Psychose, MPS: deze geestesziekten en de verklaring

Aura Oasis Logo

Geestesziekte en entiteiten

Noch bij het slachtoffer van psychose (stemmen horen, schimmen zien), schizofrenie (langdurige vorm van psychose); MPS/DIS (multiple persoonlijkheidsyndroom of dissociatieve persoonlijkheden) kunnen entiteiten de oorzaak zijn.

Karma, manifesteert zich enkel als levenstaak. Een ronddolende entiteit heeft geen levenstaak meer al denkt hij van wel (onafgewerkte zaken die hij nu niet meer kan afwerken). Daarom kan deze bij geestelijk verzwakte personen door trauma’s of geestelijke kwetsuren, deze personen proberen gebruiken via commanderende stemmen, tijdelijke volledige overnames (MPS) of tot totale overname (bezetenheid)

Welke techniek kan helpen om slachtoffers van hostende overledenen te helpen?

Stap 1

  • Eerst moet de entiteit inzien door eigen conclusie dat hij/zij is overleden.
  • Dan moet een methode gebruikt worden om de entiteit te overtuigen in het hiernamaals.
  • De entiteit moet losgepraat worden van de hechting die hem hier houdt, dit kan na zijn levenfilm. Het is dus de bedoeling deze de BDE te laten beleven en daarna naar het hiernamaals over te brengen.
  • Dan verdwijnt de entiteit vanzelf en houden voor het slachtoffer de stemmen, de bezetenheid op. Niemand kan het slachtoffer nog overnemen.

Echter, er is een reden waarom iemand wordt gebruikt/gehost. Ten eerste komt de entiteit tot de conclusie dat er iets scheelt en dat blijkbaar niemand naar hem luistert en hij geen actie kan ondernemen in zijn leven. Daardoor heeft hij een tussenpersoon nodig. Normaal is iedereen die goed in zijn vel zit, beschermd door zijn geestelijke stabiliteit (aura), zijn geesteslichaam.
Daarom zijn alleen slachtoffers met een zwakke aura bruikbaar. Die laten “psychische hulp” toe, zoals de stemmen eerst ook beloven.

Mensen met trauma’s, geestelijke problemen zullen dus een gemakkelijke prooi blijven voor entiteiten.

Stap 2

Een tweede stap is dus ook de trauma’s weg te werken om te voorkomen dat ze terug gebruikt worden door een entiteit. De entiteit loopt met de zalige momenten van het slachtoffer weg en laat het slachtoffer zelf de harde levenservaringen doorstaan. Dit is bijv. een verklaring waarom elektroshocks helpen. De entiteit maakt zich snel los voor de marteling begint, of wordt losgerukt door de marteling. De entiteit verliest immers het bewustzijn niet.

Misschien kunnen we dit doortrekken tot de middeleeuwse krankzinnigheid die nog niet verdoofd kon worden door medicijnen. Nemen we zelfkastijding als voorbeeld. Er heerst een innerlijke strijd van afhankelijkheid en jaloezie tussen het slachtoffer en de entiteit. Het slachtoffer ervaart soms dat bij pijnlijke momenten de geest even verlost wordt, omdat de entiteit die momenten ontgaat. De entiteit voelt zich hierdoor gekrenkt en kan het slachtoffer uit haat overtuigen meer verwondingen aan zichzelf aan te brengen.

Of de entiteit meent dat hij het lichaam van het slachtoffer pas volledig kan overnemen als het slachtoffer overlijdt. Daartoe wordt het slachtoffer naar zelfmoord gedreven bij psychose. Bij MPS kan de entiteit plots iets doen dat het leven van het lichaam in gevaar brengt, zonder het slachtoffer te moeten overtuigen. De dolende ziel die hier niet meer kan leven hoopt daardoor terug een lichaam te hebben in deze wereld. Vandaar dat psychose en MPS neigingen heeft tot zelfverwonding (sommigen) en uiteindelijk ze allen naar zelfmoordpogingen evolueren.

De moderne medicatie kan onderdrukken dat het aardse lichaam ontvankelijk wordt voor het gebruik van het lichaam van het slachtoffer. De hersenen regelen immers de zintuiglijke waarnemingen en regelen de spieren waarmee we in het dagelijkse leven ons lichaam kunnen gebruiken.

MPS is bezetenheid, psychose is gedeeltelijk gebruik

Bewijzen hiervoor zijn de spiritistische communicatie die mogelijk is met de entiteit die dan vaak vrij verrassend kan onthullen waarom er gehost wordt, en waarom de entiteit niet naar het licht is. Meestal is dat een shock van de overledenen. Zo kende ik iemand waarbij op deze manier onthuld werd, dat de entiteit in het gebouw waar deze werkte in de oorlog vermoord werd. Inderdaad vermeldt het geschiedenisboek dit oorlogsfeit. (ik moet hier privé beschermen van het slachtoffer en kan daarom ook de gebeurtenis niet verklappen). Op het werk waar zij werkte werden er meerdere slachtoffer van schizofrenie (aanhoudende psychose). Onwaarschijnlijk veel om toeval te kunnen zijn. In het gebouw is destijds iedereen vermoord door de Duitsers.

Hoe dan ook blijft psychose tot MPS tot totale bezetenheid, een moeilijk te genezen iets. Is de entiteit weg, dan zorgen de trauma’s van het slachtoffer ervoor dat er een ontvankelijkheid bestaat voor nieuwe entiteiten. Daarom kan het probleem een tijd opgelost zijn, tot het plots weer herbegint, met een andere entiteit. Daarvoor is het noodzakelijk zo snel mogelijk de trauma’s of geestelijke kwellingen op te lossen voor dit kan gebeuren.

Het feit blijft dat de onderzoekingen van Frederic Meyers (Human personality and survival after dead) aangetoond hebben dat er sprake is van overleden persoonlijkheden die bewijskrachtig en wetenschappelijk werden aangetoond. Het feit dat de psychiater Wickland met deze manier van onderhandelen met de entiteiten in het geschiedenisboek bekend staat als een succesvolle (bijna 100%) genezer van zielsziekten wijst erop dat hij de juiste methode gebruikte. Die is gestoeld op de entiteitentheorie. Alle, behalve 1 patiënt werden na enkele spiritistische sessies genezen van hun geestesziekte. Dit is een feit dat in de geschiedenis van de psychiatrie nog nooit door iemand anders is bereikt.

	 Denis  

© 2002 Aura-Oasis – Denis Dhondt