Ongewenst nachtelijk bezoek

Categories:

Aura Oasis Logo

Ongewenst nachtelijk bezoek

hag2

Wellustige geesten?

Er wordt niet gemakkelijk over gesproken, maar toch hebben er veel mensen last van. Ik heb het hier over ongewenste intimiteiten door geesten.
Spokerij is niet altijd aan de woning verbonden. Er zijn ook geesten die erin slagen zich duidelijk voelbaar te laten worden op lichamelijke manier.

Dat geesten een duidelijke aanraking kunnen laten voelen is vaker gemeld. Verder gaat het als dit ‘s nachts in bed gebeurd.
Het onderwerp is ook voor mij moeilijk om over te praten, maar het bestaat zeker. Het is niet steeds een overleden geliefde maar vaak gewoon een onbekende. De waarneming van deze ongewenste aanrakingen kan ver gaan en kan extreem realistisch aanvoelen. Naast “wat lijken te voelen aan het haar” kunnen dit dus zeer werkelijke aanrakingen worden.

Doordat velen dat als een soort lucide droom beschouwen of afkomstig van een verloren liefde, zijn er die dit toelaten. Er zijn echter ook anderen die zeer wakker beseffen dat dit niet normaal is en letterlijk hun kamer uitvluchten.

Het is een type geestenverschijnsel dat jarenlang aan kan houden en naar mijn ervaring kiest men vaak wel heel knappe slachtoffers.

Het verschijnsel is ook beschreven door Brad Steiger in “Otherworldly affaires…”. Hiermee is de taboesfeer die hier rond hangt wat doorbroken.

Het fenomeen moet vergeleken worden met fenomenen die in een woning gebeuren en door geesten veroorzaakt worden zoals kastdeuren die open en dicht gaan. Alleen speelt het zich hier voornamelijk rond een persoon af. De andere, secundaire verschijnselen die op een geest lijken horen er vaak wel bij zoals het horen van voetstappen en gelijkaardige.

Een minder erg verschijnsel is dat je plots heel even iemand bij je in bed ziet liggen maar die niets doet. Zo ken ik een vrouw die toen ze haar omdraaide een andere vrouw tussen haar en haar man heeft zien liggen. Heel even. Het komt dus ook zo voor.

Als slechts weinig mensen zoiets durven melden, dan moet het fenomeen erg wijdverbreid zijn want ik heb zo al meerdere meldingen ontvangen.

De meeste slachtoffers zijn vrouwen maar er zijn ook mannen. Wie er durft over praten heeft veel kans naar psychiatrie verwezen te worden. Dus wordt er meestal over gezwegen en komt het vaak maar uit als het niet anders meer kan.

Uit wat ik er uit leerde, houdt het fenomeen wat verband met “old hag fenomenen”, geestwaarnemingen en komen vele ervaringen voor op de rand van slapen of ontwaken. Toch is er een heel groot verschil met lucide dromen. De ervaringen worden immers in wakkere toestand ervaren. Er zijn ook mensen die gewoon overdag worden lastiggevallen. Ga dat probleem maar eens aan iemand gaan vertellen! Niet dus.

Tijdens de inquisitie noemde men deze incubus of succubus en kwam het neer op gemeenschap met de duivel.

      Denis

© 2013 Aura-Oasis – Denis Dhondt