Holisme

Aura Oasis Logo

Holisme

psyche

Onze werkelijkheid is een illusie

Niets bestaat op zichzelf. Een elektron kan zich wel bewegen door een koperdraad (elektriciteit) maar kan niet zonder het bijbehorend proton waarmee het een atoom vormde.
De afzonderlijke deeltjes zijn dus één geheel. Je kan een negatieve pool van een batterij verbinden met een positieve van een andere batterij maar er zal geen stroom vloeien. De elektronen horen niet bij hun bron.

Maar ook kunnen zelfs deze deeltjes SAMEN niet zonder hun omgeving van tijd, ruimte en energie. Zonder energie in de omgeving zou het atoom gewoon niet bestaan, net zoals wij niet zouden bestaan zonder moeder. Of zonder voedsel, of zonder zon. Zonder warmte zouden atomen niet eens bestaan (ze vallen uit elkaar bij het absolute nulpunt)

Alles is onzichtbaar verbonden met al het andere, ook al zijn het verschillende delen. Dat is het principe van het holisme. We kunnen er niet meer onderuit. Zonder onze primitieve voorouders of andere roots van miljoenen en zelfs miljarden jaren geleden zouden we niet bestaan.

Wij bestaan uit atomen en die atomen zouden niet bestaan zonder de ruimte.
Eigenlijk zijn elektronen en protonen gewoon velden. Net zoals je twee sterke magneten bij elkaar zou houden, op deze manier maakt het veld de illusie van vaste stof.

Organische levensvormen zouden niet bestaan zonder een vormende geest want hoe zou uit stof, leven kunnen voortkomen?

Op een spiritueel hoger geestelijk vlak, of in hogere sferen hangen we ook van elkaar af. Ook als we sterven komen we in een wereld met bekende verwanten terug. Ook die geestelijke wereld ervaren we materieel. We zweven niet in een leegte.

Als dit geest is, dan is alles doorweven van geest, zowel het aardse als het leven aan gene zijde.

Als iemand in de oorlog werd gefusilleerd, door welke exacte oorzaak is hij dan gestorven?
Je zou denken “de dood door de kogel”. Maar er hangt veel meer aan verbonden. Zonder degene die het geweer uitgevonden heeft kan dit niet gebeuren. En deze kon niet bestaan zonder zijn vader.
Die kogel kan niet afgevuurd worden zonder de uitvinding van de springstof.
De man die het slachtoffer vermoorde, wat waren zijn motieven of opdrachten en wat stond daartegenover? Misschien werd hij zelf vermoord als hij de ideologie van Hitler niet opvolgde. Nu zitten we al op psychisch gebied. Waarom dacht Hitler de man te zijn waarmee het occulte duizendjarige rijk van Vrede zou komen?

Je kan nooit iets afzonderen van om het even wat anders. We kunnen duidelijk ook nooit zonder het geestelijke bewustzijn.

Bestaan er dingen die onzichtbaar voor ons bewustzijn zijn, zoals er kleuren zijn die we niet kunnen zien?

Hebben we eigenlijk het recht te filosoferen over dingen waarvan we nooit het geheel kunnen bevatten? Of zijn het niet meer dan persoonlijke zienswijzen?

Zijn we puur psychisch? En kunnen we op deze manier één ding zijn?
Kan er zich ooit wel iets ontplooien zonder een streefdoel naar perfectionering? Met andere woorden, moet er in eerste instantie niet een einddoel in zicht zijn?

      Denis

© 2011 Aura-Oasis – Denis Dhondt