verongelukten waarom het aan het einde van een spiritistische sessie moeilijker ging. Blijkbaar stond de opname ook vol EVP tussen de vragen door.
 285. We zitten hier bevroren Die geesten hadden hulp nodig want ze zaten hier aan het aardse vast (hier bevroren)
 286. Laat mij gerust Ik vermoedde dat een entiteit verantwoordelijk was voor de problemen van een vrouw. Ik probeerde EVP en na lange stilte antwoordt er ineens iemand “laat mij gerust”. De opname is een aantal keer herhaald.
 287. Al veel vroeger. een stem antwoordt op een vraag
 288. Da ga gewoon, een zwakkere stem beantwoordt een vraag
 289. de lamp, ik had het licht op een locatie van het gebouw uitgedaan en vervangen door een zwakker licht via een staande lamp, die niet meer gebruikt werd. Een van de aanwezige geesten reageert enkele seconden erna spontaan “de lamp”
 290. Die zou er ook zijn. Tijdens spiritisme vraag ik naar een van de aanwezigen van een vorige seance waarop een stem antwoordt “die zou er ook zijn”
 291. Er is niets gebeurd. Deze is wat moeilijker. Bij een experimentele sessie met vragen voor EVP op een plaats waar ik vroeger seances hield zegt een stem “er is niets gebeurd
 292. Geen nadeel Een stem antwoordt “geen nadeel”
 293. Hallo Men roept om aandacht bij het begin van een nieuwe EVP sessie.
 294. Help… kweet het.  Men roept om hulp, wat verder zegt een stem “kweet het” Dit is moeilijker te horen.
 295. Het gaat niet meer… hey. Een bekende stem van iemand die zelfmoord had gepleegd. Eerst zegt ze “het gaat niet meer”, dit is een zwakke stem tussen de geluiden van een tikkende klok. Kort erna roept die “hey” om mijn aandacht
 296. Ik dacht het. Op een plaats waar ik vroeger seances deed en waar ik een experimentele EVP sessie deed, zegt een stem “ik dacht het”. Vogels in de bomen verstoorden even de opname.
 297. Kwil een nieuw leven, volgende keer. Dit is op een locatie opgenomen waar enkele personen dramatisch om het leven kwamen door kwaad opzet. De stem die zegt “kwil een nieuw leven” wordt meteen gevolgd door een andere die antwoordt “volgende keer”. Dit is een zwakkere fluisterstem, goed luisteren.
 298. Marco Tango. Wat de stem daarmee wil zeggen is niet duidelijk. Het lijkt ook geen verband te hebben met de vragen.
 299. Nee + 2 klopjes. Ik vroeg of de geest daar altijd aanwezig bij was en eerst hoor je “nee” en daarna 2 klopjes (voor nee)
 300. Nog steeds dezelfde. Ik vroeg wie antwoordde tijdens een tweede EVP opname.
 301. T’is nie erg Ook een opname op een locatie waar waarschijnlijk een geest rondhing. Het zou ook kunnen dat het “tis niet echt” wordt gezegd al kan ik dat dan moeilijker begrijpen als antwoord op mijn vraag.
 302. Uitgehold. Ik vroeg hoe men zich voelde als men overleed. Hij voelde zich “uitgehold”
 303. Wat voor stemmen? Dit is een fluisterstem zoals bij veel opnames voorkomt. Bij het begin van een EVP sessie leg ik uit dat ik op die manier stemmen wil proberen opnemen. Iemand reageert verbaasd met “wat voor stemmen”
 304. Zeg ne keer, voor wie moek da doen.  Dit is dialect en zwakke stem, zet dus wat luider en luister meermaals met oortjes of koptelefoon. Een taaie tante antwoordt weerspannig op mijn verzoek om met een stem te antwoorden op de recorder.

Oudere opnames – enkele van mijn prille resultaten (1994-1998).

