Ouijacontact via de computer

Categories:

Aura Oasis Logo

Ouijacontact via de computer

aura-oasis

Onverwacht bezoek

Het was nodig om mijn bureel eens op te ruimen. Toen ik bezig was al de paranormale paperassen, datadiskettes, mappen en zoveel meer over het paranormale, wat op te ruimen vielen mijn ogen op een mapje dat ik in de tijd bijna vergeten was.

Ik bladerde er even in en zo laaiden mijn herinneringen op naar die toch wel bijzondere ervaring. Met de kennis en de ervaring die ik nu, 16 jaar later, méér had, werd de map weer bijzonder om in te kijken. Ik ontdekte nieuwe merkwaardige elementen waarvan ik toen niet doorzag hoe merkwaardig ze waren.

Het was allemaal zo’n 17 jaar geleden begonnen toen ik, doordat ik toen al gekend was om mijn vervoering en kennis voor alle paranormale fenomenen, ter hulp werd geroepen bij een vrouw die een zelfstandig universitair beroep had. Het beroep noemen zou al kunnen verraden wie het is als iemand dit verhaal ontdekt. En persoonlijke gegevens moet ik beschermen.

Het ging erom om een paranormaal contact te maken met haar overleden moeder. Ik werd er goed ontvangen en er waren nog mensen met paranormale kennis bij. Ik had duidelijk gezegd dat ik alleen kon proberen en het slagen niet kon garanderen.Zo ging ik enkele keren bij haar bij haar en zo hoorde ik dat ze ook acupunctuur gestudeerd had.

Die tijd had ik veel nekklachten en heel veel migraine waarbij men mij erg veel thuis moest komen spuiten tegen de pijn. Ik vroeg haar daarom of ze dit niet wilde proberen bij mij. Ze beloofde het me maar ze zou eerst haar studie nog eens doorlopen want dit was jarenlang geleden.
Ze zou me iets laten weten. Intussen zag ik haar soms in de jonge Aura-Oasis verenigingszaal op voordrachten door gastsprekers over het paranormale. Ik had die vereniging toen pas zelf opgericht nadat ik zelf in andere paranormale verenigingen was geweest.

Toen ik na een afwezigheid zonder nieuws, nog niets van haar had gehoord, beschouwde ik de acupunctuur als een loze gelofte en rekende ik er niet meer op. Het laatste wat ik hoorde was dat ze wat persoonlijke problemen had, o.a. een inbraak met vernieling. Dus ja, ik rekende er niet meer op en het leek of ik afgescheept werd. Ik dacht er niet meer aan en het geraakte vergeten.
Toen ik na enkele maanden nog eens op een avond enkele computerprogramma’s probeerde, vond ik toen ook nog diskettes met een programma op dat ikzelf wat had aangepast en dat het mogelijk zou moeten kunnen maken om via computer een soort ouija te doen. Dit zou alleen kunnen lukken, als er tenminste iemand kon antwoorden. Ik had dit programma al meermaals geprobeerd maar ik had er nooit resultaat mee gehad. Af en toe probeerde ik nog eens opnieuw. Dit was toen 1995.

Tot mijn verwondering lukte me het met het programma automatisch letters aan te duiden. Dit leek iets tussen automatisch schrift en ouija maar met het voordeel dat de letters ook meteen door de computer werden bijgehouden en je die tekst kon afprinten. En het waren die bladen die in de map zaten.

Ik was enthousiast want dat was naar mijn weten nog nooit iemand gelukt en ook bij mezelf dus niet. Maar goed, ik kreeg contact en er kwam een overledene door. Ik vroeg de naam en tot mijn grote verwondering was de opgetekende naam die van die toch nog jonge vrouw. Maar was die dan zo plots overleden? Ik kon het me moeilijk voorstellen en ik durfde ook niet te bellen. Hoe ongelooflijk alles me ook overkwam, verscheen op het scherm “zelfmoord”. Ik twijfelde daar sterk aan en het zou niet de eerste keer zijn met spiritistisch contact dat het iemand anders zou blijken te zijn. Een tweede vraag die ik mij hierbij stelde was in hoeverre ik dit niet onbewust stuurde, vooral omdat ik dit alleen deed.

Toen ik mijn stoute schoenen aantrok en naar daar belde, hoorde ik daar dat ze idd overleden was. Ik waagde het voorzichtig te vragen of ze toch niet haarzelf wat had aangedaan. En blijkbaar dachten ze aan de andere kant van de lijn dat ik haar beter kende en ze zeiden me dat dit idd zo was gebeurd.

Daarop volgden verdere experimenten via het paranormale programma met de computer om verdere dialoog te verkrijgen. Omdat ik, ondanks dat dit klopte, toch nog toeval kon zijn, moest ik toch ergens een hard bewijs kunnen verkrijgen dat ik kon natrekken, om te weten of het niet iemand anders was en of ik hetzelf niet stuurde. Bewijs was moeilijk omdat ik weinig wist van haar. Zo duurde de communicatie vele weken tot maanden. Ik bleef steeds hardere bewijzen zoeken wat moeilijk was.Ik sprak echter een paswoord af wat een anagram was van haar echte naam. Op latere groepsessies waar ze doorkwam begon dit met dit paswoord, ook al deed ik niet mee en wisten de anderen het niet.

Op een activiteit van de vereniging kwam een helderziende vriend van me ook eens even luisteren naar de gastspreker. Tijdens de pauze aan de bar stond hij bij mij toen hij zich plots liet ontgaan dat er een vrouw met ***beschrijving*** op één meter van me stond en hij ze zag. Mijn vriend was sterk paranormaal begaafd maar toch moet je altijd alles controleren, niet alles is tot in details juist. Bovendien zijn er wel meer die zogezegd iemand zien.

Maar terwijl ik mijn vriend aankeek omdat hij mijn aandacht getrokken had, zei hij ineens “ze zegt me dat je niet moet blijven zoeken achter bewijzen dat zij het is”.
Dit was al wat sterker. Dit was idd. duidelijk een obsessie van mij geworden. Ik wilde zekerheid dat het geheel niet mijn fantasie was, noch dat het iemand anders zou zijn.
“Ze zegt me nog meer”, zei hij. Ze zegt dat ze “****beroep****” is.
Dit sloeg alles. Dit kon door het bijzondere beroep, absoluut geen gok zijn. Dit was de nagel op de kop.

Ik keek nog eens naar de datums van de moeizaam verkregen dialogen in de map. Het was meer dan 16 jaar geleden. Er was toen nog wel wat meer gebeurd dat een aanwijzing vormde dat er iemand bij mij was geweest maar dit is te veel voor deze blog. De inhoud van de map geeft me nu nieuwe aanwijzingen tegen mijn destijdse twijfels in dat dit werkelijk gelukt was en zij het was.

Achteraf gezien is het heel logisch dat ze bij mij kon zijn. Ten eerste geraak je na een zelfmoord meestal aardgebonden. Je leeft in uitgetreden toestand voort. Als je in de aandacht wil proberen komen bij mensen maak je ze bang. Ze had nergens kans ergens met iemand te kunnen communiceren en ze had me ook nog een belofte gedaan die ze dus niet meer had kunnen nakomen. Daarom was ik de aangewezen persoon bij wie ze een kans had.

Na nog een reeks andere experimenten die lukten, hielp ik haar naar het licht. Van toen af ging het computerprogramma niet meer. Spiritisme bleef ik wel verder doen maar in een groep.

      Denis

© 2011 Aura-Oasis – Denis Dhondt