Nuttige droomoefeningen

Categories:

Aura Oasis Logo

Droomwerk

Veelal staan we ‘s morgens op en weten we niet eens meer wat we gedroomd hebben. Nochtans droomt iedereen verschillende keren per nacht. Er bestaan nu wel methoden om jezelf aan te leren minstens één droom per nacht te onthouden.

Enkele voorwaarden die effectief zijn

 1. Hou een droomboek bij. Hoe weinig je je ook herinnert van je droom tracht deze op te schrijven. Het is algemeen gekend dat dit het bewustzijn in de droom versterkt. Door belang aan je dromen te gaan hechten gaat er zich meer aandacht op richten. Zo ontwikkel je een betere herinnering. Tracht dit ook te doen in de korte perioden dat je ‘s nachts ontwaakt. Een zeer flauw licht, een notitieboekje en een balpen storen je partner niet. Maak alleen aantekeningen.
 2. Om jezelf de intentie te geven je droomherinnering te verstevigen, kan je eerst wat in je droomboek lezen voor je inslaapt.
 3. Reconstrueer je aantekeningen dan ‘s morgens zo vlug mogelijk na het opstaan. Hoe langer je wacht hoe minder je je zult herinneren. Voor je je droom opschrijft probeer je best eerst in gedachten de droom te reconstrueren. Dit zal meer details aan het licht brengen die je vergeten was. Als je je droom probeert te herinneren vraag je dan steeds af wat er daarvoor gebeurde en doe dit zo vele malen na mekaar tot je het niet meer kan ophalen. Meestal komen dan meer gegevens naar boven, die je droomherinnering compleet maken.
 4. Veel slapen is de eerste vereiste. Iemand die uitgerust is kan gemakkelijker afstemmen om zijn droom te onthouden. Het is tevens een gekend fenomeen dat langer slapen de droomtijd verlengt. De eerste dromen zijn de kortste. We hebben allemaal gemiddeld 5 dromen per nacht. De droom die je je herinnert is altijd diegene waarmee je wakker wordt. Daartoe moet je kunnen ontwaken in het midden van je droom. Van alle andere dromen herinner je je niets.
 5. Hou je steeds de wens voor ogen je droom te herinneren. Zeg dit daarom verschillende keren tegen jezelf net voor je in slaap valt. Dit heeft een suggestief effect, dat dieper in je onderbewustzijn doordringt naarmate je dieper wegzinkt.
 6. Als je ontwaakt, beweeg je dan niet en begin je best niet te denken aan het dagelijks werk dat je te doen hebt, maar probeer dan eerst de aandacht aan je droom te geven.
 7. Indien je je geen droom herinnert, visualiseer er dan een bij het wakker worden. Realiseer je dat dit een droom zou kunnen zijn die je al eens gehad hebt. Mogelijk ontdek je dan dat je zoiets inderdaad al eens droomde. Indien dit niet het geval is; geen nood; je leert dromen een dieper bewustzijn te geven.
 8. Wie alleen slaapt, kan een klok gebruiken die met intervallen van 1,5 uur een signaal geeft. Geen weksignaal, maar gewoon bijvoorbeeld een signaal dat toch door het bewustzijn wordt opgemerkt. Daar je zo’n klok niet kan kopen kan je ook het volgende doen. Neem gewoon een gedempte wekker en stel deze in op een moment vlak voor je normaal zou gaan moeten opstaan. Ideaal is 1 uur vroeger. ‘s Morgens heb je de meeste kans jezelf op een droom te betrappen. En dan heb je nog de gelegenheid te blijven liggen in bed. Ook het feit dat je deze klok bewust plaatste om je dromen te herinneren werkt mee aan de gedachte terwijl je droomt dat dit een droomsignaal is. Kies daarom misschien een wekker die een ongewoon signaal geeft. Telkens je dat dan hoort weet je dat je droomt.
 9. In het begin zal dit weinig helpen, maar het is een bekend feit dat je je droomherinnering snel ontwikkeld op deze manier.

