Een drievoudig experiment

Aura Oasis Logo

Een uitzonderlijk drievoudig experiment

Op deze site staan nog talrijke ouija-ervaringen en informatie.

Dit verhaal dat hieronder volgt is een ervaring en een experiment, dat ik samen met iemand die heel goed kan uittreden heb gedaan. Bij wijze van proef besloten we samen verschillende experimenten te gaan doen, om een drietal feiten te kunnen controleren. Bij dit schrijven was de laatste proef voornamelijk draaiend om een experiment of de uitgetredene bij mij thuis via het Ouija-bord de planchette kon hanteren.

De te controleren feiten

Omdat de opstelling van de tekst een beetje eigenaardig kan lijken, wil ik hier het volgende verduidelijken. Ik verberg alle informatie over de proefpersoon en de entiteit die gekende personen zijn. Dit doe ik om te vermijden dat iemand achter de namen zou kunnen komen. Ook is veel uitgewisselde informatie strikt privé, en daardoor valt het niet mee deze tekst tot stand te brengen. Dus gelieve mij dus op voorhand al te excuseren voor de eigenaardige opstelling.

Omdat ik iemand leerde kennen in onze vereniging die blijkbaar goed kan uittreden, vond ik het een uitstekende kans om een aantal experimenten te gaan doen. Ik besprak alles met de proefpersoon en we besloten om onze talenten, bij mij “spiritistische communicatie” en bij de proefpersoon “uittredingen” eens sterk op de proef te stellen. We wisten dat dit een vuurproef was, omdat we beiden, zonder dat we van elkaar wisten, elk op zijn manier een bepaald fenomeen moesten onderzoeken, waarbij we dan eigenlijk nog op bepaalde momenten gelijktijdig zouden moeten gaan experimenteren. De feiten die ik wilde gaan controleren waren de volgende:

  1. Er is een GOEDE entiteit bij me gekomen, dit is een kennis, waarmee ik vroeger nog spiritisme deed. Deze kennis, is door bepaalde feiten aardgebonden gebleven, en kwam mij opzoeken, wetende dat deze op deze manier contact kon maken. In hoeverre klopte dan de naam, de persoonsbeschrijving, de doorgekregen boodschappen bij uitsluiten van de uit mijn onderbewuste zelf gecreëerde boodschappen. Dus: Is deze entiteit aanwezig, zo ja, hoe ziet deze er uit?
  2. We wilden ook het feit van het uittreden zelf gaan controleren, waarbij ik een stuk privacy vrij gaf, omdat de persoon in kwestie zou proberen uit te treden en me te komen bezoeken. De bedoeling was dan ook eerst een teken, een aanraking of zoiets te geven, waarbij we daarna mekaar onmiddellijk zouden contacteren, bij iedere gebeurtenis, die erop zou kunnen wijzen, dat de uitgetredene aanwezig was. Wat is er mogelijk met etherisch uittreden?
  3. Ten derde wilde ik weten of deze entiteit waarmee ik mentaal contact heb, en die me kan aanraken, dit ook kon bij andere personen, op vraag van mezelf. Of kan deze entiteit dit alleen bij “gevoelige” personen. Ik ieder geval zijn de aanrakingen, soms onbetwistbaar duidelijk te voelen. De aanrakingen, waren eigenlijk oorspronkelijk bij mij de oorzaak waarom ik opnieuw aan spiritisme ging doen. Ik wilde weten, wie dit deed. Mijn haren rezen dan ook ten berge, toen ik de naam van de entiteit op mijn computer kreeg. De aanrakingen starten op een moment; zonder dat ik wist dat deze JONGE KERNGEZONDE KENNIS overleden was. (Ik deed toen ook nog aan spiritisme met de computer, via de muis als planchette. Een speciaal geschreven Ouija-programma functioneert als een soort Ouijabord die automatisch de teksten bijhoudt en kan uitprinten.) Dus, komen de aanrakingen inderdaad van de entiteit? En kan de uitgetredene dit ook?
  4. Het vierde dat ik wenste te weten was of mijn doorgekregen teksten en de identiteit waarvoor de schrijver zich uitgaf, klopten. Hoe doen ze dat? Hoe ontvang ik het? Kan iemand die uitgetreden is dit ook? Als het Ouijabord inderdaad contact kan maken met aardgebonden entiteiten, dan moet dit ook mogelijk zijn met een uitgetredene. Dus, het enige dat de proefpersoon wist, was dat ik enkele avonden na elkaar zou communiceren met deze entiteit tussen 19 en 22 uur, terwijl de proefpersoon zou proberen me te bezoeken, met de entiteit te praten om te vragen hoe deze het Ouijabord kon hanteren, en dan zelf proberen boodschappen aan mij door te geven. Ik wist helemaal zelf niet wanneer de proefpersoon het experiment zou doen, of het zou lukken, en of het toeval ons een handje zou willen helpen om dit gelijktijdig mogelijk te maken. We spraken dus eigenlijk geen datums af, het enige dat gekend was door de proefpersoon, was het feit dat de kans dat ik bezig was, het hoogste was tussen 19 en 22 u.

