De toekomst volgens visioenen uit de BDE

Aura Oasis Logo

De toekomst
zoals getoond in de bijna doodervaring

Een ingrijpende ontdekking,

Volgende tekst is nu niet meer puur intuïtie maar is me ter hand gekomen via een verzameling wetenschappelijk goed genoteerde verslagen van bijna doodervaringen. Hier komen verschillende beelden naar voor, voor ieder wat persoonlijk in scène gebracht, maar met een merkwaardige globale trend in de getoonde toekomsten die gelijkloopt.

Vooreerst moet ik opmerken dat alle getoonde toekomsten “voorwaardelijk zijn”, dus indien de mens het niet tijdig inziet. Voor verschillende zaken is het echter te laat…

Wetenschappelijke proefnemingen met proscopie

Met de WTC-aanslag in New York werd de wereld wakker geschud. Het bleek het bewustzijn van de mens te hebben geschokt. Er was namelijk een psychische respons die zich uitzond en die – de sedert augustus 40 geplaatste willekeurige generators, verspreid over de wereld – uit hun perfecte statistische precisie hadden gebracht. Dit maakte deel uit van een proefneming “global consciousness project” van het parapsychologische instituut van Princeton. De bedoeling was, psychokinetische activiteit te detecteren bij dramatische gebeurtenissen, wat dan ook was gebeurd.
Na de terroristische aanval, detecteerde de generator extreme waarden. Afgaande op het wetenschappelijk statistisch rapport was er een onmiskenbaar algemeen effect waargenomen. Men kan niet anders dan het verklaren door een algemeen extreme beïnvloeding door ons alert bewustzijn. Dit had invloed op de uitstraling van het radioactief verval dat met quantumprecisie perfecte gemiddelden moet geven. Merkwaardig is dat de bewustzijnsgolf invloed op de detectors had gekregen zo’n 10 minuten vóór de ramp gebeurde…

De toekomstbeelden uit BDE’s van voor het jaar 2000

Het algemeen doel van het lichtwezen dat de toekomstbeelden toonde aan overledenen die terug moesten was hun een boodschap mee te geven in de hoop dat de mens bewust het probleem kan wijzigen. De toekomst is niet vaststaand maar afhankelijk van onze vrije keuzes. Daarom kan de toekomst voorkomen worden.

Citaten

Dannion Brinkley

Gedurende mijn bijna doodervaring werden mij ook beelden getoond die zouden gebeuren in de nabije toekomst. Men maakte me duidelijk dat niets absoluut hoefde te gebeuren en dat alles afhangt van ons gedrag. Dit zou zelfs van toepassing zijn op reeds aan de gang gebeurtenissen die vooraf bepaald zijn.

 • Alles wat nodig was om de toekomst te veranderen, was één man die het probeerde. Daardoor zouden anderen hem proberen verbeteren. Ze vertelden me dat de enige manier was, om dus met jezelf te beginnen.
 • “Als jullie doorgaan met te doen zoals de laatste 30 jaar deden (BDE uit 1975) zullen al deze dingen over jullie heenkomen. Alles zal van jullie zelf afhangen. Als jullie veranderen, kan de komende oorlog voorkomen worden. Als jullie je dogma volgen dan zal de wereld in 2004 niet meer dezelfde zijn als deze die je nu kent. Het kan echter veranderen en jij kan helpen dat dit gebeurt” (noot: datums zijn over het algemeen niet erg betrouwbaar, afwachten)

De boodschap die Dannion meegegeven werd, was dat hij de mens bewust kon maken, wat hij ook heeft gedaan via zijn boeken die hij geschreven heeft daarover.

Margot Grey

 • ” Een anonieme BDE-ervaarder vertelde de onderzoekster Margot Grey dat de catastrofale veranderingen op aarde een reflectie zijn van ons sociaal gedrag en de wrijvingen die er komen op deze wereld.

Ned Dougherty’s

 • ” De beschrijving van Ned Doughterty’s visioen van een toekomstige terroristische aanslag was precies wat gebeurde in New York met de WTC en andere doelen.
 • ” “Een grote terroristische aanval zal New York en/of Washington DC treffen, welke een grote impact zal hebben op de manier waarop men in de USA leeft” (en bewust maken, hoe anderen er tegenaan kijken?)

