Psychomanteum

Psychomanteum

Aura Oasis Logo

Handleiding voor helderziendheid

Kristalzien

Het meest betrouwbare hulpmiddel om met overledenen te communiceren, om de toekomst te voorspellen of om een Hoger spiritueel contact met je Gids te hebben is zeker en vast de Kristallen Bol. Een kristallen bol is in feite niets meer dan wat men vroeger een “psychomanteum” noemde. Het is een verbeterde methode van wat het kijken in de diepte van een donker wateroppervlak in een koperen ketel of in de diepte van een donkere spiegel, was. Er is voor welke methode dan ook wat geduld nodig om te leren in de juiste toestand te komen. Wie denkt enkele wazige symbolische beelden uit zijn onderbewustzijn te zullen zien, grijpt er aardig naast. Als de bol een beeld begint te geven dan is dit een zeer realistisch echt bijna tastbaar driedimensioneel beeld dat zeer overtuigend is, niet vaag, en altijd 100 % correct.

De herontdekking van Dr. Raymond A. Moody

Dit wil zeggen dat een toekomstbeeld in de bol gezien zo goed als zeker uitkomt of ergens al werkelijkheid is. Ook indien men contact vraagt met overledenen zijn deze zeer duidelijk, net echt te zien en te horen. Het is geen pseudo-contact maar een echt contact waarbij een zuivere communicatie met de verschijning mogelijk is. Deze methode is onlangs herontdekt door de ontdekker van de Bijna Doodervaring: Raymond A. Moody. Hij deed er verschillende jaren experimenten mee en mits de goede conditionering blijkt het overgrote deel succes te hebben. Zijn experimenten waren echter meer gericht op het contact leggen met overleden verwanten. Ondertussen heb ik ook een vriend die een organisatie leidt en die een psychomanteum ingericht heeft en zegt dat het inderdaad werkt. Dit betekent dan ook de goede condities van de kamer de voorbereiding van de proefpersoon en het juiste licht. Ikzelf deed ook meerdere experimenten bij mezelf, maar bleek er niet genoeg geduld voor te hebben. Experimenten die ik deed met een vriend echter hadden onmiddellijk een schokkend effect: “Ik zag een gezicht, geen vaag, geen statisch maar een echt levend gezicht dat mij aankeek en naar mij begon te lachen… Dat wil ik nog doen”

De voorwaarden

  1. Voor het kristalzien kan succes hebben dient men de hele dag met het onderwerp bezig te zijn. Dit doet men best met twee. Bijvoorbeeld iemand consulteert mijn vriend om hem een live contact mogelijk te maken met zijn overleden moeder. Het eerste dat dient gedaan te worden is zoveel mogelijk belangrijk materiaal te zoeken dat een zo goed mogelijk verband houdt met zijn moeder. Dit kunnen oude foto’s, brieven, persoonlijke geschenken enz. zijn. Dit is reeds een conditioneren van je geest op het onderwerp. In een ander geval waarbij je iets wilt weten over het verloop van een bepaald probleem dien je de dag zoveel mogelijk te verzamelen wat ermee te maken heeft.
  2. Het tweede dat belangrijk tot het succes kan bijdragen is een vertrouwelijke vriend met wie je er geruime tijd kunt over spreken en die u conditioneert voor het experiment. Je kan het ook altijd samen doen. Door daar geruime tijd samen mee bezig te zijn komt dit in je bewustzijn naar de eerste plaats.
  3. De derde noodzakelijke voorwaarde is je te kunnen ontspannen, en dat betekent natuurlijk ook geduld hebben, gemakkelijk zitten, geen behoeften hebben bvb dorst, naar het toilet moeten en andere. Vergeet ook de telefoon niet uit te schakelen. Het blijkt best te zijn geen koffie, alcohol of sigaretten te gebruiken. Als je die sigaretten niet kan laten, is het natuurlijk beter je daarin te beperken.
  4. De vierde voorwaarde is de ruimte van het psychomanteum. Dit is zeer belangrijk. Dit moet een donkere kleine kamer zijn, die slechts zeer zacht verlicht is door bvb een 15 watt lamp achter je, of een kaars die niet in de spiegeling van de bol gezien wordt. Het kijken zelf dient te gebeuren in een ontspannende sfeer, zonder speciale verwachtingen, terwijl men in de verte van de eindeloosheid van de bol kijkt.

 

De mogelijkheden

Contact met overledenen

Verzamel zoveel mogelijk herinneringsmateriaal over degene die je wil contacteren, praat er zoveel mogelijk over, kortom hou je er de hele dag mee bezig. Dit is een noodzakelijke voorbereiding voor het succes. Dan ga je wat wandelen om je te ontspannen en daarna pas ga je het psychomanteum in, waar een speciale spiegel of een kristallen bol je levende beelden zullen tonen zonder dat ze je angstig maken. (Let niet op uw eigen spiegeling, noch op het licht maar probeer in de diepte te kijken van de oneindigheid die de bol schept.

Meestal begint het met het zien van wolkerige beelden die stilaan vormen worden. Dan kan je een lichtpunt in de verte in die wolken gaan zien dat langzaam naderbij komt. Daarna blijkt dat licht die verwant te zijn die komt afgestapt. Als die aanwezig is en duidelijk een levend beeld vormt wordt contact gemaakt door de overledene zelf. Meestal wordt hierbij de angst weggenomen. Meer dan eens komt het voor dat je met je bewustzijn in de spiegel of bol komt en daardoor in een driedimensioneel landschap werkelijk contact hebt met je verwant. Dit lijkt wat op een uittreding. Het is werkelijk volwaardig realistisch volgens de experimenten van de psychiater Moody. Ook bij het experiment dat ik deed met een vriend was dit zo “echt”.

