Genezing na BDE

Aura Oasis Logo

Genezing na BDE

bde2

Indrukwekkende genezingen na een bijna doodervaring

Het lijkt me vrij onmogelijk dat sommigen zo enorm verrassend genezen na een enorm zware fysieke ziekte of kwetsuur. In sommige ernstige situaties zijn de kansen op herstel zo klein dat men het meeste herstel eigenlijk opgeeft.
Er zijn zelfs mensen die door uren zonder hartslag, dood verklaard werden en die toch plots de ogen openen tot grote verwondering van de persoon die het ontdekt.
Anderen blijven in een soort bewarende staat tot ze miraculeus gevonden worden.

Toch weten ervaren dokters die op zulke diensten werkzaam zijn dat “de wonderen daarvoor de wereld nog niet uit zijn” en dat onwaarschijnlijke genezing of herstel soms voorkomt, ook al acht men ze medisch onmogelijk.

Persoonlijk ken ik verschillende mensen die een bijna doodervaring hebben gehad. Vooral een bijzonder geval was zo toegetakeld door een naar beneden vallende lift van 2500 kg terwijl hij beneden in de liftkoker stond, dat je kan zeggen dat hij alles gebroken had.
Men werkte 45 minuten om hem bereikbaar te krijgen. O.a zijn ene gebroken arm hing enkel nog door een lapje huid aan de schouder.

Een arm die weer aangroeit hebben medici nog niet veel meegemaakt en het is over dergelijke ongelooflijke zaken dat ik het wil hebben. Natuurlijk had men geprobeerd zijn arm te redden, maar zonder een uitzonderlijk groot stukje hulp van de natuur zou dit niet kunnen lukken. De hoop was ijdel.

Kenmerkend is dat de meeste van degenen die een ongelooflijke herstelling na ziekte of ongeval meemaken, hebben een bijna doodervaring gehad. Zij moesten daarbij weerkeren of kozen zelf om terug te keren, omdat hun taak nog niet af was en omdat men hen hier nog nodig had. Daarbij kregen ze blijkbaar een ongelooflijk snelle genezing in enkele weken, maanden die normaal jaren zou duren. Daarbij is het dan nog erg onwaarschijnlijk dat het nog zou goedkomen.

De persoon waarvan ik hier als voorbeeld spreek, genas van tientallen breuken, bloedingen, kwetsuren van inwendige organen zoals longen op 3 maand tot volledige mobiliteit!!!
Hij had idd een zeer overtuigende bijna doodervaring gehad die je hem niet kan afpraten. “Dat is echt”.

Sceptici mogen bijna doodervaringen nu nog afdoen als verklaarbaar door er een passende uitleg voor te bedenken, bij het andere kenmerk ervan moeten ze zich bedienen van een wonderlijke toevalsverklaring voor de herstelling.

Maar ook bij ernstige ongeneeslijke ziekten en kansloze toestanden komen na een bijna doodervaring veel meer wonderlijke genezingen voor, die niet kunnen verklaard worden door vorderingen van de wetenschap.

Het was al lang bekend in studies van BDE’s. Ook heb ik als voorzitter van aura-oasis al heel veel ervaringen uit eerste hand ontvangen van bijna doodervaringen. Ook zijn me heel vaak ervaringen daarvan toegezonden in eigen woorden. Je kan deze zaken niet afdoen als fantasie of een praatje. Vooral niet bij mensen die je kent en die normaal niet in deze dingen geloofden. Maar wat ze meegemaakt hebben is echt! Voor hen is dat een 100% zekerheid en het was geen hallucinatie noch een droom. (er zijn mensen die – en hallucinaties, – en bijna doodervaring meemaakten en dus het verschil kennen).
Ik kende de destijdse voorzitter van de Belgische IANDS goed. Ik had die ook enkele keren uitgenodigd om een voordracht over het fenomeen te komen houden in de zaal van onze vereniging. Hij had zelf 2 bijna doodervaringen gehad, zei het wel in minder toegetakelde toestand.

Wat je ook vaak gaat zien bij mensen met een bde is een verandering van persoonlijkheid. Bepaalde kwalijke kantjes blijkt men ten alle koste te mijden. Een mindere kant van de BDE is dat meer dan 70% uit de echt gescheiden raakt. Dit komt doordat de partner het moeilijk heeft met veranderde gewoontes en/of geloof.

Dat men een hulpje krijgt bij de genezing neemt niet weg dat de beproeving van het leven daarom ook gemakkelijk gaat zijn. Sommigen zijn dit getoond tijdens hun bijna doodervaring en zagen een blik in de toekomst die nog stond te gebeuren na hun BDE. Vaak wordt de indruk gegeven dat men een keuze heeft maar men beter zou weerkeren. In ieder geval beëindigt de gedachte aan de nood om terug te keren de BDE en duikt men terug in zijn lichaam.

      Denis

© 2011 Aura-Oasis – Denis Dhondt