PHM Atwater

 • “In geestelijke vorm aanschouwde ik de aanslag van 11 september 2001. Ik deed wat ik kon om de geesten van de slachtoffers te helpen toen een tweede vliegtuig insloeg.” (De derde BDE van haar. Atwater’s eerste was in 1977 de aanleiding om studies en boeken te schrijven over BDE)

Howard Storm

Howard Storm, een Amerikaan, vroeg zich tijdens zijn BDE af hoe zijn land er binnen 100 jaar zou uitzien en of ze de wereldleiders zouden zijn. Waarschijnlijk betreft het oordeel hier niet alleen de VS maar doelt dit mede op de westerse wereld. De haat blijkt vooral naar de VS gericht te zijn.

 • “De Verenigde Staten hebben meer dan enig ander land de kansen gekregen om het toonbeeld van de wereld te zijn. Ze falen evenwichtig te zijn met die gaven. Als de Verenigde Staten de rest van de wereld blijven exploiteren door de grondstoffen van de wereld ongelimiteerd egoïstisch te verbruiken zullen de Verenigde Staten teruggetrokken worden van Gods zegen. Uw land zal dan economisch instorten. Dit zal in burgerlijke chaos resulteren. U zult mensen hebben die elkaar voor een kop benzine doden. De wereld zal in verschrikking toekijken hoe jullie land door afkeurende tegenstellingen teleur zal gaan. De rest van de wereld zal niet tussenbeide komen omdat zij slachtoffers van uw uitbuiting zijn geweest. Velen zullen de vernietiging van dergelijke egoïstische mensen goedkeuren. De Verenigde Staten moeten onmiddellijk goedheid en grootmoedigheid tonen aan de rest van de wereld. Vandaag zijn de Verenigde Staten het symbool van oorlog en een machtscultuur. Dit eindigt omdat u de zaden van uw eigen vernietiging in jezelf draagt. Als er geen verandering komt, komt dit zeker naar jullie toe.”
 • “Zij maakten me duidelijk dat de God dit land de grootste zegen van om het even welke mensen in de geschiedenis van de wereld had gegeven. Wij verdienden het niet de rijkste, krachtigste natie in de wereld te zijn, terwijl we het licht van de wereld konden zijn. In andere landen zien de mensen ons als uitbuiters van de wereld, dominerende militaire macht en het land van de pornografie. Zij zien ons amoreel en egoïstisch, zonder ethiek. We kunnen ongestraft doen wat wij willen waar wij willen. Onze moraal lijkt kanker voor de rest van de wereld, terwijl God ons net begunstigde en als voorbeeld wou.”
 • Toen ik vanuit de ervaring terugkwam was ik totaal uit mijn doen. Ik probeerde voortdurend mensen te veranderen.
 • “Het effect van profeten en de leraren van de Messias waren een grote teleurstelling van God, omdat de mens deze verwittigingen verwerpt. Ik werd verteld dat de God deze verandering nodig acht. Als wij niet snel onze levenswijze veranderen, kan het niet anders dan dat er op een catastrofaal lijkende onmenselijke manier tussen gekomen wordt. God ziet met lede ogen toe wat de mens elkaar en de planeet aandoen. Wij werden in deze wereld gezet om harmonie en verwezenlijking na te streven. We realiseren ons de belangrijkste gevolgen niet van wat wij anderen geestelijk aandoen door ongenadig te overheersen.”
 • “Ik vroeg wat Amerika zou gebeuren. Zij zeiden dat dit eenvoudig is. We zijn van veel broze dingen afhankelijk zoals energie en vervoer. Over de hele Verenigde Staten zijn de mensen afhankelijk van andere geografische gebieden voor bijv. landbouwproducten. Hoe lang zijn we in staat zonder voedselvervoer en zonder energie te overleven?”
 • “Wat zou gebeuren, is dat deze zeer economisch gevoelige maatschappij zichzelf in haar eigen gevoelige netten zou verstrikken. Wij hebben een maatschappij van dergelijke wrede en zelfzuchtige mensen gecreëerd en zijn daarom zelf verantwoordelijk voor onenigheid. De engelen toonden me wat er zou gebeuren. De mensen zouden gaan roven om proviand, levensmiddelen en goederen. Ze zouden elkaar doden voor benzine en banden. Bijgevolg zou dit in chaos eindigen”