De experimenten

Het eerste wat we probeerden was of de proefpersoon tijdens een uittreding in staat zou zijn om me aan te raken. Daarop zou ik dan met een teken reageren, zodanig dat deze wist of ik iets gevoeld had. Tegelijkertijd, besloten we tevens, de entiteit die ALTIJD bij me is, en me helpt, te ontmoeten. De proefpersoon wist helemaal niet wie de entiteit is, noch hoe deze er uitziet, nog welke informatie we reeds door communicatie uitwisselden.
Deze proef slaagde gedeeltelijk. De aanrakingen mislukten. Maar de identiteit werd me gedetailleerd omschreven, en de informatie die ik had, ‘omdat ik deze kende’, klopte perfect. Ook slaagde de proefpersoon erin een gesprek aan te gaan met deze entiteit, waarbij deze boodschappen gaf, waaraan ik deze zou moeten herkennen. Ook had ik ook nog zelf eens in trance een enkele keer een beeld opgevangen van deze entiteit, en wat me opgevallen was, dat deze enorm verjongd was. Van zo’n 40 jaar naar ong. 20 jaar. Ook dit alles werd bevestigd, doordat de entiteit dit vermelde. De entiteit zag er inderdaad zo jong uit, maar vermelde erbij dat deze bij het overlijden eigenlijk ouder was.
Dit experiment werd enkele keren herhaald, en telkens kwamen er nieuwe beschrijvingen bij, zonder dat we mekaar verder iets toelichtten. Ik probeerde via de contacten, de proefpersoon via uittreding. Beiden zouden we min of meer dezelfde informatie moeten kunnen vergelijken. Omdat ik enorm veel meer informatie had, die ik op papier noteerde, vergeleek ik steeds de informatie van de proefpersoon, met de info die ik had verkregen tijdens de communicatie. Maar ook met de info die ik al had, doordat ik enkele experimenten deed met de entiteit toen deze nog leefde. Dit is de tweede maal dat ik contact heb met iemand die overlijdt waarmee ik een periode samen experimenteerde met ouija. De informatie bleek telkens te kloppen.

De finale proef

De laatste afspraak die we hadden was, te proberen uit te treden, terwijl ik contact maakte via spiritisme met de entiteit die me was komen opzoeken omwille van de mogelijke contacten, en de proefpersoon deze zou vragen om dit even te mogen overnemen. De methode die ik gebruikte was bord en planchette, omdat ik deze verkies boven automatisch schrift, omdat dit soms zeer onleesbaar kan zijn. Daaraan zou dus het toeval iets moeten helpen. Ik moest net bezig zijn, en de proefpersoon, moest op een willekeurig moment afkomen, als het lukte om uit te treden.
Ongeveer een week later vermelde mijn entiteit dat de proefpersoon was aangekomen. Ik was dus bezig met spiritistische communicatie. Zoals afgesproken was tussen ons drietjes, zou de uitgetreden proefpersoon aan de entiteit vragen de planchette even te mogen overnemen. Daartoe moest deze eerst weten, hoe dit functioneert en diende deze dat met behulp van de entiteit aan te leren.

