Transpersoonlijkheid – bewustzijnsverplaatsing

Vreemde staten van bewustzijn

ao5

Onder hypnose is heel veel mogelijk. Niet alleen de grappen met de proefpersonen van een showhypnotiseur voor het publiek geven een beeld van wat mogelijk is. Veel verder kan men gaan in doorgevoerde diepe hypnotische toestanden zoals men die doet bij parapsychologische onderzoek. Want hypnose en parapsychologie hebben onmiskenbaar iets gemeenschappelijk.


Een vernauwd bewustzijn

Hypnose is een toestand van een geconcentreerde aandacht bij een “uitgeschakelde kritische bewaker” tussen het bewustzijn en het onderbewuste. Daarbij hoort men de hypnotiseur praten, maar het kritisch meedenkende bewustzijn reageert niet. Het bewustzijn aanvaardt alles wat de hypnotiseur suggereert (bijna alles, onder hypnose blijft de morele aard van de proefpersoon gehandhaafd). Onder hypnose is men tot bepaalde taken in staat die men nooit zou kunnen indien men niet onder hypnose zou zijn. Voor iemand die in deze veranderde toestand van BEWUSTZIJN is, is alles realiteit. De grap die de onverantwoordelijke toneelhypnotiseur soms uitvoert met een proefpersoon; hem laten denken dat hij naakt op het podium staat, terwijl iedereen natuurlijk schaterlacht, is geen grap. Deze persoon ervaart die schaamte en onaanvaardbaarheid van gedrag tot in het diepste van zijn ziel. Daarbovenop blijkt iedereen er mee te lachen. De hypnotiseur haalt de persoon snel uit zijn illusie, maar de betrokkene gaat het podium af met iets dat diep emotioneel in zijn onderbewustzijn gegraveerd staat. Namelijk: belachelijk gemaakt te zijn in zijn kwetsbaarste seksuele gevoelens. Voor hem was dit namelijk een werkelijkheid, ook al had deze voor de toeschouwer alle kleren aan en hoorde hij achteraf dat het een grap was. Maar dit is natuurlijk niet het onderwerp waarover ik het hier wou hebben. Ik wilde er alleen allereerst op wijzen, dat hypnose verantwoord dient gebruikt te worden door iemand die dit begrijpt. Ook een geschoolde kan blunders begaan. Anderzijds kan een goede verantwoordelijke amateur misschien zelfs veel meer bereiken, misschien heeft deze wel het werkelijk natuurtalent voor hypnotiseren, dat veel hypnotherapeuten missen; het ideaal zou natuurlijk een combinatie van talent en kennis zijn.

Paranormale experimenten met hypnose

In naam der wetenschap gebruikt men hypnose wel eens om bepaalde toestanden op te wekken zoals regressie, teruggaan naar oude problemen of mogelijke vroegere levens, maar ook progressie. Het feit dat progressie mogelijk is onder hypnose en dat de resultaten daarbij in hun juistheid kunnen beoordeeld worden, door in de tijd af te wachten, stelt wel erg veel bijkomende vragen aan iedereen die hypnose herkent maar het paranormale niet. Hier eindigt de aardse logica.

Het was namelijk Hélène Wambach; een regressietherapeute die voor het eerst ontdekte dat progressie kon. Daarbij projecteerde ze haar proefpersonen in de nabije toekomst en wachtte af of het klopte. Zo kreeg de kerngezonde en nog jonge Hélène ook te horen dat ze zes jaar later niet meer zou leven. Dit kwam letterlijk uit. (Zie het boek: Progressie, visioenen van de toekomst; Chet B. Snow… aanwezig in onze bibliotheek.)
Hoewel progressie al iets paranormaal inhoudt, wil ik het hier wegens een ander reeds geschreven artikel over progressie, niet verder op ingaan. Wat ik hier wil brengen gaat verder.

Helderziendheid en bewustzijnsverplaatsing

Dat hypnose parapsychologische verschijnselen, zoals helderziendheid kan veroorzaken is reeds langer gekend. Iemand die onder hypnose gesuggereerd wordt dat hij helderziend is of zelfs dat hij een ander levend persoon is, zal deze gevoelens waarheidsgetrouw waarnemen en kunnen omschrijven. Dit is ook een van de redenen waarom Ian Stevenson afzag van hypnose voor zijn reïncarnatieonderzoek. Je kan helderziend waarnemen en het leven beleven of herbeleven van een al dan niet overleden of nog levende persoon. Merkwaardig hierbij is dat ook de persoonlijke herinnering van deze persoon levendig aanwezig is.

