Remote viewing – psychische spionage via astrale projectie

Psychische spionage

ao3

De CIA en psychische spionage

Destijds onderzochten de twee profs Targ en Putthoff van de Stanford Research Institute “remote viewers “; waaronder IngoSwan met wie ze destijds een zeer hoge score van treffers behaalden. Nu werkt Ingo Swan echter voor de CIA, als een leraar voor het opleiden van Internationale Psychische spionnen.

Waarover het ging in het vooronderzoek

Deze onderzoekingen hadden de bedoeling uittredingen te kunnen bewijzen. Daartoe gebruikten ze vooral Ingo Swan die spontaan kon uittreden, waar en wanneer hij wilde. De eerste experimenten werden gedaan door Ingo Swan te laten uittreden naar een andere lokatie waar een voorwerp of tekening was verborgen, die hij moest proberen natekenen. Immers, als hij kan uittreden, moet hij dat kunnen. En dat lukte inderdaad. De hoeveelheid treffers waren bijna onfeilbaar, alleen op gebied van de omschrijving of in de tekening konden verkeerde interpretaties staan. Daarom haalde hij een juistheidsscore van 85%.

De experimenten gingen verder en men merkte dat hij op toevallig opgegeven coördinaten, een exacte beschrijving kon geven van wat op die plaats te zien was. Het opmerkelijke daaraan was dat hij ook nog wist te vertellen indien er zich bijvoorbeeld een aan de onderzoekers niet bekend feit voordeed. Bijvoorbeeld wist hij zo te vertellen van het perfect omschreven landschap met een vulkaan in de buurt, dat deze actief was geworden, iets dat inderdaad leek te kloppen. De resultaten geraakten in wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd en de CIA begon het onderzoek verder te sponseren, wel op voorwaarde dat deze resultaten militair geheim bleven. Zo hoorden we dus geruime tijd niets meer van Ingo Swan.

Een indrukwekkend rapport van 80.000 blz.

De CIA betaalde alle onkosten zonder naar geld te kijken van een meer dan 20 jaar durend onderzoek (van 1970 tot onlangs) dat voornamelijk uitgevoerd werd door de bovengenoemde Stanford rechearchers Targ en Puthoff. Dit alles werd geheim gehouden, maar dit lekte enkele jaren geleden uit, en verschillende krakers wisten dan ook aan documenten te komen van hun computerbestanden.

De bedoeling is om bijvoorbeeld Ingo Swan te laten uittreden naar bijvoorbeeld een oorlogszone en zo bijvoorbeeld te kijken wat er zich in Irak afspeelt. Daarmee moesten de Amerikanen een psychische achterstand ten opzichte ven de Russen inhalen die reeds langer de parapsychologie serieus nemen en defensief militair gebruiken. Vooral de “Psychic Espionage ” en “Psychokinese “, zijn nogal in trek.
Weerom zijn deze dure experimenten wegens de militaire doeleinden “Classified Top secret”. Enkele documenten zijn daarvan toch gelost en verschenen in “The journal of Scientific Exploration “. Enorme bedragen worden tegen het onderzoek geworpen en de score van treffers ligt dus bij 85%. Daarbij worden bepaalde militairen opgeleid met Ingo Swan als hun “CRV “- opleider waarvan opnieuw 85% van de proefpersonen een (weeral) 85% score halen. Door uitbreiding van het duidelijk zeer ernstig genomen onderzoek, vond ik rapporten terug bij:

 • “Journal of Scientific exploration” (volume 10 nr 1) van 22 Maart 1996
 • rapporten van Hal Puthoff zelf,
 • rapporten van Russell Targ,
 • “The American Institute for Reseach”,
 • “Defense Star Gate program”;
 • “Cognitive sciences laboratory “;
 • “Bay Research Institute”;
 • “Institute for advanced studies”

Niet alleen “remote viewing”

In “The journal af parapsychology” las ik dat de CIA ook het hier reeds eerder gepubliceerde “RetroPsychoKinesis” project heeft opgekocht. Dus dat we daar over de nieuwe vorderingen zullen op de hoogte blijven is zo goed als uitgesloten. Gelukkig bezit ik het rapport met de eigenlijke eindverslagen en de wetenschappelijke bevestigingen die niet te ondermijnen zijn.

   Denis

© 2001 Aura-Oasis – Denis Dhondt