Inbeelding of echte spoken?

Aura Oasis Logo

Inbeelding of echte spoken?

Poltergeist-Therese_Selles

Entiteiten?

Regelmatig contacteren me wel eens mensen die bang zijn door ervaringen in eigen woning en beweert dat er vreemde zaken gebeuren. De tv gaat vanzelf aan, men voelt zich niet alleen, met hoort voetstappen en geluiden, kortom men vreest echt dat er iets dreigend in huis is.

Je kan je de vraag stellen of mensen zich dat zo gemakkelijk inbeelden en of het allemaal niet eigen bangmakerij is. Er mogen zelfs berichten bij zijn van dingen die niet op hun plaats staan maar wellicht denk je dat men ze mogelijk zelf zo gezet heeft en vergeten terugplaatsen. Dit is ook de meest logische verklaring die altijd moet worden overwogen.

In de regel heb ik ervaren dat eer men iemand contacteert voor werkelijke hulp, ze wel al redelijk zelf wat gevolgd hebben en vrij zeker van hun stuk zijn. Er is iets.
Meestal heeft men zelf al dingen geprobeerd om het te doen ophouden. Vaak zijn er nog al personen geweest en vaak ben je ook niet alleen gecontacteerd.

Het zijn dus bijna nooit verhaaltjes van pubers die net een spookfilm gezien hebben en even willen opscheppen met eigen mysterieuze, maar door de fantasie opgeblazen ervaringen. Daarvoor doet men niemand komen.

In de praktijk constateer ik dat er vaak wel degelijk wat aan de hand is en soms merk ik tijdens mijn bezoek zelf dat er sommige onregelmatigheden gebeuren. Meestal zijn er ook meerdere personen die de verklaringen bevestigen.
Zelfs als het ter plaatse erg kalm en erg verstoken lijkt van geestelijke aanwezigen, heeft de ervaring me toch geleerd dat het toch bijna niet voorkomt dat men het allemaal zomaar gefantaseerd heeft. Vaak zijn er werkelijke fenomenen. Door alleen een onderzoek ter plaatse schiet je niet zoveel op, tenzij dan dat er een kleine kans is dat er werkelijk iets geregistreerd wordt waarmee je de personen kan geruststellen dat ze niet “gestoord” zijn. Oplossen doet zoiets niets en de meesten weten met dit tweede deel van de job, geen echte raad. Velen branden dan maar eens Sagesticks maar helpen doet dit niet. Ervarenen weten het maar men moest toch iets doen. Heel vaak hebben de bewoners dat echter zelf ook al allemaal geprobeerd, inclusief wijwater en andere internetoplossingen. Vaak maken velen er zich dan mee vanaf dat het niet gevaarlijk is en dat je ze ook niet moet provoceren in geval ze wel agressief zouden worden… Niet echt een oplossing voor het probleem waar je hulp voor zocht.

Ik heb dus geleerd deze zaken veel ernstiger te nemen dan ze er kunnen uitzien. Dingen die volgens je niet kunnen, kunnen wel degelijk. Daartoe behoort bijv. een wekker die afloopt zonder batterij of stroomvoorziening en daarbij dan nog een ander geluid produceert dan dat waarvoor hij gemaakt is. Dit is hier als voorbeeld gebruikt maar het is ook wel echt gebeurd bij enkele zaken. Dit zijn dus zaken die technisch gezien niet kunnen maar toch waar zijn. En inderdaad ben ik daar al meermaals getuige van geweest.

Het meest voorkomend is elektriciteit maar het is ook het moeilijkst om te bepalen of deze niet veroorzaakt worden door gewone storingen op het net. Dit alleen is dus niet voldoende en meestal wel echt elektrisch.

Bestaan deze dingen dan echt?
Ja, ze bestaan wel degelijk en ze zijn wel redelijk bewijskrachtig te ervaren als je het geluk hebt, er op dat ogenblik net bij te zijn.

Er is ook nog een tweede soort spokerij en die is moeilijker vast te leggen of te verhelpen. Dat is als de geest, persoonsgebonden rond iemand doolt en die persoonlijk lastig valt. Ook deze dingen zijn vaak geen wanen, al worden deze in de meeste gevallen zo geduid waarop dan maar misselijk makende medicatie geslikt moet worden. Open zal men hier niet voor staan. Toch is hier wel bewijs voor te vinden.

Beide zijn dus echt en laten soms echt overtuigende zaken ervaren. Het is op te lossen, al kan dat niet gegarandeerd worden.
Ik heb een redelijk goed werkende methode maar wil ze niet meteen op straat gooien wat de weg zou openen voor vele wanne-be specialisten die eigenlijk te weinig kennen van omgaan met de geestenwereld.
In de praktijk zijn er zelfs die de situatie slechter maken waarbij ze zelfs de entiteit agressief achter laten. Zoiets mag natuurlijk niet gebeuren.

Mijn ervaring is dus dat de bewoners het zelf bijna nooit overdrijven. Dat wordt soms wel door derden gedaan.

Wat wel voorkomt is dat sommigen wel redelijk angstig beginnen worden zijn na enkele vruchteloze pogingen er iets aan te doen. De meest beangstigende verschijnselen zijn donkere schaduwfiguren, die duidelijk waargenomen worden. Andere fenomenen komen in het begin eerder bevreemdend over.

Mocht je zelf zo’n zaken ervaren kan je vrijblijvend raad en hulp verkrijgen via contact.

      Denis

© 2012 Aura-Oasis – Denis Dhondt