Contact met het hiernamaals

Een oud spiritistisch gesprek met gene zijde

Via seances kan men contact verkrijgen met Hogere Entiteiten als men zich daarop afstemt. Bij spiritistisch of helderhorend  contact is er echter een factor die men nooit uit het oog mag verliezen. Alle contacten kunnen vermengd geraken met informatie uit het bewustzijn van degene die het contact bewerkstelligt. Trance sluit dit nog het beste uit, maar is ook het gevaarlijkste. Daarboven geldt voor zowel spiritisme als channeling, die dezelfde bedoeling hebben, vooral op wie of wat men zich afstemt. Men kan zich afstemmen op een overleden familielid, maar ook op je gids of hoger. Het is echter nooit zeker wie doorkomt, of dit nu werkelijk je gids is, of iemand die zich daarvoor uitgeeft. Daarom is het aanbevolen altijd strikt bescherming te zoeken, iets wat de spiritisten de controle noemen. Dit kan de gids zijn die over het medium waakt. Bij trancesessies zijn er meestal meerdere bewakers, omdat de persoon uittreedt, terwijl zijn lichaam door een andere entiteit tijdelijk wordt ingenomen. Het hieronder volgende is een dergelijke dialoog tussen onze fysieke wereld en een intelligentie uit de sferen. Een van de voornaamste misleidingen zijn zogezegde “Hogere entiteiten en gidsen” maar die in werkelijkheid soms misleidende aardgebonden entiteiten zijn. Je dient indien mogelijk steeds bewijs te zoeken. Dit lukt eigenlijk nog het best met spiritisme. Voor channeling ben je aangewezen op je vertrouwen en je gevoel, bewijs is voor channeling niet mogelijk, zodat gelijk wie zich voor hogere entiteit kan uitgeven.

De conversatie van de seance

Inleidende vragen

Geloof je in god?

Natuurlijk doen we dat.

Is het spiritueel om te bidden?

Ja, maar bidden uit het hart is de enige goede manier om te bidden.

Bid jij?

Ja,

Tot wie bid je dan, tot de geesten?

Nee, tot God

Geloof je dat een milde vorm van kwaad acceptabel is als het meer goed voortbrengt zoals gortere spiritualiteit, grotere vrede en grotere liefde?

Nee, het is tegen de universele spirituele regels om zich in te laten met kwade neigingen.

U accepteert niet dat zelfs een klein beetje kwaad gepermitteerd is als dit wonderbaarlijke dingen in de toekomst kan veranderen?

Nee

Geloof je dat zuivere meditatie positieve energie aan je geeft?

Ja

Beveel je andere mensen aan om te gaan mediteren of raad je het af?

Ja, als je mediteert met liefde, trek je positieve energie aan.

Over entiteiten

Heb je lagere astrale wezens gezien, slechte entiteiten?

Ja, er zijn vele doden die nog denken dat ze voortleven op uw wereld. Zij waren misleid voor ze stierven en hun dood heeft daar niets aan veranderd.

Als je zegt misleid, kunnen ze zich dan aan anderen opdringen, en hen ook misleiden?

Ja

Communiceerde je ooit men hen?

Er zijn, wat jij zou noemen; reddingsgroepen; die degenen proberen te helpen om ze naar de hogere sfeer te brengen.

Praatte je ooit met hen?

Nee, dat lukt niet, meestal zien of horen ze ons niet.

Zelfs als je zeer dichtbij bent?

Juist

Zijn er negatieve entiteiten waar je verblijft?

Zoals afstemming ze aantrekt, verblijft eenieder hier in een sfeer die bij zijn persoonlijke afstemming behoort. Daardoor hebben ze niet de mogelijkheden in de hogere astrale sferen te verblijven.

Denk je er ook zo over dat lagere entiteiten, verloren zielen, verwonderde geesten zonder doel, en andere verdwaalde entiteiten die niet geëvolueerd zijn op juiste manier, en die sommigen gevangen entiteiten noemen – gevangen tussen de aardse wereld en het hiernamaals – negatieve energie verspreiden?

