Ervaring in het paranormale

Aura Oasis Logo

Ervaring in het paranormale

aura-oasis

Ervaring

Door mijn natuurlijke interesse en levenslange zoektocht naar de waarheid achter paranormale fenomenen, ben ik heel veel in contact gekomen met paranormale fenomenen. Dit vooral door mensen die zelf paranormale ervaringen hebben gehad of die hulp zochten.

Later was ik in erg betrokken in paranormale kringen en leerde ik veel mensen kennen die er ook mee bezig waren. Je moet dan wel zelf betrokken zijn bij anderen en niet alleen naar een beurs gaan of naar voordrachten luisteren.
Het is de ervaring die telt en de zaken die je als getuige zelf hebt meebeleefd. Je kan wel dingen oppikken van iemand die over een onderwerp staat te filosoferen, maar vaak is hun onderwerp sterk overtrokken.

Je mag 200 uitstekende boeken bestuderen, naar 500 lezingen gaan, je zal nooit zo diepgaand de feiten kennen als degene die je zelf hebt meegemaakt. Ook leer je de mensen kennen die achter hun getuigenissen staan van ervaringen die je niet zelf kan waarnemen, zoals bijna doodervaringen en uittreding. Je ziet de persoonlijkheid, het karakter, de ernst en de omgeving. Je ziet de toestand waarbij ze alles zelf hebben ervaren tot in details. Daarbij heb je de mogelijkheid om bepaalde zaken na te trekken, zoals dingen die ze gezien hebben. Naarmate je meer kennis verkrijgt kan je ware verhalen duidelijk van fantasie onderscheiden. Zo zijn er immers aan een ervaring eigenschappen die weinig of niet bekend zijn en de getuige die de ervaring vertelt dus ook niet kan weten. Eigenlijk gaat het om dingen die men zelf nog niet begrijpt.

In 1995 richtte ik Aura-Oasis vzw op. We stond jarenlang nr 1 als vereniging op internet en we stonden in de gouden gids en in de destijdse webgidsen voor goede sites. We gaven ook een tijdschrift uit. Ik werd toen heel veel gecontacteerd. Ik heb ook veel over paranormale feiten geschreven en heb me altijd gehouden bij zaken die je echt wel mocht geloven en natrekken. Geen verhalen over elfjes. Toch hoef je niet altijd zelf betrokken te worden bij fenomenen. Je kan namelijk heel veel zelf experimenteren. Je hebt alleen wel goede omstandigheden nodig.

Als je bijvoorbeeld wil experimenteren met EVP, dan bedoel ik wel kwaliteit die je goed kan onderscheiden, dan gaat je dat beter lukken op een plaats waar veel emotie is blijven hangen. Thuis bij je computer kan je dat ook proberen maar het resultaat zal mager zijn.

Als je iemand kent die psychisch begaafd is zonder hulpmiddelen, kan je daar ook zelf van ervaren, als deze je verrast met onmogelijk bekende feiten die men aanvoelt op een foto of voorwerp. Van degene die hulpmiddelen gebruiken zijn er teveel slechte would-be zelfbenoemde “mediums”. Ik zeg niet dat ze niets kunnen, daarvoor moet je dat eerst ervaren maar er zijn er wel die het heel goed doen en die het heel slecht en kunstmatig doen, met weinig of geen treffers bij uitspraken zonder details die ik passe-partoutuitspraken noem. Anderzijds zijn er wel degelijk die onmogelijke details van een geschiedenis kunnen ophalen met enorme trefzekerheid en die men onmogelijk kon weten of veronderstellen. Er bestaan dus zeker en vast ook zeer goede helderzienden die echt dingen weten die ze eigenlijk niet kunnen weten.

Degene die zeggen dat het allemaal trucage of cold reading is herkennen vaak het fenomeen niet en zijn er niet genoeg mee bekend. Maar psychometrie kan wel degelijk en ook zonder dat er sprake kan zijn van toeval. Omdat ikzelf soms psychometrie doe, weet ik hoe het gaat en hoe ik zelf soms versteld kan staan. Als voorbeeld: iemand had een foto mee van een collega. Het was een foto die op reis was genomen en ik kreeg er geen informatie bij, totaal niets dus, behalve dat het een collega was. Ik zei dat ik die onder zijn trap zag werken, zag lopen met platen en dat hij dus een berging moest aan het maken zijn, onder zijn trap. De maandag erop had men het nagevraagd en het klopte. Vraag me niet vanwaar deze gegevens komen. Ik weet wel hoe ik erbij kan en heb sterk het gevoel dat dit doorgegeven wordt.

