Geestelijke lifters

Aura Oasis Logo

Geestelijke lifters

Ghost_2520Photograph

Persoonlijk gehost door een geest?

Bij een bezoek aan een locatie waar vroeger dramatische zaken gebeurd zijn, kan het onder bepaalde omstandigheden voorkomen dat je een geestelijke aanwezigheid opdoet. Deze merkt het aan je op dat je deze waarneemt en hecht zich aan je.

Gelukkig komt dit niet zomaar voor en gebeurt het slechts zelden. Er zijn meestal redenen voor als dit wel gebeurd. Vaak voorkomend zijn, het kunnen horen of aanvoelen van die geest, het uitnodigen van die geest, het provoceren of spotten met vroegere gebeurde feiten of personen. Er zijn echter ook andere, meer persoonlijke redenen waardoor een vastzittende aanwezigheid zich aan je kan hechten. Misschien ben je gewoon een onweerstaanbare aantrekkelijke persoon, of misschien heb je een toegankelijke persoonlijkheid die ze kunnen gebruiken, een verslaving die ze ook hebben en die ze via u willen delen of misschien proberen ze via u iets af te werken of ergens een uitlaatklep te krijgen.

Ook deelname bij spiritisme in een kring die te weinig kennis of ervaring heeft, kan je opzadelen met iemand die je mee naar huis volgt. Zorg altijd dat er iemand bij is die bij dergelijke problemen de situatie ook doeltreffend kan oplossen door kennis van de problematiek en de motieven van de entiteit.

Ook bij ghosthunting kan je plots tijdelijk gebruikt worden en in enkele gevallen kan je de entiteit blijven meedragen. Men kan dan even vreemd gedrag vertonen of zichzelf niet zijn. Meestal verdwijnen de verschijnselen dan ook wel na een bepaalde tijd maar het is niet altijd zo.

Ook door complete uittreding, zoals door overdosissen drugs, beroerte of plotse hersenbloeding, kan je met een andere entiteit opgezadeld geraken. Je kan dan regelmatig voorkomende of blijvend voorkomende persoonlijkheidsverandering ondergaan.

Ook door extreme occulte praktijken in het genre van magie kan je iets hebben opgewekt of aangeroepen dat je niet meer kwijt raakt. Dit kan je dan blijvend last bezorgen. Zelf krijg je dat niet meer weg.

Ook bepaalde persoonlijke voorwerpen van bepaalde overledenen kunnen iemand aan je binden die je erom haat.

Er zijn dus vele mogelijkheden waardoor je een geestelijke lifter opdoet. Er zijn ook dolende geesten die zelfs even bij je thuis of rond een voorwerp kunnen aanwezig zijn en die bij je een toegang vinden of je aantrekkelijk vinden op een of andere manier.

Zo was ik aan het fotograferen in een zeer oude steeg met zeer oude woningen toen iemand mij bij de schouder greep om mijn aandacht te wekken. Ik draaide me op, maar er was niemand. De aanraking was zeer realistisch. Ik dacht echt dat er iemand achter mij stond, die wilde passeren of me iets wilde vragen.
Ook op een andere locatie botste ik tegen iemand op, toen ik plots een stap achteruit zette. Ook toen draaide ik me verbaasd om, om me af te vragen tegen wie ik kon opgebotst zijn. Uiteraard was er niemand, anders had de verklaring eenvoudiger geweest.
Wat meer voorkomt is je naam horen noemen of iemand aan je bed zien of voelen.

Er bestaan video-opnames die toevallig registreerden hoe een zelfoplichtend lichtpunt bij iemand binnen het hoofd of het lichaam duikt, waarna deze persoon zich anders voelt of gedraagt. Zulke snelbewegende lichtpunten worden soms digitaal geregistreerd, nadat er bij weinig licht iets gefilmd wordt wat een geestelijke activiteit lijkt. Meestal veroorzaakt dit slechts een zeer tijdelijke gewaarwording. Pas als het blijft is er een ernstig probleem.

