Alternatief genezen – Rebirthing

Rebirthing

Aura Oasis Logo

Alternatief genezend

Techniek…

Het eerste wat een baby doet als hij geboren wordt is ADEMEN… terwijl iemand die sterft naar het volks-gezegde dikwijls “zijn laatste adem uitblaast”.
We staan er niet bij stil, maar het is het eerste en dikwijls ook het laatste wat we in dit leven hier doen, het is erg nauw verbonden aan onze “overgang”. We weten echter meestal niet dat OOK de manier van ademen een cruciale rol speelt in gans ons leven en het “beleven” van onze werkelijkheid…

De invloed van de adem.

Onze ademhaling is sterk vervlochten met ons vegetatieve zenuwstelsel, wat betekent dat onze ademhaling onrechtstreeks beïnvloedbaar is door omgevingsfactoren, gaande van stress tot angsten, trauma’s, …. . Denk maar eens wat U doet als U schrikt of als U onder spanning staat …. juist ja, U gaat de adem inhouden. Door dit te doen, worden er gevoelens onderdrukt. Van een dergelijk mechanisme zijn we ons veelal niet bewust, maar de effecten ervan zijn echter wel merkbaar in ons dagelijks leven. Er wordt oppervlakkiger geademd wat leidt tot verminderde zuurstofopname en om dit te compenseren gaat men sneller ademhalen (maar nog steeds oppervlakkig). Op die manier worden na verloop van tijd de hulpademhalingsspieren gebruikt (dit zijn de sleutelbeenademhalingsspieren), die ook verbonden zijn met de nekspieren en de spieren van ons hoofd. De klachten blijven niet uit en variëren van nek – en rugpijn tot hoofdpijn (spanningshoofdpijn). Voeg hier nog wat extra werk bij en een minder gezonde levensstijl en men heeft een perfecte cocktail van zaken die de gezondheid ondermijnen. Er is onvoldoende energietoevoer en het lichaam is dan op die momenten vatbaarder voor allerlei ziekten. Door bewust verbonden te ademen wordt dat adempatroon verbroken en komt er ruimte vrij om te ervaren en te voelen hoe men op bepaalde gebeurtenissen “anders” kan reageren. Zo leert men ontspannen en vrij ademen en daardoor ontspannen te leven… Deze speciale techniek van HEEL specifiek ademen kan aan iedereen aangeleerd worden via Rebirthing.

Wat doet rebirthing?

Door het langdurig verbonden ademen wordt er meer zuurstof opgenomen in ons lichaam, wat een heilzaam effect heeft op ons organisme; onze lichaamscellen hebben in de eerste plaats genoeg zuurstof nodig om te overleven. De grotere toevoer van zuurstof zorgt blijkbaar ook voor het beter functioneren van onze hersenen: dikwijls komen mensen tot inzichten in hun leven die tot dan toe uitgebleven zijn. Het is reeds wetenschappelijk aangetoond dat onze hersenen na 5 minuten afsterven in geval van zuurstofnood (bij reanimaties, … ), omgekeerd zou dus kunnen betekenen dat onze hersenen enigszins geprikkeld of toch zeker gestimuleerd raken door een grote toevoer van zuurstof. Na een zekere tijd verbonden ademen (afhankelijk van persoon tot persoon) kan het voorkomen dat er een adrenaline-rush ontketend wordt, met als gevolg een aangenaam tintelen van het lichaam en dikwijls euforische gedachten en gevoelens (sommigen bestempelen dit als de lichamelijke ervaring van God). Er wordt op dat moment gelukzaligheid ervaren… . Niet zelden komt men tijdens een ademsessie terug in aanraking met niet verwerkt verdriet, verborgen pijn of angst. Op dat moment kan dit gevoel herbeleefd worden onder begeleiding van een liefdevolle en deskundige rebirther-therapeut. Mits het goed opvolgen van de instructies die door de rebirther gegeven worden, kan de negatieve mentale massa voor eens en altijd losgelaten worden. Op die manier wordt een probleem verwerkt en geïntegreerd in het dagelijkse leven, waardoor de mens zich vrijer voelt. De kwaliteit van het leven kan progressief toenemen naarmate men vordert in de ademcycli.

Wat is rebirthing juist?

Rebirthing is dus een HEEL specifieke ademhalingstechniek waarbij er intensief, ontspannen wordt geademd en waarbij de in- en uitademing elkaar opvolgen, zonder dat er pauzes zijn. Dit heet men “verbonden” ademen. Door dit soort ademhalen wordt een invloed uitgeoefend op het vegetatief zenuwstelsel, met als gevolg betere regeling van de onbewust gestuurde metabole processen.

Doelgroep

Rebirthing is er voor iedereen die vrijer wil leven en voor wie meer wil genieten van het leven. Bewust verbonden ademen is een perfecte manier om te leren omgaan met allerlei vormen van stress en angst, door deze los te laten en te integreren. Rebirthen is terug op adem komen, maar ook grenzen verleggen. De meeste mensen worden er rustig van, kunnen algemeen beter functioneren en worden daardoor gewoon gelukkiger. Het is een eenvoudige manier om in alle rust weer tot zichzelf te komen. Sommigen beweren dat men er spiritueel door groeit. Ik zie het ook anders – men leert er bewuster door te leven in het hier en nu – datgene wat net dat ietsje meer kwaliteit aan het leven geeft wordt in het bewustzijn gebracht, waardoor het leven intenser beleefd wordt.

Verschillende vormen van rebirthing

Eerst en vooral wordt er een intake-gesprek gevoerd waarbij er specifieke vragen gesteld worden; dit gesprek duurt ongeveer anderhalf uur. Nadien volgt er een eerste ademsessie. Wie aan een rebirthingscyclus begint wordt aangeraden om eerst een aantal “droge” sessies te doen die meestal liggend gebeuren op een matras of zachte ondergrond. Onder begeleiding van de rebirther wordt er bewust verbonden geademd; belangrijk is dat de cliënt zelf bepaalt hoe ver hij of zij gaat. Er wordt niets uitgelokt of geforceerd. De “droge” sessies duren gemiddeld anderhalf uur. In overleg met de rebirther kan men sessies in warm water doen (37°C). Het warme water verdiept meestal het proces.

Opmerking:

Om van een optimaal effect te kunnen genieten is een cyclus van meerdere sessies noodzakelijk. Belangrijk is dat het goed kan aangeleerd worden zodat men het vlug zelfstandig aankan, zodat men niet afhankelijk blijft van de rebirther zelf. Copyright by David Ost (verpleger/rebirther en nu hypnotherapeut) voor Aura-Oasis.

      David Ost

© 2002 Aura-Oasis – Denis Dhondt