En op een dag komt dan een andere eigen ervaring door een ongeval waarbij je zelf ervaart hoe levensecht en controleerbaar alles is. Je was zelf even geest… dat overkwam mij toch.

Doordat ik ook vaak ter hand werd genomen door mensen die met vreemde verschijnselen in de woning zaten, ben ik een redelijk aantal keren getuige geweest van sterke paranormale fenomenen waar ik erbij was toen ze plaatsvonden.

Je vindt deze zaken niet door er zelf naar te zoeken of door er ergens te zitten op wachten. Ze gebeuren ook bij voorbaat terwijl je er net even niet op let. Ze komen over op een manier die je eigenlijk eerst gewoon denkt te kunnen verklaren.
Bijv. je doet een stap achteruit en botst tegen iemand op die blijkbaar achter je staat. Je zegt pardon en draait je om om te constateren dat je heel alleen bent en nergens op gebotst kon zijn.

Als voorbeeld een echt gebeurd voorval op een historische plaats van 800 jaar oud, gebeurde het dat het midden in de zomer begint te hagelen zodat we met meerderen een minutenlang gekletter van jewelste hoorden op het dak. Dat kan evenwel in de zomer, het was echt een harde hagelstorm waar je zeker niet zou kunnen blijven instaan. Maar als het blijkt dat de mensen buiten gewoon blijven genieten van de zon bij zo’n geweld en niemand iets gemerkt of gehoord heeft lijkt je dat minimaal heel sterk en onmogelijk. Dit terwijl je het binnen allemaal hoorde en de witte hagel zag opspringen aan de vensters. Het is iets dat pas vreemd overkomt op het moment dat je beseft dat het helemaal niet hagelde. (dit was wel in een woning met meerdere fenomenen, ze had ook een hele geschiedenis)

Als je via automatisch schrift te lezen krijgt dat een bekende persoon doorkomt waarvan je aanneemt dat die leeft, omdat die jong was en je ze nog onlangs zag, denk je dat je fantasie speelt. Als het daarop volgende schrift uitlegt dat deze persoon zelfmoord heeft gepleegd, wil je dit natuurlijk wel weten. Je kende deze en wist het niet.
Dat dit bij navraag bleek juist te zijn zette een conversatie in gang via datzelfde automatisch schrift, die maandenlang werd gevolgd.
Als later een goede helderziende die hier onmogelijk iets kon van weten, deze persoon ook nog perfect kan beschrijven en horen, op een manier dat het onmiskenbaar om deze juiste persoon moet gaan, kan je dit niet meer ontkennen en gezien de omstandigheden en de details kan je alle toeval hier uitsluiten. Hij wist dingen die we via automatisch schrift gecommuniceerd hadden en waar ik volgens eigen normen niet voldoende hard bewijs had om de feiten te staven.

Ik kan hier niet alle paranormale kwesties waarin ik betrokken werd in dit artikel beschrijven, omdat het een zeer uitgebreide beschrijving zou vergen om de ervaring en de werkelijkheid zo te omschrijven, dat je een beetje zou kunnen begrijpen hoe de ervaring was, hoe overtuigend ze was en hoe ze in het echt beleefd wordt. En dan kan je nog denken dat ik een fantast ben of overdrijf, omdat je mij niet kent.

Bedenk dat de meeste echte paranormale ervaringen op het moment zelf erg reëel overkwamen tot je beseft dat het eigenlijk niet kon. Op het moment zelf ben je eerst gewoon verwonderd en denk je een gemakkelijke verklaring te vinden. Eens de feiten doorgedrongen en gecontroleerd zijn blijkt het geheel niet te kunnen maar het gebeurde toch. Zie het voorbeeld van de hagel… Je denkt dat het hagelt, je spreekt erover, het blijkt dat het dan enorm plaatselijk moet geweest zijn. En onder een dak met dakvensters kan je dit nu echt ook niet miszien of mishoren. Het geluid komt van overal. We namen het meer meerderen van binnen waar, terwijl er buiten heel veel mensen op terras en in de tuin zaten en welke niets gehoord of gezien hadden.

En als je over zo’n dingen nadenkt dan herken je misschien zelf ook een paranormale ervaring. Voorbeeld: misschien hoorde je bijvoorbeeld ooit iemand zeer duidelijk je naam roepen, terwijl dit niemand geweest kan zijn.

Misschien heb je dan gewoon je schouders opgetrokken en heb je het zo uit je geheugen laten verdwijnen, ook al ervoer je het zeer duidelijk.

      Denis

© 2011 Aura-Oasis – Denis Dhondt