Een automatisch schilderend medium

renoir

Automatisch

schilderen

Naast automatisch schrift bestaan ook nog andere vormen van mediamieke spiritistische prestaties. Hierbij kunnen we niet naast Luis Antônio kijken, hij is een automatisch schilderend medium die onder trance twee verschillende schilderijen tegelijkertijd kan maken in de stijl van, en met de handtekeningen van de beroemde schilders. Kunstkenners en experts die veel van de werkstijlen van schilderkunst kennen, onderzochten deze schilderijen. Het resultaat is verbluffend.

Ben jij dat Renoir?

Luis Antônio Gasparetto is een Braziliaan die niets van schilderen afweet. Tenminste niet als hij niet onder trance is. Laat staan dat hij iets begrijpt van de technieken, die de vele beroemde artiesten hanteren die van hem gebruik maken.

Bekijk bijvoorbeeld eens goed een schilderij van Renoir. De analyse toont ons een studie die gemaakt is door experts betreffende de compositie en de geometrische constructie die eigen is aan een bepaalde schilder. Naast de bestudering van compositie heb je dan ook nog de manier van werken, de ene werkte met een borstel en de andere met de vingers. Men kijkt ook na welke strijkingen en technieken men daarin hanteert. Dus experts zal je niet bedriegen met namaak. Zelfs de volgorde van het schilderen, zien ze uit de onderlagen als die met RX gescand worden.

Hem aan het werk zien alleen al is indrukwekkend

Luis Antônio maakte tijdens een gecontroleerde en bestudeerde sessie, 14 schilderijen; in aanwezigheid van een

 • professionele cameraploeg (in onze bibliotheek vind je een kopie van de video),
 • kunstexperts,
 • een analist van een universiteit die de werkwijzen bestudeerde en kennis bezit van de compositie, de werkwijze en de volgorde van schilderen van de verschillende beroemde artiesten;
 • parapsychologen
 • en zelfs een gespecialiseerd medicus die zijn activiteit gade slaat om te zien of de reacties eigenlijk nog menselijk fysiek en psychologisch mogelijk zijn.

Voor deze kritische toeschouwers schilderde hij 14 schilderijen op 90 minuten, dit is dus gemiddeld 1 om de 4 minuten (in die 90 minuten zit ook de tijd die hij nodig heeft om in trance te komen). Het gebruikte papier werd op tekens gecontroleerd en zelfs voor een lichtbak gehouden. Hij werd tijdens zijn werk goed bestudeerd met alle mogelijke middelen, en daarna werd nog eens een studie gemaakt door deze personen op basis van het gefilmde materiaal.

De bevindingen van het onderzoek

 1. Hij werkt in trance
 2. De schilderijen werden gemaakt aan een bijna ongelooflijke snelheid. De gemiddelde tijd was 4 minuten, zeer ingewikkelde duurden max. 12 minuten en eenvoudigere deed hij in 30 sec. Het is onmogelijk dat zelfs een getrainde artiest een werk van die kwaliteit maakt in een zo korte tijd.
 3. De slechte zeer sterk verlichte lichtomstandigheden voor het filmen, de flitsen van de camera en dergelijke moeten ongetwijfeld gehinderd hebben bij zijn werk.
 4. Hij schilderde portretten van verwanten. Sommige werden herkend door de toeziende specialisten als zijnde een kennis of familielid van hen. Anderen waren bekende personen waarbij o.a. Allan Cardec (de stichter van het spiritisme), wat ook iets betekent.
 5. De totale afwezigheid van de modellen terwijl de figuren anatomisch correct waren.
 6. De variëteit in schildersstijlen die paste bij de ondertekenende schilder.
 7. De technieken, waartoe het medium in niet mediamieke staat niet in staat is.
 8. Het gelijktijdig werken met de twee handen, elk aan een ander deel van het schilderij werkend, terwijl de strijkingen niet symmetrisch waren.
 9. Het schilderen van 2 gezichten terzelfdertijd, met beide handen, waarbij eenmaal een gezicht ondersteboven werd geschilderd.
 10. Wanneer hij twee schilderijen tegelijk maakte, een met iedere hand, tekenden de artiesten met hun naam hun schilderij, ook de handtekeningen werden vergeleken met de ware. Soms maakte hij twee schilderijen, waarvan hij de ene ondersteboven schilderde.
 11. Schilderen met de voeten en met de handen tegelijkertijd.
 12. Terwijl hij schilderde praatte het medium gewoon met zijn partner die het papier moest verwisselen.

Wat er met het medium gebeurt als hij in trance is

Er werd hem gevraagd wat hij voelde als hij in trance was.
Eerst voelt hij een verandering in de spieren dat gevolgd wordt door een staat van opwinding. Dan maken de schilders zich telepathisch aan hem bekend, en hij krijgt van hen ook de start.
Zijn karakter veranderd in het karakter dat van de artiest bekend is. Antönio vertoonde hij de volgende herkende karakterstijlen:

 1. De Braziliaanse schilder Tarsila Do Amaral, vertoont een zeer kalme houding terwijl hij als een gentlemen praat met zijn volk.
 2. Picasso integendeel werkte ongeduldig en vroeg herhaaldelijk om stilte.
 3. Modigliani schildert met zijn eigen “niet na te doene stijl” volgens de kunstkenner.
 4. Toulouse Lautrec houdt ervan zijn schilderwerk te bediscussiëren met zijn medium. Deze schilder vertoont ook een overdreven bezorgdheid om zijn schilderijen.
 5. Degas schijnt nogal moeilijkheden te hebben om door het medium te schilderen door zijn zeer slechte kennis van anatomie in ongewone houdingen (zie ook de foto met de bestudeerde compositie).

Sommige schilderijen van naakten vond zijn moeder niet toonbaar aan een toekijkend publiek.
Een van de artiesten die via het medium schilderde maakte een toespraak tegen het toekijkende volk, dat de schildersstijlen ondertussen eigenlijk in hun spirituele wereld verbeterd zijn en dat het moeilijk is om te tekenen en te schilderen zoals ze destijds tijdens hun leven deden. Een andere artiest claimde dat het schilderen door het medium, zoiets is als een handtekening zetten via het hand van een kind dat men vasthoudt.

Besluit

Alle schilderijen waren van uitstekende kwaliteit, en doorstonden alle kritische beschouwingen en analyses. Zelfs de karakters van de schilders zijn authentiek, maar vooral het schilderen van de portretten van bekende personen van de analisten toont duidelijk aan dat hier spiritisme werkzaam is.

	Een samenvatting van uit een boek van 
		Elsie Dubugras 
		"Is that you, Renoir?" 
   Denis

© 2002 Aura-Oasis – Denis Dhondt