Guenter Wagner

 • ” Het licht toonde Guenter dat men vijanden had. Hij toonde hem schreeuwende mensen, vuur en rook dat de vorm van een paddestoel aannam. God zou alles doen om dit te voorkomen maar heeft daarbij de bewustwording van de mens nodig. God vreesde deze oorlog te zullen verliezen. Hij gaf Guenter de opdracht mee dit visioen bekend te maken.
 • ” Olie zal gebruikt worden als een wapen om de economie van de wereld onder controle te houden. De wereldeconomie gaat instorten. Er komt een oorlog tussen China en Rusland. Catastrofale natuurrampen in Amerika. Amerika valt als wereldleider. Er is een mogelijkheid tot een derde wereldoorlog. Een wetenschappelijke ontdekking komt voort uit een biologisch virus dat in staat is DNA binnen te dringen. Het zal gebruikt worden om computerchips te vervaardigen. (Nog te gebeuren volgens de “boxen” van Dannion Brinkley)
 • ” Er is een mogelijkheid op een derde wereldoorlog. Er gebeuren catastrofale natuurrampen. Een dramatische stijging van het waterpeil van de oceaan met overstromingen tot gevolg (zie verder ook Edgar Cayce).
 • ” Er komen meer een meer natuurrampen, orkanen en tornado’s, vloedgolven, aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. De mensen worden meer en meer egoïstisch waardoor hele gezinnen uit elkaar vallen en er binnen overheidsbesturen totale onenigheid is. Legers komen Amerika vanuit het zuiden binnen. Er komen explosies voor over de hele wereld in een kracht die we ons niet kunnen voorstellen. Als dit doorgaat, houdt de mens op te bestaan. (George Ritchie)

Ned Dougherty:

 • ” Oorlogen verspreiden zich vanuit het Midden-Oosten tot Afrika, Europa, Rusland en China.
 • ” Een grote bedreiging voor de vrede komt vanuit China dat zich voorbereid op een grote oorlog.
 • ” De USA zal diep in de schulden geraken en falen zijn financieel evenwicht te behouden.
 • ” Banken in de USA zullen failliet gaan door de natuurrampen. (via verzekeringen?)
 • ” De USA zal in een politieke, economische en sociale chaos betrokken geraken.
 • ” Terroristische activiteiten zullen ontstaan in het Midden-Oosten en ook binnen het Vaticaan in Rome.
 • ” Een verschuiving van de magnetische polen zal aardbevingen veroorzaken, alsook vulkanische activiteit en vloedgolven zullen ontstaan. (Fukushima)
 • ” Amerika zal zichzelf niet kunnen blijven verdedigen tegen invasie van vreemde troepen, waarschijnlijk Chinezen.

Ricky Randolph:

 • ” De aarde zal drastisch veranderen door onenigheid, oorlog en dood.
 • ” Een grote explosie in de atmosfeer, zal veel land vernietigen.
 • ” Het Amerikaanse gouvernement zal zijn macht verliezen.
 • ” Een vulkaan zal ontploffen en vele steden in de US zullen daardoor verduisterd worden.
 • ” Mensen zullen moorden voor voedsel en water.
 • ” Steden zullen instorten en er zullen nieuwe gebouwd worden.

David Oakford:

 • ” De mensheid faalt om de natuur in balans te houden en zal het slachtoffer worden van haar eigen daden.
 • ” De mensheid moet de harmonische balans van de aarde in evenwicht houden als men als soort wil overleven.
 • ” Voor men echt realiseert dat men iets moet doen aan het verstoren van het milieu zal men eerst worden wakker geschud door schade die onze aarde oploopt.
 • ” De aarde is sterk, maar is verzwakt sedert de mens zijn bronnen versneld opgebruikt tegen de regels van de natuur in.

