Even doodgebliksemd

bde2Ik was even dood door de bliksem

Toen D. op 17 september 1975 aan het telefoneren was tijdens een onweer werd hij getroffen door de bliksem, die via de telefoonlijn miljoenen volt door zijn hoofd en zijn lichaam joeg. Zijn hart stopte en hij stierf (hij was overtuigd dat hij “dood” was). Hij keek neer op zijn eigen lichaam toen men hem probeerde de eerste hulp te geven, terwijl de hulpdiensten opgeroepen werden. Toen de dokters hem dood verklaarden, was hij reeds op weg door de donkere tunnel naar een geestelijk wezen van licht en vrede. Hij werd naar de lichtstad gebracht en er werd hem getoond wat er nog te gebeuren stond vóór het jaar 2000. Tussen deze voorspellende beelden zag hij exacte details van de Golfoorlog, het Nucleaire accident van Chernobyl en een komende economische crisis. Van de 117 dingen die hem getoond werden kwamen er reeds 95 uit. Het feit dat hij werd meegenomen naar de lichtstad, maakt zijn BDE één van de zeer zeldzame gevallen, waar men toch de grens overschreed.

Zijn dood

Het volgende wat hij waarnam was alsof een trein aan de lichtsnelheid zijn oor kwam binnengereden. Hij voelde iedere cel in zijn lichaam branden alsof deze door een zuur werd aangevreten. De nagels van zijn schoenen smolten aan de nagels van de houten vloer en daardoor viel hij neer waarbij zijn voeten uit zijn schoenen wrikten. Wat een fractie van een seconde moest zijn leek een uur geduurd te hebben. Zijn immense pijn ging over en hij werd overspoeld door een golf van vrede en rust. Hieronder zijn eigen verhaal:

Ik wilde weten waar ik was en keek rond. Onder mij zag ik mijn eigen lichaam, dat dwars over het bed geslingerd lag. Mijn schoenen smeulden en de telefoonhoorn was gesmolten in mijn hand. Ik kon zien hoe S. in de kamer holde. Ze stond over het bed naar mij te kijken met een aangedane uitdrukking, net zoals je van een moeder zou zien die haar kind ziet verdrinken.

 1. was in minder dan 10 minuten bij me. Hij wist dat er iets mis was, omdat hij de explosie hoorde van de andere kant van de lijn. Ik zag hoe hij me vasthield en de hulpdiensten belde.

Ik zag mezelf wegvoeren op de brancard door de gietende regen in de wagen van de hulpdienst. Ik zag dit alles zonder medelijden noch pijn. Er vormde zich een tunnel, zoals het oog van een storm dat naar mij kwam. Ik hoorde een bellengerinkel toen de tunnel als een spiraal rond mij kwam. De waarneming van mezelf en de hulpdiensten verdween toen ik op hoge snelheid door de tunnel naar een steeds helderder licht ging. Dit was het sterkste licht dat ik ooit zag, maar het deed mijn ogen geen pijn.

Ontmoeting met het lichtwezen

Toen ik naar rechts keek zag ik de zilveren vorm naderen als een silhouette in de mist. Toen dit naderde werd ik overspoeld door een gevoel van liefde zoals bij het terugzien van een geliefde, een moeder of een beste vriend, maar dan in duizendvoud. Het lichtwezen kwam steeds dichter en het gevoel van liefde nam er nog door toe. Deze aanwezigheid voelde zo familiair met me mee dat ik wist dat deze ieder gevoel voelde dat ik ooit had gevoeld. Toen begon de terugblik op mijn leven. Ik voelde en zag iedere gebeurtenis die me in mijn leven was overkomen. Na deze terugblik kreeg ik nog een flash-back op bepaalde gebeurtenissen en deze deden me tot bepaalde conclusies over mezelf komen. Ik schaamde me toen ik me realiseerde dat ik nooit iemand had geholpen en steeds een zelfzuchtig leven had geleid. Ik had nooit iets om mijn naasten gegeven.