XXX is hier……. XXX kan je nu wel doen schrijven. Is er.
Goed, ik ben klaar, probeer het dan maar…
Treed uit. Hinder ik niet?
Natuurlijk niet, we zouden dit toch proberen?
Ga ri nee (verduidelijking omwille van privacy niet mogelijk), dat prfoef nog fgaan doen. (veel trager en stunteliger!)
Wel gmoeilijk. XXX (naam) Ken ook je eigen naam: Denis
Hallo, beschrijf mij de identiteit eens, nu je erbij bent.
Blond, iets kleiner
Dan u?
Ja, schep (? schat?) 39 (de leeftijd?)
Is lief, XXX zegt, hier met u willen zijn. Prachtig. Zei, “ook graag blijven”. XXX huilt, XXX kan de hele toestand niet aan. Ik zal bellen.
(Het huilen begrijp ik…er is inderdaad een ernstig probleem waarover ik hier niet wil uitweiden omwille van de privacy)
XXX (Naam van de entiteit, die het terug overneemt.) Blijf zeker wel bij u, nog willen praten…

De entiteit zou ik eigenlijk naar het licht moeten helpen, maar deze had me eigenlijk voor de dood iets beloofd, dat deze nu eigenlijk nog graag goed zou willen maken. Het is duidelijk dat deze dit karma eerst wil afwerken, voor ik hulp voor deze vraag. Trouwens mijn innerlijke gids vindt het overigens niet slecht dat deze op deze manier het karma wel nog steeds kan vervolmaken. Ik geef het contact dat deze op een andere manier niet meer kan krijgen.
Maar de telefoon bleef die avond uit. Dus na ong. een week belde ik zelf. Het hele verhaal blijkt te kloppen met datum, uur, omschrijving, de klacht dat het moeilijk was, het feit dat deze gevraagd had of het niet hinderde en dat het zeer moeilijk was. Op de vraag waarom er niet direct werd terugbeld luidde het antwoord, dat er net iemand aan de deur kwam en dat deze daardoor het bellen moest uitstellen. Daarna is dat vergeten geraakt, temeer daar deze begonnen is met soortgelijke experimenten met anderen die ook slaagden.

De aanrakingen

Nog een test die we uitvoerden was er een die geen uittreding vereiste. Ik zocht een gevoelig persoon, om de proef te kunnen doen om te voelen of iemand anders de aanrakingen ook kan voelen. Ik had dit al met anderen geprobeerd, maar bij de meeste lukte het niet. Deze proefpersoon is duidelijk paranormaal begaafd en misschien lukt het daarmee. De testen deed ik als volgt. Ik vroeg in aanwezigheid van de proefpersoon tijdens een gesprek, af en toe ongemerkt mentaal aan de entiteit om de proefpersoon op bepaalde plaatsen aan te raken. Indien deze iets voelde zou deze dat melden, inclusief de plaats waar de aanraking gevoeld werd. Deze proeven lukten allemaal. Ik kon dus mentaal vragen aan de entiteit, om iemand anders op een bepaalde plaats aan te raken.
De proeven die in uitgetreden toestand die werden gedaan om mij aan te raken, vanaf de uittredende proefpersoon voelde ik ook niets. Deze had van alles geprobeerd, tot en met aan het haar trekken, maar niets leek ik te voelen. De entiteit die bij mij aanwezig is, slaagt daar soms ook niet te goed in. Toch lukt het meestal, maar de kwaliteit van de aanrakingen, de overtuiging, kan sterk verschillen, van twijfelachtig tot absoluut zeker…
De aanrakingen hebben meestal plaats op het hoofd. En soms kan ik vragen stellen die via aanrakingen bevestigd worden. Op het voorhoofd aanraken is dan ja, op het achterhoofd betekend nee. Op de kruin voel ik dat deze me af en toe energie geeft. Soms wordt me ook veel energie ontnomen, vooral via het Ouijabord, maar niet altijd. Dit voel ik dat ik na enkele minuten bezig zijn, zo vermoeid geraak, dat ik letterlijk vecht om de ogen te kunnen openhouden en om niet in slaap te vallen. Indien ik in zou gaan slapen, zou ook het schrijven ophouden.
Dit was nooit het geval bij vroegere experimenten met mijn vrouw, waarbij zij soms volledig slapend met gesloten ogen alleen de planchette hanteerde, terwijl ik de letters noteerde. Zij schreef dus letterlijk slapend, en kon niet zien wat er werd geschreven. Telkens de tekst beëindigd was werd ze wakker en had er moeite mee om te geloven, dat zij de tekst die ik had genoteerd, had geschreven. Deze wist telkens van niets, en was haar soms zelfs niet bewust van haar trance. Deze experimenten staakten we destijds wel, omdat ze daar telkens zoveel energie bij verloor, dat ze met moeite nog in bed geraakte. Ook de volgende dagen, koste dit haar telkens veel moeite overeind te blijven. De vorm van communicatie die ik toen daarna  beoefende dee ik daarom nu alleen. Iets wat vroeger bij me niet ging. Sedert de entiteit bij me is, ging dit plots wel, en tamelijk vlot en snel.
Nog iets dat vermeldenswaardig is is het feit dat de uitgetredene bij een bepaald experiment erin geslaagd was de tijd van mijn computer te verstellen met één uur. Daartoe kreeg deze de aanwijzingen van de gids die de uitgetredene steeds begeleidt.
Ik begreep er niets van hoe plots mijn computerklok een uur was verschoven, terwijl deze vroeger steeds juist ging. Enige ogenblikken ervoor had het alarm van mijn elektronische agenda mij nog herinnerd dat ik iets moest doen en dit deed deze op het juiste uur. Ook dit experiment was op voorhand afgesproken. Alleen was toen mijn frank niet gevallen. Dit deed hij wel toen ik telefoon kreeg, en me de vraag werd gesteld of er geen uurwerk was verzet…

