Nagekomen belofte na dood

Aura Oasis Logo

Nagekomen belofte na dood

ouijaseance

Een overledene komt zijn afspraak met iemand
na zijn dood na

Ik had ooit de vraag psychometrie te doen voor iemand wiens oom was overleden. Meer wist ik er niet van.
De persoon die dit vroeg was zo ingesteld dat hij niets zei, ook niet een bepaalde richting waarheen hij naartoe wilde. Ik zei dus enkele juiste dingen maar het was een zeer erg kritisch persoon die dat allemaal niet wou weten. Hij wou 1 bepaald ding weten. Ik had dit ook vernoemd, namelijk dat zijn overleden oom beloofd had om een boodschap te geven aan hem na zijn dood. Kritisch als hij was, wou hij de exacte details. Die kon ik niet geven. We sloten daarmee de helderziende sessie maar af. Dit was op 13 oktober 2004.

In de loop van 2006 hadden we een andere sessie, spiritisme. Plots kwam daar een persoon tussen die zich Nonkel Louis van Piet noemde (namen zijn fictief wegens privacy) De betrokken persoon was er niet bij. Die wist er zelfs niet van.
De overledene beweerde dat hij beloofd had Piet iets te laten weten na zijn dood. Dit bleek een speciale boodschap te zijn.

Louis, ’t is de nonkel van Piet, andere sfeer. Tegen Piet dag zeggen, uw nonkel”

Omdat Piet geen gemakkelijke persoon is, vroegen we hem of hij dat niet aan hem kon zeggen op een andere manier.

“Dat wil ik maar ik weet niet op welke manier. Zeg hem – ik ben niet trots. Wil je beloven tegen Piet te zeggen dat ik beloofd had, contact met hem te maken, maar hij had ook beloofd het ouijabord te proberen. Michel Van Belleman (fictieve naam wegens privacy) en Johan Van Lier (ook fictieve naam gebruikt in dit artikel, wegens privacy)”

Toen viel plots mijn euro dat dit de boodschap moest zijn, inclusief de twee namen die Piet wou horen als bewijs dat er nog iets was na de dood van zijn oom. Ik besloot dit dus de morgen erop door te mailen. Zoiets had ik nooit helderziend kunnen achterhalen omdat het door de namen vrij complex was.

Ik mailde Piet dus, dat ik zo goed als zeker de specifieke boodschap van zijn oom had. Ik kreeg snel antwoord terug van een van zijn melk zijnde Piet (niet gemakkelijk om hem emotioneel van de kaart te brengen) Hij was verslagen en meldde dat de boodschap correct was en hij daarop contact zou opnemen met enkele vrienden. Hij gaf daar geen details over, maar waarschijnlijk mensen die ook van de afspraak wisten toen hij nog leefde.

Ik kreeg ook nog snel een andere reactie van een kennis die hem beter kent, en die bevestigde dat hij danig onder de indruk was van de boodschap.
Zijn oom had dus de belofte die hij tijdens zijn leven had gedaan aan Piet, hiermee gedetailleerd nagekomen.

UPDATE 5 juni 2007

In de boodschap zit een eigenaardige bewering “Ik ben niet trots”. We stonden er nooit bij stil wat dat zou kunnen betekenen hebben. Aan de hand van enkele feiten die ik intussen te weten kwam en bij het herlezen van deze nagekomen belofte, weet ik ineens wat ermee bedoeld wordt en dat is inderdaad heel betekenisvol. Tijdens zijn leven was hij hooggeplaatst wegens een rol die hij speelde in een bepaalde periode. Hij trok dit gegeven zijn hele leven trots mee en bepaalde mensen hadden eerbied voor deze rol, oa Piet.
Hoe dan ook zijn rol had ook slachtoffers gemaakt, maar hij is trots en men was trots op hem. Na zijn dood en zijn levensfilm “was hij niet meer trots”. Helaas kan ik hier omwille van privacy niet meer details geven, maar het is echt frappant.

Zie ook deze ervaring

      Denis

© 2013 Aura-Oasis – Denis Dhondt