Ik schaamde me echt voor dat lichtwezen. Toen ik daar een aanraking van voelde was dit pure liefde en medelijden. “Wie je bent is het verschil dat je met God hebt, en dat verschil is liefde” hoorde ik duidelijk, doch mentaal telepathisch. Nogmaals kreeg ik een terugblik; hoeveel liefde had ik aan anderen gegeven? Voor ieder goed ding uit mijn leven, waren er minstens twintig slechte die daar tegenover stonden. Indien schuld een gewicht had, dan woog ik 500 kg. “Mijn leven zal beter zijn, nu ik het geheim van het leven ken” antwoordde ik naar het licht. De sterke emotionele gevoelens vloeiden weg, toen het wezen zich verwijderde. Toen realiseerde ik me dat ik niet terug kon. Mijn lichaam was vernield door de bliksem. Ik was dood.

De kristallen stad

Als vleugelloze vogels zweefden we naar een stad vol kathedralen. (Hier spreekt hij plots van “we”, dus veronderstel ik dat hij een gevoel van aanwezigheid van andere wezens was die hem geleidden) Deze waren gemaakt van Kristallijne structuur en straalden een inwendig licht uit. Deze plaats had een trilling in de ruimte. Ik wist dat dit een plaats om te leren was.

Ik keek rond mij, maar zag niemand. Plots zat ik op een van de banken in de kamer en keek ik uit naar mijn gids. Ik wachtte tot datgene gebeurde dat het meest indrukwekkende van de hele ervaring was. Ik kon de wezens tellen die schouder aan schouder stonden. Ik voelde ook aanwezigheden buiten hen, maar deze kon ik niet zien, waarschijnlijk wist ik dat door dezelfde soort van telepathie als degene die me liet horen. Ze waren met dertien en alle hadden ze een bepaalde eigenschap van psychologische en emotionele karakters die de mens kan kennen. (Je kan het vergelijken met de verschillende betekenissen die bijvoorbeeld de sterrentekens van een horoscoop hebben) Zo was bijvoorbeeld het ene wezen intens en passioneel, terwijl het andere wezen artistiek en emotioneel was. Een was energetisch, een ander royaal en weer een ander ingenomen, deze karakteristieken waren echt voelbaar.

Nu stapte ik in een wereld van kennis. Meer dan ik ooit zou kunnen bevatten. Alles wat ik maar kon bedenken werd beantwoord met directe kennis. Alles dat ik maar kon weten leek me belangrijk. Ondertussen kwamen de wezens een voor een op mij af. Als deze naderden opende zich een box zoals een videokast die steeds groter werd tot ik er zelf in opgenomen werd. Ik wist dat ik nu beelden te zien kreeg van dingen die stonden te gebeuren. De meeste waren zaken die de wereld in de toekomst zou schokken. (Het was toen 1975 als hij deze ervaring had) Het was niet zoals ik naar het avondnieuws zat te kijken, maar net zoals ik erin betrokken was. Toen ik later terug in mijn lichaam kwam noteerde ik daarna 117 dingen die ik had gezien.