In alle gevallen dient echter een andere mogelijke verklaring uitgesloten te worden.

Een entiteit die je volgt en aan je kleeft, is niet hetzelfde als bezeten geraken. Emotionele problemen kunnen immers verantwoordelijk zijn voor een aura dat toegankelijk is. Dan kan het gebeuren dat je zaken doet die je anders nooit zou doen en waarvan je niet de minste herinnering hebt.

Psychiatrisch?
Ik heb mensen gekend die plots last kregen van wat een psycholoog of psychiater zeker als “stoornis” gaat aanmerken. Vaak gaat het om plots stemmen horen. Maar ook herhaaldelijk aanrakingen komen voor, schimmen of schaduwen zien, ernstige black-outs met persoonlijkheidsveranderingen, agressieve buien en plotse zelfmoordneigingen.

Ik moet hier bijvoegen dat je slechts een entiteit kan opdoen als er een aanwezig is. Zo is die vaak NIET aanwezig bij glaasje draaien, waarbij er dan evenwel ook weinig zinnigs geproduceerd wordt tijdens de sessie.
Er moet immers wel degelijk contact zijn van een geest. Meestal zijn dit aardgebondenen. Zij die via het Licht zijn overgegaan komen slechts zeer zeldzaam door en alleen om vereffenende kwesties. In deze gevallen kan spiritisme tot fascinerende resultaten leiden. Gezien de mogelijkheid dat een entiteit zich aan iemand hecht is alleen gebruik met kennis en ervaring aangewezen met iemand die dit kan vermijden en oplossen.
Begrijpelijker is het waarschijnlijk als je je zou voornemen om EVP te gaan opnemen. Er moet natuurlijk iemand kunnen antwoorden. Als er niemand kan antwoorden die in je buurt is, zal ook dit natuurlijk niet veel opleveren op. Het is ook niet zo dat je bij deze experimenten iets oploopt. Bij bandstemmen (EVP) is het risico immers enorm klein omdat het contact verkregen wordt via een extern medium, in dit geval de recorder. Een der grootste risico’s is automatisch schrift.

Bij alle gevallen waar een geestelijke lifter verantwoordelijk kan zijn tot vreemde gewaarwordingen, stemmen horen of gewijzigd gedrag, is er vaak een plots moment waarbij het begint. Het gebeurt van de ene minuut op de andere en soms lijkt er geen reden aanwezig te zijn op de locatie waarbij dit plots toeslaat. De eerste gewaarwordingen kunnen evenwel bij aanvang zachter zijn. Ook kan het slechts beginnen optreden als je al terug thuis bent zodat het verband minder duidelijk is.Vaak treedt het echter overduidelijk op na een bepaalde gebeurtenis. Zo heb ik mensen gekend die door ernstige fouten bij ouija op enkele seconden tijd stemmen gingen horen.

Het is een feit dat de psychiatrie nog nooit één geval heeft kunnen “genezen”. De medicatie is gericht op onderdrukken van de kwellingen maar vaak zijn er ernstige bijwerkingen.

Diagnose
Je kan niet zomaar veronderstellen dat er een entiteit bij iemand aanwezig is, als die stemmen is gaan horen. Als er een vermoeden is, bestaan er mogelijkheden om dit op een paranormale manier te proberen toetsen. Er zijn ook eenvoudigere testjes zoals deze die Roger Vanderdonck beschrijft in zijn boek “Het E-syndroom”.

Is er hulp mogelijk?
Naar mijn eigen ervaring is het soms mogelijk mensen te helpen. Dit richt ik dan op afscherming en verdediging van het slachtoffer en het verwijderen van de geestelijke aanwezigheid. Dit werkt natuurlijk maar als er werkelijk een geestelijke oorzaak is voor de gewaarwordingen. Soms zijn er tekens die men zelf kan herkennen zoals plots optredende krassen op het lichaam.

Er zijn in de tijdsperiode van Dr. Wickland echter keer op keer successen geboekt bij geestelijke “stoornissen”.

      Denis

© 2011 Aura-Oasis – Denis Dhondt