Een probleem beoordelen of een toekomst bekijken.

Het gaat ongeveer op dezelfde wijze als om je overleden verwanten te contacteren. Hou je de hele dag met de kwestie bezig die je wilt weten. Als je goed bent afgestemd zul je levendige langdurige zeer realistische beelden zien die u antwoorden. Je kan het antwoord ook aan je overleden verwanten, je beschermer, of je gids vragen.

Hoe?

De speciale spiegel of kristallen bol moet zo opgesteld zijn dat er zo weinig mogelijk reflectie is en er toch in de verte een klaarte te zien is. Dit laatste gaat uiteraard beter bij de bol dan bij de spiegel. Je eigen reflectie kan je daarentegen beter vermijden in de spiegel. Maar vermits het licht achter je is, heb je daar niet zoveel last van. De bol wordt gewoon op een donkere doek gelegd. De spiegel dient iets boven het gezichtspunt gehangen te worden zodanig dat je net boven jezelf kijkt. Verder is er geduld nodig zoals bij ieder parapsychologisch experiment. Proeven wijzen echter uit dat het zelfs werkt bij kritische mensen. Probeer je verwachting niet te forceren. Dit zou hetzelfde zijn als jezelf forceren te gaan slapen. Weer er dan maar zeker van dat dit niet lukt en je zult wakker blijven, dit is ook zo bij psychische experimenten. Kijk gewoon nieuwsgierig en wacht af. Het kan tot een uur duren eer er iets gebeurt. Indien je echter slaagt zal deze ervaring je leven en je denkwijze ingrijpend veranderen.

Welke spiegel of welke bol?

Ofwel dien je een donkere maar toch goed spiegelende spiegel te hebben (geen donker glas!) of je dient en goede keuze te maken bij het kopen van een kristallen bol. Vooral het formaat is van belang. Hoe groter het formaat en hoe dieper de meer wazige bodemloze bol bij weinig licht geeft, hoe beter. Ook het oppervlak van de bol is best niet te spiegelend ook al is dit niet te vermijden. (Een beetje haarlak kan helpen) Sommigen zullen baat hebben bij een heldere bol, anderen meer bij een matte of een bol waarvan de glasstructuren zichtbaar zijn. Een vriend van mij die psychisch is ziet bijna altijd personen in een bol, welke bol ook sedert het geslaagde experiment bij mij thuis. Zelf heb ik afgehaakt door gebrek aan wilskracht om de rituele voorbereidingen en het langdurig kijken vol te houden. Het paste blijkbaar niet zo goed bij mijn afstemming of geduld. Ook had ik niet echt de juiste bol. Een meer psychisch persoon zoals mijn vriend had wel succes.

Velen slagen echter wel juist door het strikt volgen van de juiste condities. Volgens Moody is dit om en bij de 80%. Dit wil dus hoe dan ook zeggen dan 1 op 5 niet slaagt, wat er ook geprobeerd wordt. Meerdere onderzoekers zijn momenteel bezig het fenomeen verder te bestuderen. Heeft Moody weer zoiets overweldigend ontdekt als bij zijn Nabije Doodervaringen? Eigenlijk niet; daar psychomanteums als orakel al duizenden jaren gebruikt worden, weliswaar zonder de perfecties van de glazen bol. Een beroemd voorbeeld is Nostradamus die zijn voorspellingen op deze manier deed en ze dateerde met behulp van astrologie. Het is een algemene misvatting dat Nostradamus zijn voorspellingen astrologisch deed. Hij gebruikte een koperen ketel met al dan niet een dampende substantie erin om zijn beelden op de donkere bodem waar te nemen. Omdat hij verdacht werd van occulte praktijken door de inquisitie in de tijd van de heksenjacht, was hij verplicht alles in prozavorm in verzen op te schrijven. Dit weerhield hem er niet van voor de raad van de inquisitie te moeten verschijnen maar doordat hij ook dat voorzien had, had hij enkele zeer Christelijke en Godsprijzende verzen opgenomen waarmee hij dus bewees aan de kant van de kerk te staan in plaats van aan de kant van de duivel.

Mensen die het geduld hebben weten op te brengen om het kristalkijken te leren hebben er geen moeite meer mee. Ze zien vrijwel direct wat ze willen weten. ‘s Morgens eens vlug in de bol gekeken of de dag rustig zal verlopen en of er geen problemen verwacht worden, beschermt hen voor verrassingen. Ze kunnen echter ook beslissingen nemen in moeilijke situaties door te bol te vragen wat ze mogen verwachten in het geval van keuze 1 en keuze 2. Zoals met alles wat paranormaal is dien je je echter best te houden aan 1 methode. Die methode kan kristalzien zijn. Je kan je niet in alles gaan specialiseren daar een geleerde techniek meestal al je tijd in beslag gaat nemen en je het geleerde dient te onderhouden. Mocht het echter niet lukken, bedenk dan wel dat het met grote zekerheid wel degelijk werkt. Dat is wetenschappelijk beproefd. Wel nog niet voldoende om van een wetenschappelijk bewijs te kunnen spreken maar denk er aan dat het eerste boek over nabije doodervaringen ook slechts 18 gevallen had bestudeerd. Heden wijst een onderzoek uit dat ongeveer 10 miljoen Amerikanen een Bijna doodervaring hadden.

	Succes…
      Denis

© 2002 Aura-Oasis – Denis Dhondt