Cassantra Musgrave

 • ” Van 1992 tot 2012 zullen aardse veranderingen versneld optreden (hierbij denk ik aan wat al bezig is, namelijk het afsmelten van de polen, de verschuiving van het magnetisch noorden, steeds meer tornado’s en overstromingen)
 • ” De grote veranderingen op de aarde zullen bestaan uit aardbevingen, vloedgolven, overstromingen, stormen. Vooral in het Oosten (Amerikaanse BDE) zal men verstomd staan van de aardbevingen.
 • ” Japan zinkt in de zee.
 • ” Er zullen 3 dagen van duisternis zijn door een natuurramp van uitstoot van vulkanische materie. Dit zal voorbijgaan.

Elaine Durham

 • ” Er zullen veel vernietigingen komen door aardbevingen, vooral in de breuklijn van de Stille oceaan.
 • ” IJsbergen zullen afbreken en komen in warmer water (dit is bezig). Hierdoor zal het waterpeil stijgen maar niet alles zal overstromen. Het zal wel lage landen tot eilanden maken, Amerika overstroomt niet.
 • ” De mensheid heeft al het kritisch punt overschreden waar het voorkomen van de toekomstige natuurrampen kon worden vermeden.

Jessica Carde:

 • ” Er zullen aardbevingen komen rond de Ring van Vuur in de Stille oceaan.
 • ” Een nieuwe wereldheerschappij zal verrijzen.
 • ” Er zullen ziektes en burgeroorlogen uitbreken.

Reinee Pasarrow:

 • ” Er zal een buitengewone verwarring ontstaan in de wereld als gevolg van de eigenschap van de mens zich niets aan te trekken van de werkelijke realiteit.
 • ” De mens overtreedt de natuurwetten waardoor de mensheid ellende zal overkomen. Dit zal geen wraak van God zijn, maar zoiets als iemand die zich pijn doet door te spotten met de wetten van de aantrekkingskracht.
 • ” De mensheid gaat kapot aan arrogantie, materialisme, racisme, chauvinisme, en verschillen in opvattingen.
 • ” Zin zal onzin lijken, maar als men de rampen ziet zal men wijzer worden.
 • ” Een onomkeerbare zuivering van de wereld zal het gevolg zijn van de menselijke levenswijze.

Lou Famosa:

 • ” Mensen van andere landen met verschillende religie en wapens zullen elkaar doden.
 • ” Overstromingen zullen voorkomen over de aarde in verschillende continenten en verschillende jaargetijden.
 • ” Honderden levens, hele voedselvelden, en honderden dieren gaan verloren.
 • ” Vulkanen over de hele wereld zullen uitbarsten, eerst één, daarna andere.
 • ” Aardbevingen zullen verwoestingen aanbrengen in bijna ieder continent. Een zware aardbeving zal plaatsvinden in Amerika. De meeste andere zullen in Europa en Azië voorkomen en zullen duizenden mensen doden.
 • ” Er komt een tijd dat alles tegelijk lijkt te gebeuren. Dit komt tegelijk met de menselijke bewustwording.
 • ” Miljoenen mensen zullen meeleven in de vernietiging van een deel van New York (dit kan de WTC-aanslag zijn).
 • ” Een zware aardbeving van 8.6 zal Eureka treffen (California?)
 • ” Duizenden mensen zullen vluchten uit rampgebieden en verhuizen naar veiliger oorden.
 • ” Afweerraketten zullen door verschillende naties tegelijk in de ruimte worden geschoten.
 • ” Zonne-uitbarstingen zullen interfereren met de aarde, meer dan dat dit ooit heeft gedaan (spreekt op het elektromagnetische schild dat ons beschermt tegen kosmische straling)
 • ” Een zware massa uit de ruimte zal rakelings de aarde passeren en door de aantrekkingskracht zal de aarde spinnen. (wiebelen)
 • ” De oceanen zullen stijgen, eerst rond de Stille Oceaan op de breuklijn en daarna andere.
 • ” Een ruimtestation zal uit de hemel vallen, door een interne explosie (waarschijnlijk de Colombiaramp van 2003 of de reeds in de oceaan gevallen Russische MIR).
 • ” Landmassa’s zullen zinken door de druk van het water erop.
 • ” De veranderingen op aarde zullen echter resulteren in een nieuwere mooiere planeet.

