Mentale invloed uitoefenen op andere levende mechanismen

Aura Oasis Logo

Mentale beïnvloeding van biosystemen

Het project DMILS

Deze vreemde titel betekent “Direct Mental Interaction with Living Systems”. Is dit nog algebra voor u? Dan wil ik graag dit interessante project even verduidelijken. Op de Universiteit van Edinburg, is een parapsychologische zetel; de “Koestler Chair” onderzoek aan het doen op “Directe beïnvloeding op levende systemen”. Je kent zeker allen het gevoel dat er iemand naar je kijkt. Het zal vaak voorkomen dat je deze persoon uit een grote massa dan ook daarop betrapt. Daarover en over andere dergelijke doodnormale paranormale beïnvloeding gaat het hier.

Wat iedereen doodgewoon vindt…

is eigenlijk paranormaal. Sommige gevoelens die je ergens voelt. Je komt ergens binnen waar er net een slaande ruzie is geweest en alhoewel er niets meer van te merken valt door de maskerade die voor je wordt opgezet, voel je die dreigende, gespannen sfeer. Probeer het maar. Kijk maar eens in een zaal waar meerdere personen zitten naar iemand en blijf er naar kijken. Als het kan doe dit met een groep achter die persoon. Wedden dat deze persoon zich omdraait? De persoon zelf doet dit misschien zelfs onbewust, zonder eigenlijk zelf te beseffen waarom. Maar daarover gaat het hier juist. Het is een van die doodgewone dagdagelijkse dingen die iedereen doodnormaal lijken, maar probeer ze maar eens op een rationele manier te verklaren. Studies en experimenten tonen aan dat 80 % van de Europeanen, 85 % van de studenten in St-Louis, en 94 % van de inwoners van Texas deze ervaringen kennen. Maar er is meer dan alleen staarexperimenten…

Het gaat hier om gecontroleerde processen van Bio-pk , staren op afstand, op afstand beïnvloeden van levende systemen en directe mentale interactie .
In labo-experimenten gaat men de proeven uitgebreid isoleren van alle mogelijke factoren. Men laat enkele personen plaatsnemen in een geluiddichte, geïsoleerde en afgeschermde kamer (kooi van Faraday), en via videosystemen probeert men experimenten te doen met “Staren naar iemand”. De camera kan een hele groep mensen bekijken waarvan degene die de proef uitvoert naar iemand specifiek in de groep kijkt. De reacties van deze persoon worden dan vergeleken met deze van de andere aanwezigen. De vele experimenten waren tot dusver boven de verwachtingen. Ze doen het statistisch zelfs beter dan de proeven die men deed met PSI . Juist daarom men ging nog verder:

Beïnvloeding op afstand

Deze experimenten vertonen veel gelijkenis met “op afstand staren”, behalve dat men probeert een werkelijke activiteit te veroorzaken bij de persoon. Als je internet hebt kon je zelf meedoen aan de experimenten op het Utrechtse Parapsychologisch instituut door te proberen de vis van Prof. Bierman actiever te maken. (http://info.psy.uva.nl/psychonomie/research/anomal.html) Directe tellers van degenen die op deze site zitten en de activiteit van zijn goudvis werden direct door de computer geregistreerd. Het helpt bij alle proeven als de deelnemers direct via computersystemen hun resultaten kunnen zien. Positieve resultaten geven het experiment nog meer energie.

De resultaten

Men doet onderzoek op zowel mensen, biosystemen en dieren. Je dient wel te weten dat deze experimenten alles te maken hebben met Psychokinese waarbij tot dusver alleen proeven werden gedaan met niet-levende systemen. Alhoewel de dobbelsteenproeven met pk-mediums (Rhine-institute) een significante uitslag gaven, blijkt wel niet alles te werken. In ieder geval is het eigenlijk nog te vroeg om over een definitief resultaat te spreken. Maar de uitslagen van de 37 onderzoekingen die met meta-analyses uitgevoerd werden tonen nu reeds een zeer uniforme en significante score van p = 2.58 x10-11. Daarbij dient gezegd te worden dat de analyse “one-tailed” is. Dit betekent dat er geen negatieve sessies waren. Dus nu al is de kans dat de resultaten aan toeval kunnen worden toegeschreven nog slechts één kans van 1 op 30 miljard. Dit resultaat is werkelijk iets om toe te juichen want dat maakt het nogmaals de sceptici zeer lastig; zeker als je weet dat de experimenten liepen in 13 centra, met 153 verschillende “beïnvloeders” en 449 deelnemers gedurende 655 sessies. (resultaten van 1991) Hoe de huidige stand van de nog steeds verder gezette proeven is weet ik niet. Wetenschappers zijn nogal gierig met informatie. Maar de onderzoekingen lopen energieker dan ooit voort. Als je weet dat men een resultaat van 1 op 300 al als bewijs aanvaard voor bijvoorbeeld testen van de werking van een geneesmiddel, begrijp je het woord “significant”. Weerom een bewijs dat er méér is tussen hemel en aarde. Het spirituele komt blijkbaar wetenschappelijk.

      Denis

© 2002 Aura-Oasis – Denis Dhondt