 1. Montage voor een voordracht die ik gaf over EVP. Dit zijn alle zelf opgenomen stemmen.
 2. In een spookwoning werd plots mijn naam gezegd Denis
 3. Zij is er niet op vraag van mij naar iemand
 4. De massage is leerzaam Op de vraag: Wat denk je van de cursus Holistische Massage die ik wil volgen?
 5. Dan heb ik een overleden, spijtig genoeg aardgebonden kennis. De volgende vrouwenstemmen zijn van haar: Dat kan wel zijn
 6. Haar naam Haar naam “Inge”
 7. Inge opnieuw (gefilterd) Inge – Niet goed verstaan? Probeer dan de gefilterde versie.
 8. Inge Haar naam opnieuw tijdens een andere sessie
 9. Het mag niet zijn
 10. Neen…nu!
 11. Hoor je mij (Minder verstaanbaar. Fluisterend: “Hoor’de mij nu”)
 12. Zeer duidelijke stem die JA zegt De volgende stem wordt direct beantwoordt door de vader van de vraagsteller. Na zijn “Papa” hoor je een duidelijke JA.
 13. Hey boy Deze andere stemmen, zijn wel ook door mij opgenomen, maar worden door een onbekende mannenstem beantwoordt.
 14. Waarom? Ik stelde een vraag en hij wilde weten WAAROM ik dat dacht.
 15. Nee U hoort mij vragen naar een naam (fluisterend om de opname voldoende te kunnen versterken) maar meestal willen ze die nooit geven. Hier hoor je direct na mijn stem dat dit zo is. De “NEE” die je hoort is zeer zeker niet van mij. Van wie dan wel?
 16. Kun je je naam eens even zeggen… een vrouwenstem met Nederlands accent antwoordt op de vraag naar haar naam.
 17. Denis…We zijn hier weer Een voor mij onbekende vrouwenstem zegt “Denis?…we zijn hier weer” tijdens een proefopname zonder dat ik een vraag stelde.
 18. Dank u Een zeer duidelijke stem zegt “Dank u” als ik weer een nieuwe opname begin te maken. Het is een onbekende mannenstem. Verder staan op deze soundtrack ook nog andere stemmen waarvan terug een mannenstem en een vrouwenstem. De opname is slechts 50 seconden lang. De andere stemmen zijn evenwel moeilijker verstaanbaar.
 19. Verdomme Een onbekende mannenstem, waarschijnlijk is zijn reactie het gevolg van moeilijkheden om op de opname beluisterbaar te zijn en om een tweeweggesprek mogelijk te maken.
 20. Dennis Mijn naam “Denis”
 21. Doe het dan Een passend antwoord op mijn vraag.
 22. Vrouwenstem Onbekende vrouw
 23. Look what else can you do me, for me Onbekende entiteit
 24. Met Erik Kennis na zijn overlijden
 25. Nathalie Opgenomen door een lid die zijn dochter verloor (ongeluk)
 26. Of course Franse stem van onbekende oorsprong “Of course”
 27. T’is goed Verongelukte kennis
 28. Weet u het wel? Antwoord op een vraag.
 29. Inderdaad Of de vraag of Willy hier ook is.
 30. We zijn akkoord Op mijn vraag of ze willen meewerken aan ons project om nieuwe bandstemmen te ontvangen, blijken ze bereid en antwoorden “we zijn akkoord”. Deze vraag werd nog op de oude methode gedaan. Duidelijk is het antwoord wel veel zuiverder, maar minder frequent kan men antwoorden ontvangen. Deze is fluisterend
  As answer on our question or they will join our experiment to prove life after death, the answer “we agree”. This question is done with the old method. While the old method give less succes, the voices are mutch cleaner (this one is whispering)
 31. Gelach uit een woning waar het spookt  In een woning in Belgisch Limburg spookt het en daar namen we o.a deze griezelige lach op, terwijl het nacht is en het erg stil werd gehouden. De lach is ook niet herkend als zijnde van iemand uit de buurt. Je hoort twee keer lachen.
 32. Stemmen bij bezetenen © Copyright Aura-Oasis