Kenneth Ring

Conclusies uit het onderzoek van BDE’s met toekomstvisioenen uitgevoerd door de onderzoeker Kenneth Ring.

 • ” Een toenemend aantal aardbevingen, vulkanische activiteit en geofysische veranderingen.
 • ” Verstoringen in weersomstandigheden en voedingsvoorraden.
 • ” De instorting van het economische systeem van de wereld.
 • ” De mogelijkheid van een accidentele nucleaire oorlog. (verschillende visioenen zijn het oneens, wanneer dit zou gebeuren)
 • ” Dramatische klimaatsveranderingen, droogtes en voedingstekorten.

Margot Grey

De onderzoekingen van Margot Grey naar BDE-visioenen van de toekomst

 • ” Er zullen veel problemen komen door aardbevingen en vulkanen. Dit in de ZEER NABIJE toekomst. Het zal geleidelijk slechter worden. Het wordt de uitgetredenen te verstaan gegeven, dat deze activiteiten een reflectie zijn van de onverschilligheid over de wereld.
 • ” Onder de vele vulkanische uitbarstingen die zullen gebeuren, zag ik deze in Hawaï. Ik zag de beelden op televisie. Deze waren volkomen gelijkend op wat ik zag tijdens mijn BDE.
 • ” Er zullen ernstige voedseltekorten ontstaan over de hele wereld door droogtes in verschillende streken. Dit zal de voedingsprijs zo in de hoogte jagen dat velen het zullen moeten doen met voeding die ze nooit gewild hebben.
 • ” Er zullen ernstige droogtes voorkomen in verschillende landen. Anderen gaan slachtoffer worden van abnormale stormen, overstromingen en vloedgolven als gevolg van abnormaal zware regenval. Alles bij elkaar wordt het weer grillig en onvoorspelbaar. Deze verstoringen zijn reeds begonnen.

Beth Hammond:

 • ” Er zullen armoede, oorlog en opeenvolgende stormen zijn die de aarde zullen teisteren.
 • ” Vernietigingen door aardbevingen en vulkaanuitbarstingen zullen ontstaan.
 • ” Een oorlog zal ontstaan in het Oosten.
 • het verschuiven van de magnetische polen

volgens de constateringen van NASA:

 • Volgens de Nasa is in 1998 iets veranderd aan het aantrekkingsveld van de aarde welke de magnetische polen dichter naar elkaar schoof. NASA legt uit dat als het poolijs smelt, het water meer naar de evenaar gaat welke ze verantwoordelijk achten voor het op drift geraken van de magnetische aardpolen. Deze bevinding is een bevestiging van de voorspellingen in toekomstbeelden bij de BDE en de voorspellingen van Edgar Cayce.

Rond 1925 was Edgar Cayce de eerste die een verandering zag van de aarde. Hij voorzag het op drift gaan van de magnetische polen, het afsmelten van het poolijs, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, overstromingen en vloedgolven. Hij schatte het begin van de wijzigingen binnen de aardkorst en zijn vloeibare kern tussen 1960 en 1998 met als gevolg van het op drift geraken van de magnetische polen in 1998 (dit werd in 1998 ontdekt). “dit zal verstoringen geven in de poolgebieden die vulkaanuitbarstingen zal veroorzaken en een verschuiving van de polen. Zo zullen warmere gebieden meer tropisch worden”

Ned Dougherty

 • ” een verschuiving van de polen zal ernstige aardbevingen en vloedgolven veroorzaken.
 • Dr. Kenneth Ring’s onderzoekscentrum ” er komt een verschuiving van de polen, het zal niet alles doden, maar we zullen opnieuw moeten beginnen. Er komt een grotere landmassa (op de polen?)

Margot Grey studiecentrum

 • ” De polen verschuiven.

