Een BDE als redding uit een depressie

Aura Oasis Logo

Een Bijna doodervaring door depressie

Een geposte ervaring – dus niet van mij ook al vermeld de tekst steeds “ik”

Ik had een slechte dag. Ik was gedeprimeerd betreft mijn gezondheid, mijn handelszaak en alles wat maar in mijn hoofd opkwam. Zo wilde ik vroeg naar bed omdat ik hoopte dat de slaap mij alles zou laten vergeten. Ik had het mis.

Hoog in de lucht

Omstreeks 2 uur in de morgen werd ik wakker met een heel vreemd gevoel. Ik zag niets maar voelde een energie of elektriciteitachtige stroom die door mijn lichaam liep. Ook voelde ik iemand dicht tegen mijn schouder en ik dacht dat dit mijn vrouw was. Deze gedachte kon snel worden uitgesloten omdat het bed, met mij en mijn vrouw erin, ver onder mij bleek te liggen.

Omdat ik nieuwsgierig was, wie dat was die tegen mijn schouder steunde, probeerde ik me om te draaien. Een stem sprak “A.u.b. ga weer slapen”. Het was een mannenstem die ik hoorde tussen mijn oren, mentaal maar duidelijk.

Ik was helemaal niet bang en probeerde er nog steeds uit te komen wat er precies aan de hand was. Daarom probeerde ik me alsnog te draaien. De stem zei: “Wil je hier voortdoen of wens je verder te gaan?” Na deze vraag overwogen te hebben antwoordde ik: “Ik wil voortdoen, natuurlijk!”. Mijn antwoord gaf ik gewoon terug als een gedachte.

Bovennatuurlijke energie

Zodra ik had geantwoord begon de energie die rondom mij was in intensiteit toe te nemen. Hoe sterker ik me daardoor voelde, hoe meer dat ik me bemind en gesteund voelde. Ik werd me bewust van mijn spirituele natuur en de reden waarom ik hier was. Het voelde aan alsof ik dat altijd al geweten had maar dat op een manier vergeten was. Verder wist ik ook dat alle mensen deze liefde delen en ondersteuning kregen. Iedereen was veilig en iedereen werd onvoorwaardelijk bemind door de schepper.

De intense energie die ik voelde duurde ongeveer 15 minuten. Gedurende die tijd voelde ik totale liefde, totale steun, voelde mij een deel van een eenheid en ik had een expansie van kennis betreft vele dingen. Nooit wou ik die plaats nog verlaten maar uiteindelijk verzwakte de energie en de stem sprak me aan: “A.u.b. ga terug slapen”. In een moment lag ik terug in bed, met mijn vrouw naast me. Het avontuur was echter nog niet over.

Psychische gaven en levenskracht

In de volgende maanden, hield de energie een bepaald niveau aan, wel niet zo intens als tijdens die beleving. Ik had vele lucide dromen en uittredingen die me leerden hoe ik mijn beperkingen en angsten kon overwinnen.

Mijn gezondheid verbeterde en sedert 18 maand ben ik vrij van alle medische zorgen. In deze 18 maand verkocht ik mijn zaak en vond ik werk. Het leven zag er opnieuw goed uit. Momenteel gaat het verhaal nog steeds verder en ik kan nog steeds die energie voelen. Ik leer er nog steeds van en daardoor verbeter ik mezelf van dag tot dag. Ik kan me ieder detail herinneren van de intense energie tijdens die ervaring, voor zover die me toeliet door mijn bewustzijn begrepen te worden. Nu weet ik wat de belangrijkste dingen in het leven zijn: leren, oefenen en leven in liefde .

(De hierboven vermelde historie is de ervaring zoals hij het zich herinnert. Het is in de correspondentie zo letterlijk mogelijk vertaald).

Toevoeging van hem

Deze ervaring was als een aardbeving voor zijn geloof. Als de tijd het hem toelaat zou hij over die ervaringen een boek willen schrijven. Hij beweert dat in de meeste gevallen sedert die eerste ervaring de naschokken nog interessanter waren dan de originele ervaring.

Het hebben van een Nabije Doodervaring maakt iemand niet meer geleerd, krachtiger of heiliger dan iemand anders. Noch wijzigt het automatisch de persoonlijkheid. De verandering van de persoonlijkheid komt voort uit een krachtigere wil om te evolueren. De beproevingen van het leven zijn oefeningen in liefde zoals men ze tijdens ervaring voelt. Het is niet gemakkelijker voor iemand met mijn ervaring om onvoorwaardelijke liefde te geven dan voor iemand anders.

Ervaring gepost met toestemming mits anomiem – 1997

      Denis

© 2005 Aura-Oasis – Denis Dhondt