Nuchterheid bij spiritualiteit

Aura Oasis Logo

Nuchterheid bij spiritualiteit

the_beginning1

De noodzaak van nuchterheid bij spirituele aannames

Vele boekjes prediken een filosofie die niet onderzocht of bewezen hoeft te worden. Dat komt grotendeels omdat er velen zijn bij wie “bewijs” of ten minste “ervaring” niet nodig zijn om dingen aan te nemen.
Dit is bijvoorbeeld zo bij het begrip “holisme” waar we allen één ding zijn. Men verdraait de (juiste) redenering om hun filosofie te verkopen. Holisme is dus wel een feit maar men moet het wel op de juiste manier begrijpen en niet fout uitleggen.

Parapsychologie daarentegen is gestoeld op onderzoek en bewijs. Hierop kan je vertrouwen.
Als je dingen meerdere malen met eigen ogen aanschouwd hebt (geen goocheltrucs), kan je daar ook op vertrouwen.
Er zijn tegenwoordig veel filosoferende mensen die beweren dat bewijs taboe is. Dan zou je naïef en onderontwikkeld zijn. Zij staan al veel verder. Je moet gewoon geloven en slikken.

Persoonlijk ben ik altijd heel voorzichtig geweest met aannames. Natuurlijk kan ik niet bewijzen dat iemand bij een hartstilstand door een tunnel naar het licht gaat, maar op basis van de vele getuigenissen met gelijke ervaring en wetenschappelijk onderzoek, kunnen we daar toch op vertrouwen. Ook een via wetenschappelijke logica kunnen we gevolgtrekkingen maken. Zo kan een zuiger(cilinder) in een motor deel uitmaken van de motor en zo één ding zijn, maar kan je deze redenering niet omdraaien. (de zuiger is de motor niet) Natuurlijk is het ook niet nodig om iets dat bewezen is nog te gaan herbewijzen of proberen ontkrachten door op een mislukte proef te wachten en met deze rond te zwaaien.

Dat alles holistisch is, en één systeem ligt voor de hand. Dat is erg logisch te begrijpen al is het moeilijk uit te leggen. Dat wil inderdaad niet zeggen dat ik jij bent of dat we zelf God zijn.
Waarschijnlijk worden we het allemaal samen, eens onze persoonlijke geestelijke ontwikkeling volbracht is. De ene zit hierin verder dan de andere.

Wel geloof ik dat er een Goddelijke vonk in ons zit, zoals onze intuïtie (die iedereen heeft maar weinigen kunnen gebruiken)

Inzicht en wijsheid is iets anders maar uiteraard ook persoonlijk. Je kan een inzicht of wijsheid die voor jezelf persoonlijk al voldoende aangetoond is, niet aan een ander opdringen. Het is een soortgelijk drukkingsmiddel dat men gebruikt als “de kleren van de keizer”. (alleen domme mensen kunnen ze niet zien volgens de parabel). Vandaar dat de koning het ook niet durfde beweren dat het niet klopte.

      Denis

© 2013 Aura-Oasis – Denis Dhondt