Wetenschappelijk bewezen paranormale fenomenen

Wetenschappelijk bewijs voor paranormale fenomenen

geesttekening2

Wetenschappelijk paranormaal onderzoek dat veel strikter gevoerd is dan gelijk welk ander onderzoek, toont onbetwistbaar een aantal zaken aan die we nog niet begrijpen. Het heeft zich toegespitst op het bestaan en probeert dat op een of andere manier te begrijpen of vooral te gebruiken.

Zo zijn paranormale zaken met overschot aan bewijskracht aangetoond. Het gaat om:

  1. Telepathie
  2. Helderziendheid
  3. Voorkennis
  4. Psychokinese
  5. Healing

Fenomenen zoals spiritisme, leven na de dood, uittredingen zijn ook feiten. Alleen is het nog niet uitgesloten dat de informatie die spiritistisch lijkt bijv. niet komt door helderziendheid ipv. langs een overledene. (spiritisme versus animisme – Prof. Tenhaeff)

Uittredingen kunnen bijv. informatie terugbrengen die klopt maar kunnen ook een soort “zien op afstand” zijn. Remote viewing. Remote viewing kan helderziendheid zijn.

De waarheid is dat deze vaststaande feiten een heel andere verklaring zouden kunnen hebben dan we voorhebben. Daardoor zijn dit wel feiten maar bewijst men er wetenschappelijk gezien niet onweerlegbaar een leven na de dood mee.

Nog zoiets is bijv. EVP. Hoe komen de stemmen op de opname? Ik weet het, maar is het uitgesloten dat het geen psychokinese is van degene die de stemmen opneemt? Nee, natuurlijk niet maar wetenschappelijk gezien kan dit bijv. niet worden uitgesloten.

Daardoor zijn deze fenomenen net niet bewezen door de fenomenen die al wel bewezen zijn.

Eigenlijk zou je ook het omgekeerde in vraag kunnen stellen. Is helderziendheid niet ingegeven door een overledene? Vaak wel. Vooral bij de hele sterke gevallen van beroemde helderzienden. Dan geldt dat helderziendheid van een lagere complexe orde is dan leven na de dood en spiritistische communicatie van helderziende overledenen.

Veel ligt aan de testmethoden. Zo kan men healing testen op planten tegenover plantenbakken die niet geheald worden. De resultaten moeten echter ook worden vergeleken met placebo-effecten. Die kunnen evengoed paranormaal zijn. Ze zijn echter wel wetenschappelijk “logisch” zouden zijn omdat er niemand meer aan twijfelt.

Bij de test van healing met planten zijn de placebo effecten dus meteen uitgesloten maar het is niet altijd gemakkelijk om zulke kritische testen te vinden. Er zijn dus veel aangetoonde paranormale fenomenen. Er zijn er ook veel die geen enkel beter resultaat geven dan bijv. placebo.

Is homeopathie meer genezend dan een placebo? Wie nadenkt gaat inzien dat het niet aan het middel of de methode ligt maar aan het geloof en het vertrouwen van degene die het toedient. Waarom niet aan het geloof van degene waar de methode op toegepast wordt?

Wel in veel gevallen kan dat dezelfde zijn, zo kan iemand op eigen houtje een homeopathisch recept nemen en tegelijk de gelovige gever en gelovige ontvanger zijn. Hier begint het geloof aan zichzelf al mee te spelen. Waarschijnlijk heeft het middel meer effect als het door een professionele homeopaat werd uitgesproken die als ongetwijfeld talent aanzien wordt. (het bewijs voor homeopathie acht ik echter zwak ook al zijn er rapporten. Deze stoelt dan op een veel lagere kans op toeval. Zo’n kansen worden gebruikt door farmaceutica (vaak in eigen onderzoek!!!). Als een farmaceutisch bedrijf deze testen deed, zijn we zo goed als zeker bedrogen omdat men negatieve resultaten niet laat meetellen.

Iets essentieel voor de werking van paranormale fenomenen lijkt de psychische kijk te zijn op deze fenomenen.

Zoals telepathie weggecijferd kan worden door de verklaring helderziendheid kan ook voorkennis (precognition) gewoon helderziendheid zijn.

Een feit is dat het kan en ver buiten alle toevalskansen die sceptici zo graag als “meer voorkomend” dan volgens de kansberekeningen zou kunnen voorkomen. Deze zijn nochtans heel precies.

Zoals de bewezen fenomenen kunnen samengevoegd worden onder dezelfde verklaring, zo kunnen de andere zaken ook teruggebracht worden tot een geestelijk vermogen van ons onderbewustzijn. Het onderbewuste is de werkelijke opvatting die we over iets hebben. De bewuste redenering kan die wegcijferen en naar “logica” proberen weerleggen. Het gaat erom wat je innerlijk gelooft en vertrouwt. Het onderbewustzijn dus.

Daar komen we weer terecht op het juiste begrip van de situatie. Als we een fenomeen niet kunnen begrijpen lijkt het moeilijker om er ook getuige van te zijn.

Sceptici beïnvloeden ongetwijfeld de resultaten van een helderziende. Deze voelt zich immers onzekerder en voelt dat men vijandig tegenover hem staat. Dit kan een negatief effect hebben.

Zou de verklaring niet veel eenvoudiger kunnen zijn en meteen heel veel raadsels kunnen oplossen? Wat indien geest onze wereld zou scheppen?

Denis