Magie

Aura Oasis Logo

Magie

black_magic_woman_santana

Mysterieuze krachten door mentale invloed

Dit onderwerp lijkt niet realistisch en niet meer van deze tijd. Maar…
Misschien ben je een van de mensen bij wie het na een tijd fout gaat met degenen die je lang bejegend hebben. Ze lijken wel vervloekt al doe je niets. Onvermijdelijk lijkt het hunzelf te straffen.
Ben je jaloers dan lijken alle voordelen naar die ene persoon te gaan. Dit zijn vormen van automatische mentale invloed.

De film “Carrie” beeldde het nogal erg overdreven uit. Ook ging het direct. Maar het komt op die manier wel voor. De meeste poltergeistfenomenen zijn immers RSPK (recurrend spontanous psycho kinesis of herhaaldelijke onbewuste invloed op fysieke actie). Al is dit fenomeen wel meer gecompliceerd dan die verklaring alleen, maar ze bestaat. Meestal is er een combinatie met andere zaken. Donkere figuren en geesten spelen naar mijn ervaring ook mee.

Iemand bewust verwensen of geluk toewensen heeft minder resultaat doordat dit stemt vanuit bewuste druk vertrekt, maar let op van je onbewuste vermogens. Het is dus niet zo gemakkelijk om met wil dingen te doen.
Tenzij de vloek bij het ombrengen van de persoon door deze wordt geuit.

Toch zijn er die erin slagen voorwerpen te bewegen. Het beroemdste geval was Nina Kulagina. Vanuit eigen doorzetting omdat ze het leuk vond soms dingen zoals lucifers te kunnen bewegen, ontwikkelde zij zich tot een goed onderzocht psychokinetisch medium. Ze kon het in allerlei strenge toestanden. Uiteindelijk lukte het haar met grotere voorwerpen zoals met bekertjes onder glazen stolpen.

Uiteindelijk eindigde ze wetenschappelijk onderzocht als militair geheim tijdens de koude oorlog om invloed uit te oefenen op mensen. Daartoe bewees ze meer dan eens in een gecontroleerde wetenschappelijke ruimte om een kikker dood te denken door zijn hart te laten stoppen. De Amerikanen reageerden daarop met hun project Stargate (psychische spionage) en ontdekten zo dat een op de Noordpool gebouwde barak diende om de eerste van de super grote kernbuikboten te bouwen waarvan de Koerks hun paradepaardje was.

Dus iemand dood denken blijkt toch te kunnen… Als je iemand dood kan denken, kan je ook iemand genezen. Daar schuilt ook een soort spirituele magische kracht in.

Ook autosuggestie of placebo is iets dat je magisch kan noemen. Het oefent een zekere invloed uit en vaak zijn daar zaken door genezen waar de hoop was opgegeven.

Iets wat ook bekend is, is de kracht der wanhoop. Bijv. iemand belandt onder een zware wagen en kan er niet vanonder omdat deze bovenop hem gevallen is en zijn leven bedreigt. Zo tilde iemand eens een vrij zware auto op bij iemand die onder zijn auto aan het sleutelen was met verwijderd wiel. Supervermogens op de juiste momenten. Hier komen ook factoren bij zoals het feit dat het misschien de tijd niet was voor de man onder de auto.

Ook komen vrij vreemde onverklaarbare hulpacties voor bij onvermijdelijk dodelijke gebeurtenissen. Je kan ergens vanaf vallen en onverklaarbaar terug geduwd worden (van gene zijde?) of gered worden door een onwaarschijnlijk “toeval” bij een hopelose situatie. Ook bovennatuurlijke ingrepen komen voor zoals een auto die vlak voor een onafwendbaar ongeval plots verplaatst blijkt zodat er niets gebeurt en je blijft leven. Zoals laatste heb ikzelf eens meegemaakt.

Ook speelt de bezieling en de hartstocht die je in een werk steekt een grote rol op de schoonheid en het succes van je realisatie.

Voor wie meer zocht te weten over voodoo, verwijs ik naar onderstaande site. Voor heel zwaar geïnteresseerden heb ik nog een waar lijvig antiek boek “Magie Practique” te koop voor wie een goed bod doet voor dit antieke curiosum.

      Denis

© 2010 Aura-Oasis – Denis Dhondt