De vraag is te algemeen en je moet voorzichtig zijn met het benoemen van lagere energie. Juist omdat een entiteit niet in een hogere sfeer is geraakt wil dit niet zeggen dat deze entiteit negatief is. Negatieve energie, zoals je het noemt, heb je pas als een of meerdere entiteiten kwaad proberen te doen. Vele van deze geesten die niet langer in de fysieke realiteit leven zijn zeer jaloers op degenen die nog op aarde leven.

Welke soort kwaad kunnen deze entiteiten doen?

Oh, dat kan op honderden manieren. Iedere foutieve suggestie door deze slechte entiteiten gemaakt, welke de intentie heeft om je in moeilijkheden te brengen. Ze kunnen je misleiden, leugens vertellen, en slechte emoties, zoals haat, jaloezie enz, overbrengen. De lijst kan hier zeer lang gemaakt worden. Wat belangrijk is, is hoe je reageert tegenover deze negatieve energie die naar je wordt gezonden. Maar begrijp ook goed, gezien vanuit onze spirituele groei, dat als je verstandig je vrije wil gebruikt wanneer een negatieve energie naar u wordt gechanneld, dit een teken is van spirituele groei van jezelf. In een ironische zin, helpen deze lagere entiteiten je dus spiritueel groeien door de pogingen die ze doen om je te misleiden en de overwinningen die je behaalt als je daarover de ervaring bezit om je daar niet te laten in meeslepen. U bezit spirituele uitdagingen, anders zou uw leven op aarde geen zin hebben.

Wat betekent het dan als sommige Hogere Intelligenties spreken over voorzichtigheid wanneer dit besproken wordt?

Zonder aardse problemen waaruit je moet leren is er geen succes mogelijk. Men leert slechts uit ervaring. Dat is waarom je op aarde spiritueel kan evolueren. Wij vinden het spijtig om  te zien hoeveel er op een materiële manier leven aan jullie zijde zonder zelfs maar te overwegen dat er meer bestaat en dat het leven voortgaat. Het is dit kwaad dat wordt bedoelt.

Zou je de middelste lagere sfeer “het vagevuur” noemen zoals sommige Christenen het doen?

Ja en nee. Er zijn degenen die zoeken zonder doel tot op een moment in hun bestaan dat ze beseffen dat ze Hoger moeten afstemmen om hulp te krijgen. Wij zien dat dus meer als een tijdelijke verblijfplaats waar ook spirituele hulp en evolutie mogelijk is en van waaruit men naar hogere bestemmingen kan gaan.

Kunnen zij zo jaren, decennia of langere leven?

Ja, zo lang als nodig is voor hen, tot ze zich realiseren waar ze zich bevinden.

Lijden deze geesten werkelijk?

Wel ja en nee. Hun conditie is niet plezierig en ze piekeren psychisch over hun omstandigheden naargelang hun persoonlijke problemen.

Maar de tijd dat ze daar verblijven verschilt van entiteit tot entiteit?

Ja

Is het aan te bevelen te communiceren met de geesten van gene zijde?

Alleen in exceptionele omstandigheden is dit aanbevolen.

Is het mogelijk dat sommigen hun zelf bedrieglijk laten overkomen, zoals “alsof ze hogere wezens” zijn?

Er zijn vele misleidende entiteiten die dat de hele tijd doen.

Waarom? Is het omdat ze nog steeds menselijke gewoontes hebben?

Ja

Kan ik iets leren van u?

Ja

Hoe kan ik nu weten dat je een afgescheiden entiteit bent en niet een deel van mijn persoonlijkheid?

Wat wil je dat ik doe?

Momenteel communiceren we op een telepathische manier (channeling), kun je mijn lichaam bewegen?

Kan je in het midden van de kamer gaan staan?

Als de vraagsteller daar staat, wordt hij plots krachtig naar voor geduwd. Terug in de normale positie drukt een kracht hem plots naar achter. Daarna wordt er nog links en rechts geduwd. Daarna wordt hij in een ronddraaiende beweging gebracht.

Dit was een krachtige overtuigende situatie. Kan je dat ook doen als iemand anders rondom mij is?

Je, maar houd je voor de geest dat deze demonstraties gedaan worden als service tot hogere kennis en om te overtuigen en niet om trucs mee uit te halen.

Kan je deze krachten demonstreren aan sceptici?