Ruth Montgomery

 • ” Geen kustgebieden gaan nog veilig zijn gedurende het verschuiven van de polen door mogelijke vloedgolven. Velen zullen dit niet overleven. Na een periode van rumoerige zeeën en beangstigende stormen, zal dit tot rust komen. Tropische gebieden worden koud en het noorden wordt tropisch.

NASA:

 • 2 grote ijsoppervlaktes verwijderen zich en de pool verloor in één afgelopen jaar 3000 m². Onderzoekers verwachten een warmere trend.

Albert Einstein:

 • In poolgebieden is er een constante ophoping van ijs dat niet symmetrisch verdeeld is. Dit produceert een centrifugale kracht die op de broze aardkorst inwerkt tot op een bepaald punt dat dit de polen verschuift naar de evenaar toe.
 • Een derde wereldoorlog?

Dit ligt in iedere profetie open als een mogelijke werkelijkheid. Volgens sommigen zou het gaan om hoogstens 1 of 2 kernontploffingen of iets in die aard. Een derde wereldoorlog is iets dat de wijsheid van de mens volledig in de hand heeft. Men heeft kernwapens, maar de mens is tot hiertoe zo slim geweest deze niet te gebruiken. Toch was het bijna wel zo. Als de Duitsers nog één jaar hadden kunnen verder werken aan hun geheim wapen, dan zou het zeker gebruikt geweest zijn. Maar laten we even iets vergelijken. Edgar Cayce voorzag in 1935 de tweede wereldoorlog die zou beginnen in 1941. Hij beschreef dit als een wereld die in brand stond. Hij voorspelde ook het einde van die oorlog. Ondanks het zeker een harde oorlog was, zou de visie van “de wereld in brand” ons echter veel ernstiger doen verwachten. Zo is het ook met de derde wereldoorlog die tot de mogelijkheden en jawel tot de gevaren behoort. Denken we maar eens aan de energie en de olie.

Een rijk van vrede en voorspoed

Door de rampen en de grote verliezen die slechts kort zouden duren, zou men gaan inzien dat men het leven, de flora en de wereld totaal anders moet waarderen. Ook dat men in vrede met elkaar moet leven of men vernietigt de hele wereld. Net zoals na de 2de wereldoorlog een vrede met economische groei en vooruitgang ontstond, ontstaat dan een vredig samenwerken en respect voor de natuur, waarbij de mens terug helpt de natuur en het evenwicht op te bouwen. Tevens hou ik nog rekening met een mogelijke derde wereldoorlog zoals sommige die ALS MOGELIJKHEID zagen, onvoorwaardelijk dus. Dit zou het in liefde en vrede omgaan met elkaar nog bewuster maken.

Gemiddelde temperatuurstijging

Regen sedert 1921 zowel in hoeveelheid neerslag als in hoeveelheid dagen + 11%!

Een afbeelding spreekt op een stijging van de zeespiegel van 88 meter. Dat lijkt me wel wat ongelooflijk, maar het wordt volgens sommige wetenschappelijke studies geschat op 88 cm… en geen 88 meter. Dit voor 2100.
Maar dat is dan puur op basis van het afsmelten van de polen en verder niets. Wel zouden er drastische klimaatveranderingen zijn. Een specialist sprak nu al van nog eens een stijging van gemiddeld 11 procent in regenperioden (Nederland). Dit op basis van de vergelijking van 1950 tot nu. Men is blijkbaar onzeker en men durft niet goed te voorspellen. Er zijn namelijk nog andere factoren die meespelen zoals de ontdekking van 1998 dat de aarde op de evenaar uitzet (buitenwaartse vermindering van de aantrekkingskracht). Hierdoor stijgt het water ook. Vooral de verschuiving van de polen zou drastische gevolgen hebben. Zeker als dit vrij snel gaat.