Wat je eraan hebt

 1. Vooreerst ontwikkel je niet alleen je geheugen, maar leer je tevens visualiseren. Veel mensen hebben het daar moeilijk mee. Wel, dit is een methode om te leren dromen bij bewustzijn.
 2. Wie in staat is onbewuste droomherinneringen bewust weer te herinneren is eigenlijk helderziendheid aan het ontwikkelen. Helderziendheid werkt compleet op dezelfde manier. Het kunnen bewust worden van je onderbewuste.
 3. Uiteindelijk zal iemand die zijn droomboek volhoudt, in staat zijn dromen te leren herkennen. Het spreekt vanzelf dat wie zijn droom betrapt terwijl hij aan het dromen is, daar handig gebruik kan van maken. Zo leer je “Lucide dromen”. Je kan je droom dan leren sturen. Voor de meeste die daarin slagen, is dit een zeer aangename ervaring dat ze regelmatig terug proberen.
 4. Wie lucide kan dromen, stapt gemakkelijk over op mentale uittreding. Het is voldoende je in je lucide droom bewust te zijn van je droom en je kan overal naartoe waarheen je maar wilt. Onderzoek en ervaring leert ons dat de bewuste gegevens dan meestal kloppen met de realiteit. Dit is niet 100% hetzelfde als bij een etherische uittreding, (zoals bij een ongeval), of bij een astrale uittreding (naar de astrale sferen), maar is wel hetzelfde als helderziend dromen. De informatie blijkt meestal zeer correct te kloppen met de realiteit. Wees je er tevens van bewust dat je niet gebonden bent aan plaats en ruimte en reis eens in de toekomst.

Nota: kijken naar je eigen toekomst

Dit is een waarschuwing: Bekijk je eigen toekomst niet. Er zijn daarvoor enkele goede redenen.

 1. Indien je naar je eigen toekomst kijkt ben je er te emotioneel bij betrokken met je bewuste gedachten. Vermits iedereen met zijn bewustzijn de dingen ziet zoals hij ze wil zien, inclusief beïnvloeding door wensen en angsten schakel je automatisch je denkproces in. Daardoor droom je niet meer. De info die je krijgt is dan dus fout.
 2. Bovendien is het mogelijk dat je constateert dat je morgen iets vreselijks overkomt. Zulke dingen weet je beter geen jaren op voorhand. Dit is een plaag die helderzienden het leven soms zo zuur kan maken.

X, die van nature proscopische dromen kan hebben, weigert pertinent elke waarneming indien dit haar ook maar enigszins mogelijk is. De reden daarvoor is dat haar visioenen meestal tot in de griezeligste precisie uitkomen; maar het betreft ook meestal heel emotionele geladen en zwaar te verwerken onderwerpen. Zo kan ze met een zeker weten rondlopen en daaronder al lijden, soms jaren op voorhand. Meestal hebben deze dingen dan ook te maken met iets dat haar nauw aan het hart ligt. Dit is dus een gave die je beter niet ontwikkeld. Bij X. is dit anders dan bij een helderziende. Zij wekt dit niet op. Meestal zijn het droomopenbaringen, maar soms ook plotse beelden overdag. Meestal is ze daar zo van overstuur en zo zeker van het feit dat dit zal gebeuren, dat ze daar dagen, soms weken, zich daar niet wel bij voelt. Als dan de eerste tekenen aantonen dat alles inderdaad begint te verlopen zoals zij het heeft gezien, dan is het helemaal om zeep. Het betreft in dit geval altijd de emotionele dingen, en ook met de personen waar ze het meest van houdt. Dit wou ze kwijt, en dat is aardig gelukt. Alhoewel het niet volledig is uitgeschakeld. Ik ken haar 27 jaar en ik heb echt zeer veel moeite om me ook maar iets te herinneren waarin ze zou verkeerd zijn geweest. Meestal betrof het voorspellingen met gedetailleerde beschrijving, soms met datum en alles tot in een griezelige precisie. Vele keren was ik getuige van visioenen die ze had en die tegen alle logica in op exact die datums afspeelden zoals ze had voorspeld. Soms betrof het dingen die je als onmogelijk acht, omdat alles in een totaal andere richting wijst, maar wie had altijd gelijk? Zij, zeker als zij dat zekerheidsgevoel erbij heeft. Dat heb ik zo dikwijls meegemaakt dat voor mij deze feiten onwankelbaar vaststaan. Dat dit ook zo bij deze droomontwikkeling zo is, is al bijna zeker. Nochtans schijnt dit nogal gemakkelijk te ontwikkelen, bij iemand die er het geduld voor opbrengt.

	 Denis 

© 2003 – 2004 Aura-Oasis – Denis Dhondt