Ja, dat kunnen we. Het wordt gedaan elders in de wereld op verschillende locaties voor verschillende mensen met afzonderlijke achtergronden.

Ben je je bewust dat ik een speciale engelbewaarder / gids heb die meer spiritueel geëvolueerd is dan ik?

Ja.

Moeten alle mensen nog spiritueel evolueren?

Ja.

Zijn er veel aardse mensen die in de donkere sferen leven?

Ja

Waar gaan zulke mensen, mensen met lage vibraties dan naartoe?

Er zijn verschillende sferen van laag naar hoog. Hoe spiritueler je bent ontwikkeld hoe hoger je gaat.

De sferen

Vergelijk je de lagere sferen met degene die religieuze aardlingen de hel en de hemel noemen?

Het is tragisch hoe “de hel” op aarde misbruikt wordt en problemen veroorzaakt in onze sferen. Hogere intelligenties hebben reeds duidelijk gemaakt dat dit slechts tijdelijke toestanden zijn. Uw religieuze geschriften zijn  fout geïnterpreteerd. Geen enkele menselijke vorm heeft een hoger moraal dan wat jullie God noemen. De wet van progressieve evolutie betreft spirituele evolutie. Lijden in lagere sferen is niet voor eeuwig.

Is er een specifieke tijd hoelang zo iemand in zo’n lagere donkere toestand kan verblijven?

Nee, Hoe lang iemand in de lagere sferen verblijft hangt af van zijn spirituele ontwikkeling. In aardse tijdsvergelijkingen bekeken kan deze toestand eeuwen duren.

Kan je bevestigen dat iemand die spiritueel hoger geëvolueerd is hogere vibraties heeft?

We vinden het nogal humoristisch dat sommigen zichzelf van “hogere vibraties” achten en anderen dus zien van “lagere vibraties” dan henzelf. We begrijpen dat dit nog het best beschrijft wat je bedoelt.

Om het woord “vibraties” terug te gebruiken, wat bedoel je juist met hogere vibraties? Is dat wat we de hemel noemen, een hogere sfeer?

Ja, natuurlijk.

Is het mogelijk voor u om naar de lagere sferen te gaan en zo te zien wat daar gebeurt?

Ja.

En de lagere sferen zijn verschrikkelijk?

Ja, ja.

Is er werkelijk vuur in de hel, in de lagere sferen?

Nee, maar sommige slachtoffers die door religieuze misvatting zulk een geloofsopvatting hebben, zullen althans zoiets ervaren.

Is er in de donkere sferen licht?

Nee.

Geloof je in karma, of zoals het wordt uitgedrukt: “Wat je zaait zul je oogsten”?

Ja, het staat zelfs in jullie bijbel.

Is de mogelijkheid om te leren en te evolueren in uw wereld even groot als in de onze?

Nee.

Is het gemakkelijker om op aarde lessen te leren?

In het algemeen wel.

Invloed van entiteiten

Soms voel ik dat je mijn gedachten anticipeert. Kan je mijn gedachten lezen?

Ja.

Kan je dan ook gedachten in mijn geest plaatsen?

Ja en niet alleen wij kunnen gedachten in je geest plaatsen, lagere entiteiten kunnen dit ook.

Bedoel je dat lagere intelligenties met lagere vibraties dan die van mezelf, ik bedoel dan entiteiten die lager geëvolueerd zijn dan ik, dat ook kunnen en suggesties in mijn geest kunnen plaatsen?

Absoluut, maar meestal heb je een keuze…je dient je vrije wil te oefenen.

Zijn deze omstandigheden van toepassing op iedereen die hier op aarde verblijft?

Ja.

Geldt dit voor iedereen die hier op aarde leeft?

Ja.

Dat is zeer waardevol om te weten. De implicaties zijn enorm.

Ja.

Kan je de gedachten lezen van iedereen?

In mijn omstandigheid wel.

Is het mogelijk de gedachten van iemand anders te lezen en deze informatie dan aan mij door te geven?

Ja, in theorie wel, maar dat zou een zeer zware overtreding zijn op spirituele wetten.

Maar het is mogelijk?

Ja natuurlijk.

Kan je emoties naar mijn geest en lichaam sturen?

