PSI is nu bewezen

PSI is bewezen

Aura Oasis Logo

Esp en Pk zijn nu wetenschappelijke feiten.

(Ook al worden de feiten maar moeizaam aanvaard). Volgens het Rhine Center heeft het Internationaal onderzoek naar parapsychologische verschijnselen een grote vooruitgang gemaakt. Verschijnselen als Psi (ESP of buitenzintuiglijke waarneming) en PK (psychokinese of invloed van de geest op materie) zijn nu meer dan voldoende bewezen, waardoor het onderzoek nu een sprong voorwaarts heeft gemaakt.

Dit wil daarom wel niet zeggen dat het harde en kritische onderzoek nu alles heeft bewezen. Onder Psi maakt men momenteel geen onderscheid meer tussen telepathie en helderziendheid. Er blijkt geen enkele mogelijkheid te bestaan om een verschil te kunnen aantonen. Feit is nu wel, dat ze nu zeker wetenschappelijk aanvaard zijn en als bestaand worden beschouwd. Ook bij Pk maakt men geen inwendige onderscheidingen meer. De geest, het bewustzijn is wel degelijk in staat om dingen te verplaatsen, te veranderen, te beïnvloeden. Daartoe behoort dus eigenlijk ook alle invloeden op anderen, zoals healing, voodoo, magie. Alleen is het allemaal zeker het bewustzijn dat voor deze dingen verantwoordelijk is. Of daartoe nu een bepaald ritueel, gebed, wil, geloof, of een andere methode voor wordt gebruikt speelt geen rol, het is allemaal bewustzijn.

(Gazet van Antwerpen 17 november 1997)

pk

Wat niet 100% is bewezen, maar wel bestaat

  • Leven na de dood: spiritisme bestaat wel, maar helderziendheid kan niet uigesloten worden. Wie er zelf ervaring mee heeft weet voldoende, maar het valt moeilijk praktisch te bewijzen.
  • Spookverschijnselen: deze bestaan ook, maar deze kunnen psychokinese zijn.
  • Uittredingen: Ook deze worden als bestaand aanvaard, maar het kan een mentale helderziendheid zijn van een bepaalde bewustzijnstoestand.
  • Genezingen: Die bestaan zeker ook, maar kunnen een vorm van Pk zijn.
  • Materialisatie, levitatie en teleportatie: ook deze kunnen PK fenomenen zijn

Wat totaal niet bewezen is, of zelfs neutraal is

Sommige dingen zijn onderzocht, en geven ofwel geen significant resultaat, of zijn niet bewezen omdat ze niet onderzocht zijn: Astrologie; Numerologie, Kabbala, edelstenen, tarot, vele soorten therapieën (behalve acupunctuur, dat is wel aangetoond), enz… Dit wil niet zeggen dat deze dingen niet kunnen, sommige zijn niet eens onderzocht.
Andere fenomenen zoals bijvoorbeeld hypnose, worden pas recent in de parapsychologie opgenomen en dan nog meer als onderzoeksmethode dan om het fenomeen hypnose zelf mee te bewijzen. Dit hoeft blijkbaar niet onderzocht te worden omdat dit vanzelfsprekend is. ???

Wat niet tot de parapsychologie behoort

UFO’s, Numerologie, edelstenen, tarot, I Tjing, spiritualiteit en religie, Kabbala, en andere…

Een nieuwe dimensie in het onderzoek

Vermits deze verschijnselen zijn bewezen, kan men een totaal andere kant van onderzoek op. Nu kan men zich namelijk meer toeleggen op het bestuderen van “hoe het werkt” en welke de condities zijn van het bewustzijn, die deze bevoordelen.

Zeker is dat het BEWUSTZIJN, de sleutel tot al deze fenomenen is. Het hedendaags onderzoek brengt de parapsychologie oog in oog met de fysica. Twee totaal verschillende studierichtingen, het ene puur wiskundig en materialistisch, het andere puur geestelijk en subjectief, verenigen zich nu samen omdat ze naar mekaar zijn toegegroeid. De Fysica bestudeert nu de parapsychologie en werkt nu met deze wetenschappers samen omdat ook in de fysica, alles slechts lijkt te bestaan uit BEWUSTZIJN. Daarom doet men vanuit de fysica momenteel zelfs parapsychologische experimenten.

De betekenis van deze revolutie

mindVoor wie goed nadenkt betekent dit een absoluut keerpunt in ons materialistisch denken. De spirituele evolutie is begonnen door aan te nemen dat psychische fenomenen inderdaad bestaan. Vanuit de fysica MOETEN ZE ZELFS BESTAAN. Men kan er nog onmogelijk onderuit. Zelfs vanuit die natuurkunde moet men door de relativiteitstheorie, maar voornamelijk de Quantumtheorie, van een strikt Newtoniaanse fysica overstappen naar subjectieve onderzoeken; die helaas wel moeilijker te bewijzen zijn, maar waarvoor zelfs de natuurkunde de bewijzen heeft. Een van die bewijzen dat het bewustzijn onze werkelijkheid schept is met sprong vooruitgegaan door het natuurkundig experiment van prof. Wheeler waarin men niet ontkomt aan het feit dat hij daar bewijst dat de hedendaagse waarneming zelfs processen in het verleden veranderd, die vroeger als “oorzakelijk” werden beschouwd. Deze harde hypothese die we al die jaren hebben geloofd (causaliteit; oorzaak en gevolg); vervalt nu met een klap. Aan het experiment dat gedaan is in 1989 valt niet te twijfelen. Het komt voort uit een conclusie die men moest trekken uit het “Theorema van Bell”, maar die men slechts heden in de praktijk heeft kunnen toetsen, met een natuurkundige proef, omdat daarvóór de techniek niet ver genoeg was gevorderd. Zo gaan we nu 3.000 jaar terug; terug naar het oeroude mystieke geloof.

	Bron: Institute for Parapsychology 
	(Rhine center) 
      Denis

© 2002 Aura-Oasis – Denis Dhondt