Bij helderziendheid onder diepe hypnose, die nu ook wel niet onfeilbaar is, worden ongelooflijk hoge aantallen gedetailleerde treffers geregistreerd. Onderzoekingen die meer gericht zijn op bewustzijnsverplaatsing zoals deze van Prof. Stanislav Grof. tonen aan dat iemand in deze speciale bewustzijnstoestanden (die hij in zijn eerste onderzoekingen met LSD experimenten veroorzaakte), volmaakt iemand anders kan zijn. Ook zijn er experimenten gedaan waarbij de persoon gesuggereerd werd een bepaalde soort slang te zijn, die net in de paringstijd op verovering uit is. Het verhaal dat deze persoon tijdens deze toestand vertelt, slaat de beste dierendeskundige met stomheid. (zie zijn boek: Geboorte, dood en trancendentie)

Nog sterker wordt het als bij diepere toestanden dingen mogelijk blijken te zijn die medisch gezien niet kunnen. Zo kan iemand brandblaren krijgen als hij gesuggereerd wordt dat hij verbrandt. Een blinde kan weer zien, indien men het deze persoon krachtig genoeg kan suggereren. De lamme kan tijdelijk lopen, en nog vele andere merkwaardige staten van lichamelijk superwezenlijkheid zoals hartstilstanden van ½ uur, zijn soms zonder probleem mogelijk net als wonden die niet bloeden en zeer snel weer genezen met de kracht van de geest.

Onbewuste beïnvloeding van anderen

Dat iemand het niet altijd dient te weten dat hij wordt gehypnotiseerd toont het Russische psychotronisch onderzoek aan. Een goed boek waarin dat wordt beschreven: “Wedloop om de Geest”, van niemand minder dan van Russell Targ is hierbij een zeer betrouwbare referentie. Het begon allemaal toen Russische parapsychologische wetenschappers ontdekten dat men zelfs iemand kan hypnotiseren zonder dat deze het wist. De Russen hebben toen massa’s geld aan het verdere onderzoek van dit fenomeen gespendeerd, vanwege de psychische militaire mogelijkheden. Zo herinner ik me destijds nog goed toen met grote koppen in de kranten vermeld stond “Russen slagen erin kikkers dood te denken”. Inderdaad heeft verder onderzoek uitgewezen dat een dergelijke beïnvloeding van andere bewuste wezens mogelijk is, door met een groep geoefende bewustzijnsreizigers deze persoonlijkheid gezamenlijk te gaan beïnvloeden.

Getroffen door een mes in een glas water.

Om u ook nog een ander idee te geven wat met dergelijke bewustzijnsvormen mogelijk is geef ik hier nog even het volgende voorbeeld van een herhaalbaar Russisch experiment. Onder hypnose verplaatst men iemands bewustzijn door de persoon te suggereren dat zijn bewustzijn in een glas water zit dat in de kamer ernaast staat. Het spreekt vanzelf dat de betrokken persoon voortdurend gecontroleerd wordt en dat deze daarbij aan zoveel mogelijke elektronische controleapparatuur is verbonden als beschikbaar. Als je experimenteert en je wil daar besluiten kunnen uit trekken dan dien je natuurlijk het onderzoek zo grondig mogelijk te doen. Een andere persoon steekt op bepaalde momenten een mespunt voorzichtig in het water op onregelmatige tijdstippen. De gehypnotiseerde persoon reageert hier sterk lichamelijk op. Deze proef is een foltering voor de proefpersoon, daarom wordt dit ook heel voorzichtig gedaan. Maar ik garandeer u dat de feiten die ik hier uittik een letterlijke realiteit zijn. (zelfde boek)

De experimentele feiten die hier aangehaald worden, en die met wetenschappelijke precisie in ieder labo kunnen herdaan worden, mits goede proefpersonen, wegen sterk door in het voordeel van de parapsychologische wetenschap. Deze feiten zijn immers op geen enkele andere manier te verklaren. Zij bewijzen nogmaals dat het paranormale zelfs bij ieder van ons deel uitmaakt van zijn dagdagelijkse realiteit. Wie deze materie verder begrijpt weet dan ook waarom dit zo is, en waarom een perfect werkende telepathie en helderziendheid zelfs een noodzaak is om in deze fysieke wereld dezelfde ervaringen te kunnen delen. (vanuit de filosofieën van Holografie en Maya)

Ik vind dat dit artikel niet langer hoeft te zijn. Veel wil ik nog overlaten aan je nieuwsgierigheid en je persoonlijke zoektocht naar het spirituele begrip van deze zaken. Ik raad je zeker aan het boek van Stanislav Grof te lezen “Geboorte, dood en transcendentie”. Ik denk ook dat dit artikel voldoende stimuleert om je intuïtief juist die informatie te geven waar jij aan toe bent, en dat is volgens je persoonlijke vordering van je inzichten voor iedereen anders. Ik geef je daarbij dus ook de tip om dit op je fantasie te laten inwerken en indien je interesse aangesproken is; gewoon te leren luisteren naar wat je innerlijk geopenbaard wordt. Dit leert je veel meer dan gelijk welk boek. Je begrip of verwondering zal je voor komen precies op die manier dat je ertoe naderbij gebracht wordt volgens je persoonlijke interesse en drang naar inzicht. Zo borrelen onbewust ook de begrippen uit je innerlijke Hogere bewustzijn op.

      Denis

© 2002 Aura-Oasis – Denis Dhondt