De weg naar het hiernamaalsIk weet dat dit een fantastisch verhaal lijkt. Intussen zijn we nu enkele jaren later. De entiteit was een kennis van mij die om bepaalde redenen aardgebonden gebleven was en niet weg kon. Doordat ze wist waar ik mee bezig was door deze vereniging heeft ze geprobeerd bij mij contact te zoeken. Toen ik had ontdekt dat zij het was, wist ik niet dat de jonge vrouw overleden was. Ik moest dit controleren. Alles bleek juist te zijn zoals ze me spiritistisch had doorgegeven. Intussen is ze uiteraard wel naar het licht geleid. Aanrakingen en spiritistische contacten zijn er niet meer. Een bijkomende aanwijzing dat ik niet fantaseerde was het feit dat een helderziende vriend haar zag en een zeer duidelijke beschrijving gaf van haar uiterlijk en haar uitgeoefend beroep , een beroep waarvan er maar weinig zijn per woonplaats. Daarbij kon ze blijkbaar tegen hem spreken. Hij vertelde me “Ze zegt me dat ze (beroep) is… en nog enkele details. Ze zegde dit tegen hem om mij te overtuigen. Sommige mensen konden de aanrakingen duidelijk voelen toen ik haar vroeg dit te proberen bij hen. Anderen voelden niets. Ik vroeg soms een bepaalde plaats aan te raken, zonder dat degene die zich beschikbaar stelde wist waar. Doordat ze mij konden vertellen waar ze aangeraakt werden wist ik dat dit geen suggestie was. Zoals gezegd is ze intussen weg en ben ik gestopt met de contacten omdat het niet meer werkte. Zie ook het artikel over “Bandstemmen“. Ik heb namelijk ook enkele malen haar stem en haar naam opgenomen. De stem herken ik en vormt voor mij het beste bewijs dat ik dit geen autosuggestie was. Ik heb veel meer stemmen van haar dan op deze site te horen zijn. Het belangrijkste van alles was echter het experiment en het feit dat ze nu naar het Licht is. Ze heeft alleen nog voor me gedaan wat ze beloofd had.
Daaruit heb ik zeker geleerd. Een opmerking: ik deed een tijd geen spiritisme meer voor de sensatie. Ik deed het toen alleen nog bij mensen die met entiteiten zaten en om de entiteiten naar het licht te geleiden. Daarbij gebeurt het dan soms dat ze blijkbaar soms weer aanwezig is om hen te helpen. Op het moment van dit schrijven (1995) was ik nu al tien jaar met spiritisme bezig geweest. Als kennissen doorkomen die rond iemand blijven hangen en die kunnen zich als zodanig bewijzen is het wellicht veilig. Alle ander onervaren gebruik raad ik af. Ook kost dit één aanzitter bij dergelijke slagende seances vaak enorm veel energie waardoor deze uitgeput raakt. 

Denis

© 2001 Aura-Oasis – Denis Dhondt