Levensvragen aan een persoon met BDE en ervarings-inzichten

Aura Oasis Logo

Een BDE interview

Levensvragen over die intense beleving

Ervoer je de aanwezigheid van iets wat je “God” zou noemen of van iets wat je ermee vergelijkt?

Ik ervoer een heelheid, een volledig onvoorwaardelijk “Leven”. Toen ik terugkwam besefte ik dat alles daarvan afhankelijk is.

Hoe voelde dat?

De meest glorieuze, onbeschrijflijke oneindigheid van het leven.

Waarom zijn we hier op onze aardse planeet en waarom werden we gecreëerd? Wat doen we hier?

Ik leer hier en speel een spel. Waarom vraag je waarom God ons maakte? We zijn God.

Voel je nog steeds die aanwezigheid bij je? Hoe kan je die aanwezigheid wakker maken en wat kunnen we doen om ons meer Goddelijk te voelen?

Ik hou van de aanwezigheid van anderen, zowel fysieke als niet fysieke. Ik ontspan me, ga in rust en reis waarheen ik wil in wat buiten de dimensie van de ruimtetijd staat.

Van welk gevoel had je de indruk dat het de meest belangrijkste informatie was die Hij ons wil laten verstaan?

Geniet van het leven, speel een genoegzaam spel, evolueer. BESTA.

Voel je reïncarnatie aan als een valide concept, of zie je dit leven als het enige leven dat we hier hebben op aarde?

Als reïncarnatie niet het geldend concept is, dan heb ik zeker enkele misleidende herinneringen. Ieder van ons bestaat al een zeer lange tijd (en buiten de tijd) en ieder van ons heeft vele reïncarnaties. Als je je geboorte niet herinnert, wil dat dan zeggen dat je niet geboren bent?

Wat kunnen we het beste met ons leven doen en wat is het slechtste dat we kunnen doen?

We volgen allen ons pad. Voor mij is het ergste wat me kan overkomen het breken van mijn persoonlijke code van eerbaarheid.

Is er iets in het leven dat dichtbij komt met een soortgelijk gevoel?

Het beleven van het leven.

Welke is de eigenschap van God? Is onze natuur een en dezelfde?

Voor mij is God; zoals jij “God” noemt; geen persoon en zeker geen “enkel” iets. Het is “alles”. Er zijn zeker sommige die denken God te zijn, maar in realiteit zijn we het allemaal.

Kunnen we iets doen dat God kwetst, beschaamt of beledigt?

Niet als je jezelf niet verafschuwt. Eigenlijk niet. De richtlijnen die ieder van ons volgt in het leven variëren zoveel, maar enkel die hier op deze planeet. Als we iemand kwetsen, kwaad maken, beschamen, is het ook onszelf die we dat aandoen en waardoor we dus uiteindelijk deel hebben. Voor mij betekend iemand beschuldigingen van zijn fouten veroorzaakt door zijn emoties en dit aan hem verwijten een fout van onszelf.

Heeft u enig gevoel over de toekomst van onze planeet en de mens als ras? Is dat goed of slecht, hebben we een keuze of is alles voorbestemd?

Vanuit ons perspectief bestaat tijd. Als iemand een gezichtspunt buiten deze tijdsdimensie bekijkt, dan zijn verleden, heden en toekomst enkel referentiepunten voor mogelijke realiteiten. Ik verwacht onze toekomst zowel goed als kwaad. Niets is voorbestemd, alhoewel er wel verschillende mogelijkheden zijn gebaseerd op onze opinies.

Mensen die een Nabije Doodervaring hadden spreken dikwijls van een bijzonder gevoel van verlichting en onvoorwaardelijke liefde. Dit blijft zeer lang in hun leven hangen. Waarom is dit? Wat is het dat ons scheidt met ons aards leven en dat van deze verhevenheid?

Verlichting of Klaarheid kan je zien als een focus, gecentreerd zijn binnen een bepaald kader. Eliminatie van willekeurigheid van het denken of de mogelijkheid om meer willekeurigheid te verwerken dan er aanwezig is op een bepaald punt. Als ik in het leven treed en daardoor een interactie aanga met het aardse, geniet ik van de uitdaging door om te gaan met een grotere willekeurigheid waardoor je dus klaarheid (focus) verliest. Toch leer je van de uitdaging.
Als ik een wezen accepteer, een ervaring, een gedachte; kan onvoorwaardelijke liefde beleefd worden. De graad waarin ik aan dingen weersta is de graad waarmee ik de capaciteit heb om onvoorwaardelijke liefde te ervaren.

     Denis

© 2002 Aura-Oasis – Denis Dhondt