Belangrijke nota: het is heel goed mogelijk dat je de stemmen veel moeilijker verstaat dan ik of dat je er iets geheel anders in hoort. Het is uiteraard mogelijk dat ik het zelf ook verkeerd versta – het is niet altijd zo duidelijk. Maar de meeste van deze stemmen zijn bewerkt en bij iedere bewerking heb ik met koptelefoon meegeluisterd. Soms had een filtering tot gevolg dat het wel duidelijker hoorbaar was dat er iets met een menselijke stem werd gezegd maar waarbij daarentegen de verstaanbaarheid van hetgeen werd gezegd achteruit ging. Vele van de stemmen zijn voor een niet geoefend oor moeilijk te verstaan. Dit is heel normaal. Doordat vele stemmen omwille van downloadtijd en webruimte gecomprimeerd zijn met lage samplingrate en doordat ze voor een minimale webspace geconverteerd zijn naar real-audio zijn ze mogelijk ook iets moeilijker te verstaan.

Die tijd filterde ik ook stemmen uit opnames van Jackie Colligan, die in Texas woonde. Ze woonde in een mobilhome waar zich meerdere geesten manifesteerden en zodoende liet ze altijd een cassetterecorder paraat staan die zichzelf inschakelde bij geluid. Ik filterde haar eerste bandstemmen terwijl we de resultaten en andere verschijnselen ook met elkaar besproken. Later deed ze alles zelf en had ze zelf een website die uitsluitend over EVP ging.

EVP from my friend Jackie, voice-enhanchement and filtered from noise by me (© Aura-Oasis ) Special thanks to Jackie

 1. Son let it rise “Son let it rise.” (Female spirit) “I love it.”(Rick 17) This was recorded in the kitchen of the mobile. I know some of their voices. Usually Rick will whisper loudly, he gets frustrated a lot and does some banging and drumming, and throws things. He bangs what sounds like a pot before he speaks the above, you will hear it between the messages. But he is still a sweet young man. They do have their distinct personalities believe me.
 2. Bookcover I will attach a clear voice that I received 8/27/98. bc wav. “Book cover.” This female spirit is always coming over my voice activator saying, “Book.” I got five today while recording at my computer. Sometimes I can feel them with me, like today I knew they were here. You may use this EVP if you choose to do so.
 3. Help me This was recorded as I was leaving a very old Las Vegas Cemetery. The noise in the background is the strong wind that shortened our visit. Passing by the graves there were many whispers recorded. Such as, “I never thought I could touch you.” And many asking for help. Also, “I love you.” It was a happy and sad time for me. I don’t understand why they do so much whispering, maybe it is recording shyness, but of course not many people are talking to them and recording.
 4. wierd sound Here is a very weird sound that came over the voice activator of the recorder last night.
 5. I wonder if you can hear me yet, please One thing is sure, it is a strong human voice
 6. Welcome
 7. Aow… help me (and some other noises)
 8. Broken feeling…I hate him That is what I hear in the digitized version of the wav-file. ??? Of course manipulating the noise and distortions also cut a few frequenties of the voice. Also another distortion (metallic and echoing) is the result of the digitally manipulation of the voice.
  Jackie who recorded the voice in her haunted mobilehome said:
  I just got this voice about 6:30 p.m. on the voice activator while on the computer.
 9. Out of our Voodal car (???) I have been attacked with fifteen scratch marks across my midriff the other day and the following day with half dollar size red welts on my chest. Both only lasted maybe a few minutes and then completely disappeared. I suspected that an angry ghost did it to me. For a long time my daughter-in-law Barbara thinks one of the ghosts is in love with my husband Les.
  (Or with you Jackie??? What do you hear now in this filtered version?)
 10. I am (first voice is Jackie “Whose the cop”) The whispering voice is the EVP.
 11. It feels good, …open my eyes
 12. What is there?
 13. He was back around there room
 14. Excuse me baby after some other stange noices recorded by Jackie

Ingezonden door een lid op 26 april 2005

Deze stemmen werden het het programmaatje EVP-maker gemaakt.
Zijn naam is Dominique

These voices were send in and recorded with the free program EVP-maker.
De name of the person who recorded the voices is “Dominique”

 1. Hier hoor je zeggen “Domique, ik ben gelukkig”
 2. Dan antwoordt men in het Duits “Die doten sprechen” of “De doden spreken”
   Denis

© 2001 Aura-Oasis – Denis Dhondt