Ja, althans in mijn positie wel. Maar er zijn ook anderen die minder geëvolueerd zijn die dat ook kunnen.

Liefde, haat, emotie doorgeven?

Dat is absoluut correct. Ik ben wel niet zo zeker dat minder geëvolueerden ook liefde kunnen doorsturen. Als ze dat kunnen dan zouden ze waarschijnlijk in die sfeer niet verblijven.

Dat lijkt mij niet eerlijk…

Je hebt een vrije wil. Doorheen je leven moet je je oefenen je vrije wil te gebruiken en zelf je beslissingen te nemen. Dat is spirituele groei.

Je zei: “In sommige omstandigheden”. Betekent dit dat sommige dingen deterministisch bepaald zijn?

Ja, soms heb je geen keuze. Dat komt door bepaalde plannen die gemaakt werden voor je werd geboren.

Is er iets dat je met me kan delen om mijn spirituele ontwikkeling te helpen?

Voor iedereen in je fysieke werkelijkheid die spiritueel wil evolueren zijn er bepaalde dingen die kunnen gedaan worden. In de tijd dat ik nu met u heb kan ik in ieder geval het volgende doorgeven:

 1. Liefde, probeer zo veel mogelijk uw capaciteit om liefde te geven te ontwikkelen. Bij voorkeur onvoorwaardelijke liefde welke de hoogste vorm van liefde is. Liefde is mogelijk op verschillende manieren. Heb je partner lief, hou van je ouders, je familie, en hou van anderen in deze wereld, waarvan wanneer je in mijn wereld terechtkomt zult begrijpen dat jullie delen van elkaar zijn. Wanneer je liefde toont, zelfs voor je huisdier, help je je groei en je gevoeligheid voor wat de wereld werkelijk is. Sommige emoties verhinderen liefde; zelfvervulling. Zelfs in de sferen hier is zelfvervulling een obstakel dat moet verwijderd worden om spiritueel vooruit te kunnen komen.
 2. De ware religie is behulpzaamheid. Een daad van gedienstigheid is meer waard dan duizenden vormen van spiritueel geloof. Help anderen omdat je hen kan helpen en niet omdat je er persoonlijk profijt kunt uit trekken.
 3. Terwijl je leert hoe je kan liefhebben, leer dan ook hoe je jezelf kan losmaken van het materialisme in uw wereld. Wij zien zoveel onfortuinlijke slachtoffers die hier komen die hun aardse gehechtheid niet kunnen loslaten. Andere slachtoffers van afhankelijkheid komen tot ons en smeken om een sigaret, alcohol of drugs.
 4. De universele wet van oorzaak en gevolg gelden zowel in uw wereld als in de mijne. Vergeet nooit de wet van geven en krijgen. Uw capaciteit om anderen te vergeven zal beslissend zijn voor de mate waarin je zelf wordt vergeven. Omdat je niet zover kan zien als wij zien, ligt het niet in uw mogelijkheid te oordelen over anderen. Dit is zeer moeilijk voor alle mensen. Uw fysieke zintuigen zijn zeer beperkt en kunnen niet zien waarom bepaalde dingen oneerlijk, onredelijk of onjuist lijken. Het is alleen wanneer je tot onze wereld evolueert dat je deze dingen kan begrijpen die je niet kon weten tijdens uw aardse verblijf.
 5. Het is tevens heel belangrijk om je geest te trainen en er discipline in te houden.
 6. De geest is zeer krachtig, de meeste mensen gebruiken hun geest niet op een spirituele manier of om anderen te helpen.
 7. De geest is nog krachtiger in onze wereld. De geest is hier zoals een radiostation. Hij zendt uit en ontvangt informatie over anderen. In mijn wereld is de geest in absolute controle over het lichaam, het verplaatst ons lichaam door gedachten en de geest creëert hier de materie. Hoe sterker de concentratie, hoe groter de kracht van de geest. Hoe krachtiger je je geest maakt, hoe meer kracht je kan zenden en hoe groter de dingen zullen zijn die je er hier mee kan doen.
  1. Steek kracht in je geest, in gebed en meditatie. U zult dan nieuwe en mooie dingen blijven ervaren.

   waarheidsgetrouw naar een antieke seance
   Denis