Conclusie
 • ” Het is vast en zeker een feit dat we de grondstoffen, mede door de overbevolking veel te gulzig opgebruiken.
 • ” Het is ook een feit dat het in de lijn van de verwachting ligt dat steeds meer regels met de voeten getreden worden.
 • ” We leven met spanningen rond het Midden-Oosten en de olie, die we ondanks fabeltjes nog niet meteen kunnen missen.
 • ” De economie is er de laatste jaren ook niet erg op verbeterd.
 • ” Er zijn weersveranderingen, het weer wordt grilliger. Zo is er gemiddeld 11% meer neerslag en regendagen (in het westen). Er zullen ook grote droogtes zijn in andere gebieden.
 • ” Er blijkt inderdaad een zeer nauwkeurig voorspelde verschuiving van de polen te zijn. Edgar Cayce, verklaarde ze rond 1925 door de binnenste aardmassa die niet meer synchroon meedraait met de aardkost. (NASA vermoedt dit ook en stelt dit al waarschijnlijke verklaring voor de verschuiving van de polen door wijziging van gesmolten ijzermassa’s)

Toch ligt het geheel nog niet apocalyptisch, al zal het zeer hard worden als de voorspellingen uitkomen. Volgens mij is voor de drastische impact door bijvoorbeeld afsmelten van polen nog veel tijd. Dit tijdschema kan erg snel veranderen als er iets drastisch gebeurt. Daar staat onze planeet echter al eeuwenlang aan bloot.

Het goede nieuws is, dat indien dit gebeurt, de mens tot inzicht zal komen door die ervaring en dat alleen onze mentaliteit en aard zal veranderen. We zullen in harmonie leven als tuinders voor de natuur, als vrienden met elkaar omdat we ervaren elkaar te moeten helpen en alleen iets positiefs in stand gehouden kan worden, mits harmonie. Dit zal ook spirituele inzichten geven.

Eigenlijk is het geheel een korte pijn voor de aarde maar met drastische positieve veranderingen.

Op zijn minst merkwaardig zijn de voorspellingen van Cayce en deze die bij de BDE’s voorkomen en al bewezen hebben vrij accuraat te zijn. Deze voorspellingen geven ook fantastische gelijke trends te zien en dit voor BDE’s uit jaren waarbij deze dingen niet voorzien konden worden.

Wees echter niet bang voor een derde wereldoorlog, deze is slechts voorwaardelijk, hij wordt nergens uitdrukkelijk voorspeld. Hij wordt als gevaar weergegeven, wel als reëel gevaar. Ik denk dat we gewoon al sedert 1945 alle dagen met dit gevaar leven en enkele keren (Cuba-crisis) is het bijna zover geweest. Dat verandert dus weinig aan dat risico. De voorwaardelijke voorspelling is hier zelfs zeer nuttig te weten dat men meer moet opletten dan we denken. Volgens mij is het ergens bijna onvermijdelijk als bepaalde volkeren binnenkort ook de bom hebben, dat die ooit wel eens gebruikt zal worden. Dit voorzagen Eddington en anderen al… Ik bedoel daarmee niet dat het die volkeren zijn die de vlam ontsteken. Maar de bedreigingen geven spanningen. We hebben geleerd uit Irak met hun vermeende nucleaire en chemische wapens. (Ze hadden er wel en hebben ze gebruikt ook) Voor een oorlog- en nu permitteer ik me een eigen mening- is de olie gevaarlijk.

Betreft de polen op zichzelf, dit is voor deze generatie en de volgende. Zo drastisch zal dit op zichzelf niet zijn, maar wel grote weersveranderingen veroorzaken.

Het gevaar zit wel in een verschuiving van de magnetische pool en dat is wat Edgar Cayce exact voorzag inclusief de datum… Nu is dat nog niet zo veel afgeweken, maar het gaat sneller en sneller en wat mogelijk bleek op enkele jaren is onrustwekkend voor de toekomst.

Maar laten we het einde van de film bekijken, de grote vrede en de grote verandering. Het nieuwe tijdperk van een totale andere leefwijze en respect voor alles. Waar gaan we nu naartoe als er eens niets verandert? Steeds meer stress en spanningen? Dit kan nooit houden. Ons gulzig bronnen absorberen ook niet. Men steekt zich steeds weg, “het zal voor ons niet meer zijn”. Een onverantwoorder gedrag bestaat er niet. We verprutsen de toekomst van onze eigen kinderen.

	 Denis 

© 2002 Aura-Oasis – Denis Dhondt