Openbaringen van de toekomst

 1. Visioenen van een gedemoraliseerd land. Deze toonden de stemming van Amerika na de oorlog in Zuid-Oost Azië.
 2. Strijd en haat in de heilige landen. Beelden van het Midden-Oosten die me toonden hoe dit gebied in een eindeloze strijd tot een kookpunt komt.
 3. Visioenen van een nucleaire ontploffing. Ik bevond me in een koel bebost gebied naast een rivier. Naast de rivier was een vierkantige betonnen structuur. Ik was angstig en wist niet waarom. Plots schudde de aarde en zag ik het dak van het gebouw ontploffen. Ik wist dat het een nucleaire ontploffing was en dat er honderden mensen de dood vonden. Ze gaven me het jaar 1986 en ook het woord “Wormwood”. (Ik begreep dit niet tot een decennia later het ongeluk in Chernobyl, nabij Kiev gebeurde. Dit was exact wat ik had gezien. Het woord “wormwood” betekend “Chernobyl” in het Russisch.)
 4. De volgende box liet me krachtige beelden zien van aardse destructies. Ik kon delen van de wereld zien die energie uitstraalden, gloeiend zoals een radiumhorloge in het donker. Telepatisch hoorde ik stemmen van over de hele wereld die opriepen tot opruiming van de verwoeste area’s. Deze stemmen waren eerst Russisch, dan veranderden de accenten en hoorde ik Zuid-Amerikaans. Ik zag een Russiche leider die door een speaker opriep om de ramp-omgevingen te helpen. De mensen schaarden zich nogal sterk aan hem en spoedig werd deze figuur zo krachtig dat hij een wereldleider werd. Ik zag deze Russische rit op een wit paard, door Amerika en ik wist dat dit nog voor 2000 zou gebeuren.
 5. In de volgende boxen zag ik hoe de agressie van China tegen Rusland steeg. Het hoofdgevecht vond plaats rond een spoorweg, welke de Chinezen konden innemen. Zo konden ze diep tot in Rusland doordringen en konden ze de olievelden van Siberië in beslag nemen.
 6. De volgende boxen namen me mee in een economische crisis van de hele wereld. Deze schokkende beelden toonden me een griezelig tumult rond de eeuwwisseling dat resulteerde in een hele nieuwe diplomatie. Het wezen dat bij me was, wees er me op dat dit beelden voor het einde van de jaren negentig waren die leidden tot het bankroet van Amerika tegen 2000.
 7. Ook zag ik beelden van oorlog in de woestijn (“The desert”), een show van militaire macht. Ik zag legers in de woestijn tegen elkaar oprukken met massa’s stof en grote wolken (“Dust” en “Storm”). Ik zag kanonnen vuren en inslagen als bliksems. Daarna kwam er een stilte. Als een vogel vloog ik over de vernielde gebieden en vooral de vernielde tanks vielen me op. Het jaar 1990 kwam in me op. (Het jaar van de Golfoorlog: “Operation Desert Storm”)
 8. Technologie en virussen. Ik zag DNA-biologen een virus creëren dat zou gebruikt worden voor de vervaardiging van computerchips. Deze man zou tegen het jaar 2000 zeer machtig en rijk worden en een deel van de wereld in zijn greep hebben. Gelukkig valt hij over zijn eigen macht. Hij probeerde op een unieke manier de wereld in zijn greep te krijgen. Iedereen was verplicht zijn chips te laten inplanten onder de huid. Deze verzamelden alle private informatie. (geheime spyware op computers of smartphones?)
 9. Hierna kwam een visioen van een lichtwezen. Dit was het belangrijkste van alle. Dit wezen zei me telepathisch “als je doet wat je van plan bent te doen, kan dit alles vermeden worden, indien je echter de huidige dogma’s volgt zal de wereld van 2004 er totaal anders uitzien, maar dit kan veranderd worden en jij kan daarbij helpen, zodat deze oorlogen en rampen niet hoeven te gebeuren” Vooral het jaar 1996 zou daaromtrent beslissend zijn. ?
 10. Ik kreeg scènes te zien van een derde wereldoorlog. Op honderd plaatsen tegelijk. Dit was duidelijk de finale oorlog, een Armaggedon dat door angst geleidt wordt.
 11. Ik kreeg ook scènes te zien van natuurrampen. Ik zag duizenden mensen sterven in deze rampen. (Hij spreekt hier niet over welke, maar waarschijnlijk zag hij dezelfde gekende visioenen als andere BDE-ers die deze progressie mochten zien, aardbevingen, vloedgolven en vulkaanuitbarstingen).

Als deze beelden eindigden had ik de overweldigende indruk dat deze dertien wezens deze waren die ons wilden helpen om dit te voorkomen.

 

 1. kwam toen terug met zijn geest in zijn lichaam na 28 minuten dood te zijn geweest. Het ging om potentiële toekomstvisioenen. Enkele zijn intussen juist gebleken, andere lijken een andere koers te zijn gegaan of te zullen lopen